İman Sözleri

İman Sözleri

İman Sözleri Kısa, İman İle İlgili Dini Sözler, İman İle İlgili Anlamlı Sözler, İman Dolu Sözler Kısa, İman Sözleri Facebook, İman İle İlgili Sözler

Zerre kadar iman, dünya kadar amelden üstündür. Atasözü

İman, ahiret hayatının kurtuluş vesikası, ebedi saadetin hüviyet varakasıdır.
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

Tatbikat haline gelmeyen iman ölür. Atasözü iman sözleri

İnsan imanda Kemal’e ererse, korkacağı bir felaket veya yapmayacağı bir fedakarlık yoktur.
-Said Nursi-

Hakiki zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır. -Said Nursi-

İmanın üçte biri haya, üçte biri akıl, üçte biri de cömertliktir.

İman Allah ile kul arasında bir köprüdür. İman sözleri yazımızı incelemektesiniz.

İmanın güçlü olursa gideceğin yerin cennet, kabrin nur olur.

Bir millet için imanını muhafaza etmek çok önemlidir.
Zira iman, milletlere milli ve dini hayat yolunu gösterir. -D D. Eisenhower-

İşini sağlam tutanın, imanın kuvvetli olur. Atasözü iman sözleri

İman  gönlünü halktan koparmak, Cenab-ı Hakk’a vermektir. -Abdurrahman Cami-

Dikkat et! İman tam olduğu zaman, muhtaç olmadığı yagâne şey, ispattır.
İman tam olduğu zaman ispat yoktur.
Ortada, tek başına, her şeyden mücerret, bütün alâkalarından kesilmiş tek bir şey vardır:
İman! -Necip Fazıl Kısakürek-

Din kelimesiyle kendi dışımızda gözlemlenen bir olguyu kastederiz, iman dediğimiz şey ise bu olgunun içimizde tecrübe edilmesidir. –Tolstoy-

www.sosyetekaradeniz.com
Allah’a giden yol, en doğru yoldur iman yolu, en huzurlu yoldur iman yolu iman sözleri

İman bir şeye yaramaz gibi görünür amma, hakikatte onsuz hiç bir şey yapılamaz.
-Samuel BUTLER-

İman konusunda tüm Müslümanlar birbiriyle kardeştir.
Allah için Müslümanlar birbiriyle birleşmeli ve kuvvetli durmalıdır.

İman, ilahi huzura kabul vesikası, ebedi saadete dühul davetiyesidir.

Rüşvet kapıdan girerse, iman bacadan çıkar. Atasözü iman sözleri

Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur.

Heva ve heves tazelenip durdukça iman taze değildir. Çünkü heva, iman kapısının kilididir.

İman, fıtratla yaratıcısı arasına gerilen bir iptir.
O, sonsuzluğa ermiş şerefli bir hayata tırmanan yokuşta, adımların basılacağı noktaları aydınlatan bir ışıktır. -Seyyit Kutup-

İmana erişen aman bulur, imana gelmeyenlerin şüphesi ise iki kat olur.

Allah’ım herkesi imanı ile yaşamayı ve imanı ile ölmeyi nasip etsin.

İman, tarihin kaydettiği en büyük kuvvettir.
Onunla zırhlanan korkaklar kahraman, sakatlar pehlivan olur. -Koçi Bey-

İnsanı insan yapan ve onu değerli kılan onun imanıdır.
İnsan imanı sayesinde huzura erişir ve ışığa kavuşur. Allah kimseyi de imansız öldürmesin.

