En Güzel Tarihi Sözler, Mesajlar

En Güzel Tarihi Sözler, Mesajlar

Benim kudretimin ulaştıgı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. -Fâtih Sultan Sehmet Han

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:
– 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.
Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
– Biz de onlara yaklaşıyoruz.

AKSAKALLI
Varna Savaşı’nda muharebe meydanında gezen II. Murad, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar.
“Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç aksakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze!” Komutan şu cevabı verir:
– Padişahım! İçlerinde bir aksakallı olsaydı, başlarına bu felâket gelir miydi?

DERS ALABİLMEK
Lokman Hekim’e:
– “Bilgeliğini kimlerden aldın?” diye sorduklarında:
– Körlerden, cevabını vermiş…. Çünkü onlar, yoklamadan adım atmazlar

HANGİ BORÇ
III. Mustafa’nın veziri Koca Ragıp Paşa’nın konağında bir Ramazan günü oruç üzerine sohbet yapılıyordu. Ragıp Paşa, orada bulunanlardan Şair Haşmet’e:
– Haşmet! Senin de borcun var mı? Diye sorunca, Haşmet:
– Evet efendim! Diye cevap verdi. ….Mahalle bakkalına bin kuruş, kasaba beş yüz kuruş.
Ragıp Paşa gülerek:
– Onu sormuyorum yahu, dedi. Oruç borcun var mı, sen onu söyle.
Şair Haşmet şu cevabı verdi:
– Paşam, oruç borcunu Allah sorar. Sizin soracağınız, kul borcudur.

KADER
Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca, babası olan 2. Murat Han:
-”Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz” diye çıkışır.
Orada bulunan ve velâyet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin Hazretleri, hafifçe gülümseyerek şöyle der:
-Peder ne der, kader ne der.


YÜZÜK
Sultan III. Ahmed Han kendisine hediye edilen çok kıymetli zümrüt yüzüğü,

bir gün, divan  toplantısında vezirlere göstererek:
” -Acaba bundan daha kıymetlisi var mıdır?…” diye sordu.
Hazirûn:
” -Hayır Efendim, sıhhat ve afiyetle takınız. Bundan daha değerli bir şey olamaz..” cevabını verdikleri halde yalnız Nevşehirli İbrahim Paşa itiraz etti:
” -Bundan daha kıymetli şey vardır padişahım!…” dedi. Padişah beklemediği cevap karşısında sordu:
” -Nedir?…”
” -O yüzüğün takıldığı parmak Efendim…” diye cevap verdi.

Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz. Fatih Sultan Mehmet

Hak arayan varsa, hakkını verin. Baş kaldıran varsa, başını kesin.2. Sultan II. Abdülhamid Hân

Ey konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.Fatih Sultan Mehmet

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz!Sultan IV. Murad

Şah İsmail'e

Şahım sen herkesi sadık yar sanma.
Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur.
Sadık ol, belki o alemde komutan olur.
Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur. Yavuz Sultan Selim

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!Sultan II. Abdülhamid Han

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım..
Fatih Sultan Mehmet

Yenileceğinden korkan, daima yenilir.Yıldırım Bayezid
Yorumlar