İngilizce Whatsapp Durumları

İngilizce Whatsapp Durumları

More haste, less speed
Çabuk olmak ama acele etmemek gerek

Our only security is our ability to change
Tek güvencemiz, değişebilme yeteneğimiz

Bir yankıdan özgün ne bekleyebilirsiniz ki!
Don’ t expect anything original from an echo!

En büyük yüreklilik, olduğun gibi görünmektir
The highest courage is to dare to appear to be what one is

Sözcükler hastalıklı aklın hekimleridir
Words are the physicians of the mind diseased

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol
Either seem as you are or be as you seem

Hayal gücünüzün ayarı bozuksa, gözlerinize güvenemezsiniz
You can’ t depend on your eyes when your imagination is out of focus

Tarih asla tekerrür etmez Olsa olsa bazen ritim tutturur
History never repeats itself At best it sometimes rhymes

İnsanoğlu gerçekliğin yüküne pek fazla tahammül gösteremez
The Human kind cannot bear very much reality

Kimse dünyadaki tüm kitapları okuyup, tüm yolları yürüyemez
One can never read all the books in the world, nor travel all its roads

Sonuna kadar götürmeyecekseniz, başlamanın ne anlamı var ki
If you aren’ t going all the way, why go at all

Kaçan fırsatlar her zaman ele geçenlerden daha büyük görünür
Opportunities always look bigger going than coming

Kimseyi hor görerek kendini yüceltme ki herkese yararın dokunsun
Let your light shine but don’ t blind others

Çoğu insan hayatını sanki ikinci bir hayat garantiymiş gibi yaşar
Most of us spend our lives as if we had another one in the bank

Aşk: Kalıcı olmayan bir akıl hastalığı olup, tedavisi evliliktir
Love: a temporary insanity, curable by marriage

Mesele kimin bana izin vereceği değil, kimin beni durdurabileceği
The question isn’ t who is going to let me; it’s who is going to stop me

Kusursuz biri olmaktan asla korkmayın, zira asla başaramayacaksınız
Have no fear of perfection you’ ll never reach it

Herkes hata yapabilir ama sadece aptallar hatalarında ısrar ederler
Any man can make mistakes, but only an idiot persists in his error

Zengin olmak, ne zaman zengin olduğunu söyleyebilmek kadar zor değil
It ain’ t so much trouble to get rich as it is to tell when we have got rich

Başarılı bir taklit olmaktansa, whatsapp durumlari başarısız fakat özgün olmak en iyisi
It is better to fail in originality than to succeed in imitation

İmkansız sadece aptalların sözlüğünde bulunan bir kelimedir
Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools

Mutluluğu kazanacak herkes onu paylaşmalıdır Mutluluk ikiz doğmuştur
All who would win joy must share it Happiness was born a twin

Emeksiz ve zahmetsiz elde edilebilen gerçekten değerli hiçbirşey yoktur
There is nothing truly valuable which can be purchased without pains and labour

Halâ dünden söz ediyorsanız, bugün pek birşeyler yapmamışsınız demektir
If you are still talking about what you did yesterday, you haven’ t done much today

İnsan zor sözler söyleyerek zor şeyleri anladığını sanır
A man thinks that by mouthing hard words he understands hard things

Yaşam para gibidir: Dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz, ama yalnız bir kez
Life is like a coin You can spend it any way you wish, but you only spend it once

Basit olaylar için büyük sözler söylemeye kendini alıştırma
Do not accustom yourself to use big words for little matters

Öfkeyle maziye, korkuyla geleceğe bakmayın, uyanık gözlerle çevrenize bakın
Let us not look back in anger, nor forward in fear, but around in awareness

Güzelliğin bir cevher olduğunu sanmak ne tuhaf bir yanılsamadır!
What a strange illusion it is to suppose that beauty is goodness

Advertising is legalized lying.
(Reklam yasallaşmış yalan söylemektir.)

Tell the truth and then run.
(Doğruyu söyle ve kaç.)

Every accomplishment starts with the decision to try.
(Her başarı denemeye kara vermekle başlar.)

One thing only I know, and that is that I know nothing.
(Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.)

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.
(Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.)

When you’re finished changing, you’re finished.
(Değişmen bittiği zaman, sen de bitmişsin demektir.)

No bees, no honey; no work, no money.
(Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.)

A mother’s heart is always with her children.
(Bir annenin kalbi her zaman çocuğuyla birliktedir.)

A heart that loves is always young.
(Seven bir kalp her zaman gençtir.)
Sayfa içeriği : En Cool İngilizce Whatsapp Durumları - Wall Street English İngilizce Whatsapp Durumları ile ilgili görseller İngilizce Whatsapp Durumları Güncel İngilizce En Özel Whatsapp Durumları İngilizce whatsapp durumlari ve Türkçe anlamları
En Cool İngilizce Whatsapp Durumları - Wall Street English İngilizce Whatsapp Durumları ile ilgili görseller İngilizce Whatsapp Durumları Güncel İngilizce En Özel Whatsapp Durumları İngilizce whatsapp durumlari ve Türkçe anlamları
İngilizce Whatsapp Durumları
Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
Telif Konusunda Hatamız Var İse Bildirmeniz Yeterli Saygılarımızla
Aklınıza Gelen Güzel Sözler Varsa Yorum Kısmında Paylaşabilirsiniz
Yorumlar