Hz. Ömer Sözleri

Hz. Ömer Sözleri

Sayfa İçeriği: Hz Ömer Sözleri, Hz Ömer’in Sözleri, Hazreti Ömer Sözleri, Hz Ömer Adalet Sözleri, Hz Ömer Sözleri Resimli, Hz Ömer Devlet Sözleri, Hz Ömer’in Namazla İlgili Sözleri, Hz Ömer Sözleri Facebook, Hz Ömer Aşk Sözleri

Bu sayfamızda sizlere dört halifelerden ikincisi olan Hz. Ömer sözlerini bu yazımızda derlemeye çalıştık.
Çoğu insan tarafından bilinir ki Hz Ömer’in adaletle ilgili ve devlet yönetimi ile ilgili sözleri meşhurdur.
Hz. Ömer’in en çok beğenilen sözlerini bu sayfamızda bulabilirsiniz.

Hz. Ömer Sözleri

* Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz.
Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

* Ahiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir.

* Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder.

* Allah’ a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin.
Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

* Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır.

* Allahu Teâlâ başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

* Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.

* Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevk edendir.

* Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

* Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü Teâlâ’nın merhametine kavuşsun.

* Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.

* Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak.

* Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

* Beni kimsenin bilmesi önemli değil, Rabb’im bilsin yeter!
Kim ne derse desin bana Rabb’im kulum desin yeter.

www.sosyetekaradeniz.com
* Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ ı bilip, O’na isyan etmesi;
Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

* Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

* Bir kimsenin kıldığı namaza tuttuğu oruca bakmayınız.
Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu insanlara merhametli davranıyor mu ona bakınız.

* Bir iyiliğin şerefi, geciktirilmeden hemen yapılmasındadır.

* Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

* Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl seviyesini anlarım.

* Bizim çarşımızda dini(-n ticaret kaidelerini) bilen kimseler satıcılık yapsın.

* Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

* Bu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ile alim fakat kalbi ile cahil olan kimselerdir.

* Bugünkü işini yarına bırakma!

* Bütün dostları gezdim, gördüm.
Dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim.
Bütün elbiseleri gördüm.
İffet ve sakınmaktan daha iyi elbise görmedim.
Bütün malları gördüm; kanaatten daha iyi mal görmedim.
Bütün iyilikleri gördüm; nasihatten daha iyisini görmedim.
Bütün yemekleri görüp tattım; sabırdan lezzetlisini görmedim.

* Cömertlik alışkanlıkların en üstünüdür.

* Çok konuşan çok yanılır. Çok yanılanın hayâ duygusu azalır.
Hayâ duygusu azalanın, günah ve harama düşme endişesiyle şüphelilerden sakınma titizliği kaybolur.
Şüphelilerden sakınma titizliği kaybolanın kalbi ölür.

* Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız.

* Çok suyun ekinleri öldürmesi gibi, çok gülmek de kalbi öldürür.

* Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.

www.sosyetekaradeniz.com
* Dua, sema ile arz arasında durur. Rasulullah’a salâvat getirilmedikçe,
Allah’a yükselmez.

* Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. (Nefsin esaretine düşmeyesin.)

* Eğer sizden cennetin ortasına ulaşmak ve yerleşmek isteyen bir kimse, cemaatten asla ayrılmasın. Zira şeytan, tek kalan ile birliktedir;
Şeytan iki kişiden, yani cemaatten ise uzaktır.

* En akıllı kimse, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir.

* En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.

* En güzel cömertlik, imkanlar kısıtlıyken yapılanlardır.

* Esenlik ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır.

* Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir.
Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir.
Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir.
Mizahı terk edene zarafet verilir.
Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

* Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

* Güleryüz göstermek, cömertlik yerine geçer.

* Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.

* Günahlarını azalt! Ölümün şiddeti sana kolay gelir.

* Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

* Halka karşı insaflı davranan, işinde muvaffakiyete erişir.

* Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

* Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

* Hz. Ömer: “Hızla camiye koşan çocuğun kolundan tutarak, daha küçüksün bu acelen ne dedi?” Çocuk: “Dün benden daha ufak birisi öldü”. Dedi.

* İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

www.sosyetekaradeniz.com
* İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.

* İnsan kalbi bir sandıktır;
Dudaklar onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsanlara da O anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

* İnsanın şerefi aklıyla, asaleti diliyle, şahsiyeti ahlakıyladır.

* İnsanları düzeltebilmeniz için önce kendinizi ıslah etmeniz gerekir.

* İnsanların en akıllıları, insanların hareketlerini takdir edenlerdir.

* İnsanların en cahili (ve ahmağı), kendi ahiretini başkasının dünyası için satandır.

* İnsanların sevgisini kazanmak aklın yarısı, güzel soru sormak ilmin yarısı, güzel idare etmek geçimin yarısıdır.

* İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır.
Yerinde sual sormak, ilmin yarısı; iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır.

* İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlakıyladır.

* İş bir kere geri kalırsa artık hiçbir zaman ilerleyemez.

* İyiliğin şerefi acele, bir an önce yapılmasıdır.

* Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız!

* Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hak yerden yere çarpar.

* Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

* Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir.

* Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.

* Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvaya erdirilmez.


* Mescide oturan kimse, Allah’u Teâlâ’nın huzurunda bulunuyor demektir.

* Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

* Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır.
Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

* Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.

* Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış.

* Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!

* Sadık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın.
Çünkü sadık dostlar, huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde silahtır.

* Sana kötülük yapanı iyilik yaparak cezalandır.

* Sen günahlarını azalt ki ölümün şiddeti sana kolay gelsin.

* Sen hiç olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış.

* Sırrını gizleyen, kendine hâkim olur.

* Sırrını saklarsan ona hakim olursun. Saklamazsan, o sana hakim olur.

* Şerri bilmeyen, onun tuzağına düşer.

* Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.

* Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol!

* Şu ümmet üzerine en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim, kalbi ile cahil olan kimselerdir.

* Şükürle sabır birer binnek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim.

* Tevazünün başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.

* Tövbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

* Üç şey kardeşlik sevgisini sahileştirir:
Selam vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isimle onu çağırmak.

* Yüze karşı övmek, boğazlamak gibidir.

* Zenginlik de fakirlik de aynı şekilde birer binektir.
Hangisine bineceğime aldırmıyorum.

* Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvaya erdirilmez.

* Adalet olmadıkça; Yönetimin faydası olmaz. Edep olmadıkça;
Asaletin faydası olmaz.
Cömertlik olmadıkça; Zenginliğin faydası olmaz.
Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz.
Kanaat olmadıkça; Fakirliğin faydası olmaz. Alçak gönüllü olmadıkça;
Yükselmenin faydası olmaz.
Allah’ın başarıya ulaştırması olmadıkça; Çalışanın faydası olmaz.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: Hazreti Ömer Sözleri Hz Ömer Adalet Sözleri Hz Ömer Devlet Sözleri hz ömer sözleri Hz Ömer Sozleri Resimli Hz Ömerin Sözleri
Yorumlar