İman, vicdan huzurunun birinci şartıdır. Atasözü

İman tam olduğu zaman ispat yoktur. -Necip Fazıl Kısakürek-

Gerçekçinin imanı mucizeden doğmaz; iman, mucizeleri doğurur. – Dostoyevski-

Eğer hiç imanınızın olmadığını hissediyorsanız, bilmelisiniz ki bir insanın düşebileceği en tehlikeli konumda bulunuyorsunuz. –Tolstoy-

Hangi Müslümanı gözümde küçülttümse, buna ceza olarak, imanımın ve irfan duygumun azalışını buldum. Hamid Tirmizi

İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür, İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür. -Mehmet Akif Ersoy-

www.sosyetekaradeniz.com

Zerre kadar iman, dünya kadar günaha yeter. Atasözü

Arıyı duman, insanı iman yola getirir. Atasözü

İnananlar çoktur, ama iman birdir; cisimleri çoktur, ama canları tektir.

Kulluk ve iman, şimdi makbuldür.
Fakat ölümden sonra her şey meydana çıkınca inanmak, bir işe yaramaz.

İman, zeka, akıl, tefekkür, izan ve duygu erbabın nasibidir. -Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı-

İman nedir? Akıl, kalbimin kulağına söyleyerek, iman: Edeb’tir, dedi. – Mevlana- iman sözleri

Şu üç şey, üç şeye sebeptir:

1.İman, cenneti kazanmağa,

2.İbadet, Allah’ın rızasını kazanmağa,

3.Günah işlemek de Allah’ın gazabını kazanmağa sebeptir.

Bizim imanımızın kısır kalmasının en asli sebebi, İslam’ı, Hz. Muhammed’i, Ali’nin yolunu ve Hüseyin’in direnişini tanımamamızdır. Onlara karşı bir “aşkımız” var ama “şuurumuz” yok. “Muhabbet” var ama “marifet” yok. -Sinan Yağmur-

İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder, öyle ise insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır.
-Said-i Nursi-

www.sosyetekaradeniz.com
İman eden kimse başkasının hakkını gözetir, haram yemez, rüşvetle iş yapmaz.

İmanla geçen gece, gündüz gibi aydın, Bir taze bahar alemi her anı hayatın.
-A. Ulvi KURUCU-

İmanını yoldaş edindin mi dirisin… İmanla gittin mi ebedisin.

Kim imanının gitmesinden korkmaz ve onu esirgemeye bakmazsa imanı gider.
-Ebüddreda U. bin Zeyd-

İnsanlar ile iyi hoş geçinmeyen kimse, imanın tadını alamaz. -Vehb bin Verd –

İman hem nur, hem kuvvettir. -Said Nursi- iman sözleri

İman, yaratanla yaratılan, emir sahibiyle memur arasındaki bir teslimiyet anlaşmasıdır. -Seyyit Kutup-

İman çıplaktır, onun örtüsü takvadır. Vehb bin el-Munebbih-

İman sahibi az konuşur çok iş yapar, Münafık ise, çok konuşur az iş görür. -Ahmet Rüfai-

İman çıplaktır, onun örtüsü takvadır. -Vehb bin- iman sözleri

İman etmiş bir insanın tek arzusu Rabbine bir an önce kavuşup ona emanetini geri verdiğinde alacağı hediyedir. -Sinan Yağmur-

Kerbela bir coğrafya değil imanın kanla yazılmış destanıdır. -Sinan Yağmur-

İman Müslümanların huzurudur, yoludur, yaşamıdır.
Allahım kimseyi imandan ayırmasın. İmanı ile yaşamayı nasip etsin.
Müslümanlar günümüzde çok eziyet çekmektedirler ve imanları sınanmaktadır.
Evlerinden, yurtlarından kovulan Müslümanlara her yerde zulüm yapılmaktadır.
Özellikle Avrupa da bazı yerlerde camiler kapatılmakta ve Müslümanlar göçe zorlanmaktadır.
Yüce Mevlam İmanla doğduk ve imanla ölmeyi nasip etsin.
İman Sözleri ile ilgili aramalar etkili dini sözler  islami dini sözler  iman gücü ile ilgili sözler  pek güzel sözler dini  kısa dini sözler resimli  allah sözleri  anlamlı sözler  islami sözler
Yorumlar