Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri

Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri Spor Sözleri

Sayfa içeriği: Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri, Atatürk’ün Spor İle İlgili Sözleri, Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri Ve Açıklamaları, Atatürk’ün Spor Ve Sporcuyla İlgili Sözleri, Atatürk’ün Spor İle Söylediği Sözler, Atatürk’ün Spor Ve Sporcular Hakkındaki Görüşleri

Bu sayfamızda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Sporla İlgili Sözlerini oluşturan bir yazı hazırladık.
Atatürk’ün sporla ilgili sözlerini facebook, Twitter, Tumblr, instagram gibi sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz.

Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri

Spor bir insanın her durumda farklı olmasını sağlar.

Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim.

Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir.

Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

Sporsuz bir millet gerilemeye mahkûmdur.

Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

Spora eğitimli bir devlet asla yorulmaz.

Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister.

Benim en çok sevdiğim spor, serbest güreştir.

Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir…

Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir.

Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir.
Bu kadar mühim olan spor hayatı, bizim için daha mühimdir.
Çünkü ırk meselesidir, ırkın ıslahı ve küşayişi meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.

Her insan spor yapmalı erken yaşta yoksa sonu ya toprak ya yatak olur.

Spor bir milletin gençlerinin o ülkeyi ayakta tutmasını sağlar.

Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekâmül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz.

Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

Türk milleti anadan doğma sportmendir.
Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirlerken görürsünüz.
Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekler değildir; Türk kadını da bu işi bilir.

Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir.

Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez.
Orada hâkim olan sıhhî, sosyal, medenî birçok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lâzımdır.

Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.
Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması, Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır.

Türk çocuklarına sporun bu günkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor ortaya koymak gerekir.
Buna lüzum var mı, yok mu?
Gibi soruya söyle cevap verilebilir.
Esasen yoktur; fakat hakikati ufak bir örnekle ispat edebilmek için gereklidir.

Muvaffak olmak için her türlü yardımdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti, kıymeti anlaşılmak ve ona kalpten sevgi göstermek, onu vatanî vazife sayma lâzımdır.

Zafer, zafer benimdir diyebilenin; başarı, başaracağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir.

Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir haldir.
Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

Türk Çocuğu! Her işte olduğu gibi, havacılıkta da, en yüksek düzeyde, gökte, seni bekleyen yerini, az zamanda dolduracaksın.
Bundan, gerçek dostlarımız sevinecek, Türk Ulusu mutlu olacaktır.

Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da o nispette önemlidir.

Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız.

Benim en çok sevdiğim spor, serbest güreştir.
Hangi Türk askerini, köylüsünü isterseniz soyup meydana çıkarınız.
Dik omuzları, iyi, kusursuz teşekkül etmiş adaleleri, keskin yüz çizgileri, yanık tatlı renkleri, kafa yapıları, insanın ruhuna itimat ve neşe veren bir eser olarak canlanır.

Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık delilidir.

Sağlık ve sosyal yardım hususlarında takip ettiğimiz gaye şudur:
Milletimizin sıhhatinin korunması ve takviyesi, ölümün azaltılması, nüfusun arttırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi…

Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak emeliyle bir spor çizmezler.

Spor, ahlaktır. www.sosyetekaradeniz.com Atatürk’ün spor ile ilgili sözleri

Dünyada yenilmez kimse, yenilmeyen takım, yenilmeyen ordu, yenilmeyen kumandan yoktur. Yenilgilerden sonra üzülmek de tabiidir.
Ancak bu üzüntü insanın maneviyatını yok edecek, onu çökertecek seviyeye varmamalıdır.
Yenilen, toparlanarak kendini yeneni yenmek için olanca gücü ile azimle daha çok çalışmalıdır.

Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.
Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar; Türk gençliği, gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.


Bu dediğini, en az, yaptıkların kadar beğendim.
Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek prensibi olarak kaydediyorum.
Bununla senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın.

Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.

Bir insan hayatında büyük bir muvaffakiyet kazanabilir.
Fakat yalnız onunla övünerek kalmak isterse, o muvaffakiyet de unutulmaya mahkûmdur.
Onun için çalışmak ve daima muvaffakiyet aramak, herkes için esas olmalıdır.

Spor Hayata tutunmanın Bir dalıdır.

Açık ve kat’ i söyleyeyim ki, sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatani vazife telâkki eylemek lâzımdır.

En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirme kabiliyetindedir.
Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz.

Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz.
İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder.
Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar.
Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar