Hz. Ali Sözleri Hz. Ali Güzel Mesajları

Hz. Ali Sözleri, Hz. Ali Güzel Mesajları

Sayfa İçeriği: Hz Ali Sözleri, Hz Alinin Sözleri, Hz Ali Sözleri Resimli, Hz Ali Sözleri Adalet, Hazreti Ali Sözleri Haksızlık, Hz Ali Sözleri Facebook, Hz Ali Vatan İle İlgili Sözleri, Hz Ali Sözleri İndir

*Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır.

*Öl de alçalma, azı yeter bul da yüz suyu dökme.
Çalışıp bir şey elde edemeyen kişi, oturunca hiçbir şey elde edemez.

*Dünya malını çok değer veren kişilerle arkadaşlık etme; fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar.

*Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu.

*Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.

*Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

*İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.

*Akrabalarına saygılı davran; zira onlar kendileriyle uçtuğun kanatların, ona varacağın kökün, kendisiyle hamle yapacağın elindir.

*Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma.

*Geceyle gündüz yaşayanların eserlerini gidermek, geçmişlerin izlerini yok etmek için çalışıp duran iki emekçidir.

*Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma.
Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir.

*Zahidlik, arzuları azaltmak, her nimete karşı şükretmek ve Allah’ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır.

*Olacaksan bulutlu sema gibi olma, güneşli sema gibi açık ol.

*Haya elbisesini giyin, vefalı olmayı zırh yap, kardeşliği koru, kadınlarla sohbetini azalt, böylelikle yücelik senin için kamil olur.

*Allah’ın evini (Kabeyi) ziyaret etmek, cehennem azabından güvende olmak demektir.

*Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet.

*En büyük günah, haksız yere Müslüman bir kimsenin malını gasp etmektir.

www.sosyetekaradeniz.com
*Gazabın alt ettiği kimse, ölümünü istemiştir.

*Dostların kalplerini insana ısındıran, düşmanların kalplerinden kini gideren en güzel şey, onlarla karşılaşınca güler yüzlü olmak, gıyabında hallerini sormak, huzurlarında ise iyi ve yumuşak davranmaktır.

*Dua müminin silahıdır ve dininin direğidir, göklerin ve yerin nurudur.

*Kıskançlık, acizliğin isyanıdır.

*Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir.

*Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.

*Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir.

*Şehvetle kul olan parayla alınmış köleden de aşağılıktır.

*Hain kişilere vefada bulunmak, Allah’a hıyanette bulunmaktır; hainlere gadretmekse, Allah’a vefa etmek demektir.

*Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir.

*Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder:
Geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek ya da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.

*Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men eder.

*Tamaha yapışan kendini alçaltır. Zarara düştüğünü açıklayan alçalmaya razı olur.
Dilini kendisine buyruk sahibi eden, diline geleni söyleyen, kendisine zarar verir.

*Siz insanlar kendinizi önemsiz sanarsanız. Hâlbuki içinizde koca bir evren saklıdır.

*Sırrın senin esirindir, serbest bırakırsan sen onun esiri olursun.

*İman, kabul olan söz -dil ile şehadet etmek-, yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir.

*İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.

*Makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.

*Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur.

*Fazilet sahibi olanların kıymetini, fazilet sahibi olanlar bilir.

*Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.

www.sosyetekaradeniz.com
*Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.

*Gözle görmek bir şeyi duymaya benzemez.

*Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum.

*Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrumiyete.
Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın.

*Halk ile dostluk ve samimiyeti, Allah’ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu.

*Babanın, misafirin ve mazlumun duaları geri çevrilmez.

*Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder.

*Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma. www.sosyetekaradeniz.com ha ali sözleri güzel olur.

*Dünya dört şey üstünde durur:
Bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, ahiretini dünyasına satmayan yoksul.

*Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.

*Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.

*Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır.

*Akıllının sanısı, cahilin algısından daha doğrudur.

*Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.

*Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur.

*Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak.

*En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

*Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun.


*Düşünce saf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmense edep olarak yeter sana.

*Nice zengin vardır ki yoksuldan da yoksuldur; nice büyük kişi vardır ki her aşağılık kişiden de aşağıdır; nice yoksul da vardır ki bütün zenginlerden daha zengindir.

*Eğer bir gün dünyaya ait derdin olursa Rabbine dönüp “Rabbim çok büyük derdim var” deme! Derdine dönüp “Çok büyük Rabbim var” de.

*Bir insana herkesin içinde verilen öğüt; öğüt değil hakarettir.

www.sosyetekaradeniz.com
*Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği şeydir.

*Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.

*Eğer ilim ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.

*Malın doğru olmayan yerde harcanması savurganlık ve israftır.
Bu sahibini dünyada yüceltir, ama ahirette alçaltır; insanlar arasında onurlandırır, ama Allah katında küçültür.

*Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesna.
Ona bilgi kondukça genişler.

*Bir kişiyi layığından fazla övmek riyadır, dalkavukluktur; layığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.

*Kendi kendine zulmeden, başkasına nasıl adalet edecek, şaşarım.

*Tamah insanı helak edince bir şey elde etmek de ümitsizlik verir.

*Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış.

*Bir toplumun yaptığına razı olan, onlardan sayılır.
Onlardan sayılan her kişinin de iki suçu vardır; O işi işlemek suçu, o işe razı olmak suçu.

*Akıl olgunlaştıkça söz azalır.

*Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.

*Biziz Peygamberin elbisesi, onun dostları, ona hizmette bulunanlar, ona varılacak kapılar.
Evlere ancak o kapılardan girilir; kapılardan başka yerden girenler hırsızdır cezaya çarpılır.

*Bilgin, değerini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir.
Akıllı, davranışına dayanır, cahil, emeline dayanır.
Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; cahil, gözüyle bakar görür.

*Bugün için çalışan yalnız bugün rahat eder.
Fakat yarını düşünerek çalışan hem bugün hem yarın rahat eder.

*Kendini Allah ve Resulünün itaatine adayan kimsenin nefsi kurtulmuş, sağlam kalmıştır; muamelesi ise karlı ve ganimetledir.

*Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.

*Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.

*Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış.

*Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken başkasını ayıplamandır.

*Ey Ademoğlu, kendi nefsinin vasisi ol da malında, senden sonra ne yapmalarını istiyorsan sen yap.

*İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın.

*Emir sahibi olmak, insanların özlerinin sınanmasıdır.

*Kudret altında olan her aziz, zelildir.

*Emaneti, peygamberlerin evladının katiline ait olsa bile sahibine geri verin.

*Namaz, her temiz kişinin Allah’a yaklaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır.
Her şeyin zekatı vardır; bedenin zekatı da oruçtur.
Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir.

*Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür.

*Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir.
Senden hoşlanmayana rağbet etmense alçalmandır.

*Tamah seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı.

*Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum.

*Güzel ahlak, en güzel dindarlıktır.

*Perde kaldırılırsa bile yakınım artmaz benim.

*Bir memlekette ayaklar baş olursa, başlar ayaklar altında kahrolur.

*Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık yurtta gurbette düşmektir.

*Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma.

*Kendi reyinle hareket etme; kendi reyine uyan, helak olur gider.

*Derdin sendendir bilmezsin, Çaren de sendedir görmezsin,
Evrende bir noktayım sanırsın, Tüm alemler, kainat, sen de özetlenmiştir de, görmezsin.

*Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir.
Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir.

*Alim ölü olsa bile diridir, cahil diri olsa bile ölü.

*Sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa.

*Dostları yitirmek, gurbete düşmektir.

*İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.

*Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım.

*Hikmet müminin yitik malıdır; bu mal, şer ehlinin elinde olsa bile onu alması gerekir.

*Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sahibine karşı adalet sözünü söylemelidir.

*Bildiğim, tanıdığım andan beri hakkı inkar etmedim.
Bana gösterildiği andan beri hakta şüpheye düşmedim, yalan söylemedim.
Kimse de benim yalan söylediğimi söylemedi.
Ben ne yolumu sapıttım, ne de benim yüzümden biri yolunu sapıttı.

*Batıla yardım eden, hakka zulmeder.

*Gaflet nefislerin sapkınlığı ve uğursuzlukların belirtisidir.

*Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir.

*Sabır iki çeşittir: Musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzel bir şeydir; bundan daha güzeli ise, Allah’ın haram kıldığı şeye karşı sabretmektir.

*Bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması da çirkindir.

*Cesaretin zekatı, Allah yolunda cihat etmektir.

*Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir.

*Evvela kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat et.

*Suçların en çetini, sahibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir.

*İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur.

*Şerden çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.

*Hiçbir işte gereğinden çok acele etme.
Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar.

*Kötülükte bulunanları iyilik edene mükafat vererek payla, yola getir.

*İki şey halkı yok eder: Fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek.

*Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.

*Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermekse utançtandır ve kötüdür.

*İman gönülle tanımak, dille ikrar etmek, aza ile de kullukta bulunmaktır.

*İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense malı korursun.
Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır.

*Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız.
Hatayı işleyene hatasını, başka birisini misal göstererek anlatınız.

*İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar.

*Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi.

*Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terk etmedikçe imanın tadını anlamaz.

*Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.
Sabrı olmayanın imanı olmaz.

*Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

*İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur:
Biri sağlık, öteki de gençlik.

*Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım.

*Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar.
Bela halkaları tam daraldı mı, genişlik yüz gösterir.

*İlim alçakta olanları yükseltir, ilimsizlik de yüksektekileri alçaltır.

*Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklık, sana faydası olmayan mal vebaldir.

*Büyük günahların kefareti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır.

*Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır.

*İnsanların en acizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; ondan daha acziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir.

*Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir.

*Her musibetin bir zamanı vardır, o zaman mutlak yaşanmalıdır; o musibet birinizin başına geldiğinde, zamanı gelip geçene kadar teslim olup sabretsin.
Zira musibetin yöneldiği zaman onu gidermek için çare aramak, onun zorluğunu çoğaltır.

*Cennet, itaat edenin mükâfatıdır.

*Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

*Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

*Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir.
Zengin, malında nekeslik ederse yoksul da ahiretini dünyasına satar.

*Sana güvenen bir insana yalan söyleme. Sana yalan söyleyen bir insana asla güvenme.

*Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür.

*Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin

*Üst olmak, ihtiyata riayetle olur.
İhtiyata riayet, düşünüp taşınmakla mümkündür, düşünüp taşınmak da sırları gizlemekle olur.

*Kimin dileği uzar giderse kötü işleri de çoğalır gider.

*Başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir.

*Allah’ın bir meleği vardır, her gün bağırır; doğun ölüm için.
Toplayın yok olmak için, yapın yıkılmak için.

*Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alametlerindendir.

*Mümin kişi gününü üç zamana ayırır:
Bir bölümünde Rabbiyle münacat eder.
Bir bölümünde kendi nefsini muhasebe eder; bir bölümünde de helal ve güzel lezzetlerle meşgul olur.

*Yoksulluk bir insan olsaydı, onu katlederdim.

*Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.

*Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela ise sabrın payıdır.

*Kişinin değeri yaptığı bağıştadır.

*Ayrılıktan uzak dur, zira halktan kopan azınlık şeytanındır.

*Her şeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir.

*İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir.

*İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.

*İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır.

*İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, ceza vermeye en fazla gücü yetenidir.

*İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir.

*Şeytanın gazaptan ve kadınlardan daha büyük tuzağı yoktur.

*Söyleyene bakma, söylenene bak.

*Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır.

*Gazabın alt ettiği kimse, helakten güvende olmaz.
Hz Ali Sözleri ile ilgili aramalar hz ali sözleri adalet  hz ali sözleri haksızlık  hz ali sözleri mazlum  hz ali sözleri resimli  hz ali sözleri indir  hz ali sözleri cuma mesajlari  hz ali sözleri facebook  hz ali sözleri haklı olduğun zaman
Yorumlar