İngilizce Aşk Sözleri ve Anlamları Türkçeleri

İngilizce Aşk Sözleri ve Anlamları Türkçeleri

Şüphesiz ki aşk, hangi dilde olursa olsun en güzel şekilde ifade edilmesi gereken en güzel duygulardan biri. 
Aşık olduğumuzda, sevdiğimiz insana bunu en güzel şekilde göstermek ve elimizden geldiğince onu sevgimizle şımartmak isteriz. 
Bunun için de, cümlelerimizi titizlikle seçeriz ve aşk cümlelerini tarayıp aşkımızı en doğru ifade edenini bulmaya çalışırız.

“They say you only fall in love one, but that can’t be true.
Every time I look at you, I fall in love all over again.”

(Dey sey yu onli fol in lav vans, bat det kent bi turu.
Evri taym ay luk et yu, ay fol in lav ol ovır agen”)

“Hayatta sadece bir kere aşık olduğumuzu söylerler ama bu doğru olamaz.
Sana her baktığımda, yeniden aşık oluyorum.”


“I love my eyes when you look into them. I love my name when you say it. I love my heart when you touch it. I love my life when you are in it”.
(Ay lav may ays ven yu luk intu dem. Ay lav may neym ven yu sey it.
Ay lav may hart ven yu taç it. Ay lav may layf ven yu ar in it.)
Gözlerimi sen onlara baktığında seviyorum. İsmimi sen söylediğinde seviyorum.
Kalbimi sen ona dokunduğunda seviyorum. Hayatımı sen içinde olduğun için seviyorum.)


You are the first and last thing on my mind every day.
(Yu ar dı först end last ting on may maynd evri dey.)
Sen her gün aklıma gelen ilk ve son şeysin.


Someone asked me what I saw in you to love you so much, my only answer was- everything.
(Samvan eskt mi vat ay sov in yu tu lav yu so maç, may onli ensır vaz- evriting.)
Birisi bana sende ne görüp de seni bu kadar çok sevdiğimi sordu, ona tek cevabım vardı – her şeyini.


I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you.
(Ay vant yu. Ol of yu. Yor fılovs. Yor misteyks. Yor impörfekşıns. Ay vant yu, end onli yu.)
Seni istiyorum. Her şeyinle. Kusurlarını. Hatalarını. Eksikliklerin. Seni istiyorum, sadece seni.


Can I borrow a kiss? I promise I’ll give it back.
(Ken ay borov a kis? Ay puromis ay vıl giv it bek.)
Bir öpücük ödünç alabilir miyim? Geri vereceğime söz veriyorum.


There’s only one happiness in life; to love and to be loved.
(Der iz onli van hepinıs in layf; tu lav end tu bi lavd.)
Hayatta tek bir mutluluk var; sevmek ve sevilmek.


You are my favorite place to go to when my mind searches for peace.
(Yu ar may feyvırıt pıleys tu go ven may maynd sörçs for piis.)
Sen birazcık huzur aradığımda gitmekten en çok hoşlandığım yersin.


“If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.”
(İf ay did eniting rayt in may layf, it vaz ven ay geyv may hart tu yu.)
Eğer hayatta tek bir şey doğru yaptıysam, o da sana kalbimi vermekti.


“True love doesn’t mean being inseperable; it means being seperated and nothing changes.”
(turu lav dazınt miin biing insepırıbıl; it miins biing sepereytıd end nating çeyncs.)
Gerçek aşk, ayrılamaz olmak demek değildir; ayrı olsanız bile hiçbir şeyin değişmemesidir.


“Forever is a long time; but I wouldn’t mind spending it by your side.”
(Forevır iz e long taym; bat ay vuldınt maynd sipending it bay yor sayd.)
Sonsuza kadar çok uzun bir zaman; ama bu zamanı senin yanında geçirmeyi dert etmem asla.


“You are my best friend, my human diary and my other half. You mean the world to me and I love you.”
(Yu ar may best firend, may hümın dayıri end may adır half. Yu miin dı vörld tu mi end ay lav yu.)
Sen benim en iyi arkadaşımsın, içimi döktüğümsün ve diğer yarımsın.
Benim için dünyalara bedelsin ve seni seviyorum.


Good relationships don’t just happen. They take time, patience and two people who truly want to be together.
(Gud rileyşınşips dont cast hepın. Dey teyk taym, peyşıns )
İyi ilişkiler bir anda olmazlar.
Zaman, sabır ve gerçekten birlikte olmak isteyen iki insan gerektirirler.


“I’m amazed when I look at you. Not just because your looks but because of the fact that everything I’ve ever wanted is right in front of me.”
(Ay em emeyzt ven ay luk et yu. Nat cast bikauz yor luks bat bikauz of dı fekt det evriting ay’v evır vantıd iz rayt in fıront of mi.)
Sadece sana bakarak bile şaşkına dönüyorum.
Bu sadece görünüşünden dolayı değil, hayatım boyunca istediğim her şeyin karşımda durmasından dolayı.)


“I can’t promise to fix all of your problems, but I can promise you won’t face them alone.”
(Ay kent pıromis tu fiks ol yor pırablıms bat ay ken pıromis yu vont feys dem elon.)
Sana tüm problemlerini gidereceğimin sözünü veremem ama onlarla tek başına mücadele etmek zorunda kalmayacağının sözünü verebilirim.


“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”
(Biing diipli lavd bay samvan givs yu sıtırengt, vayıl laving samvan diipli givs yu karıc.)
Biri tarafından derinden sevilmek sana güç verir, oysa ki birini derinden sevebilmek sana cesaret verir.


“You’re the smile to my face and the beat to my heart.”
(Yu ar dı sımayıl tu may feys end dı biit tu may hart.)
Sen yüzümdeki gülümseme, kalbimdeki atışsın.


“Not a night goes by and you’re not in my dreams.”
(Nat e nayt goz bay end yu ar nat in may dırims.)
Bir gece geçmesin ki, rüyalarımda senin olmadığın.


“One day you’ll meet someone who doesn’t care about your past because they want to be with you in your future.”
(Van dey yu vıl miit samvan hu dazınt keyr abavt yor pest bikauz dey van tu bi vit yu in yor fiçur.)
Bir gün, geçmişinle ilgilenmeyen biriyle tanışacaksın çünkü o kişi geleceğinde seninle olmak isteyecek.


Aşk, paylaşıldıkça ve yaşandıkça çoğalan, anlam kazanan çok yüce bir duygu. 
Umarız, İngilizce aşk sözlerimiz sizin içinizdeki duyguları en anlamlı şekilde ifade etmenizi sağlar. 
Sevgiyle kalın!
ingilizce Aşk Sözleri, ingilizce Aşk Sözleri Anlamları, ingilizce Güzel Sözler, ingilizce Sevgiliye Sözler Anlamlı İngilizce sözler ve anlamları İngilizce havalı, cool sözler ve Türkçe anlamları İngilizce Mesajlar, İngilizce Güzel Sözler  ingilizce Güzel Sözler - Türkçe Anlamları ile Birlikte
Etiketler : ingilizce Aşk Sözleri, ingilizce Aşk Sözleri Anlamları, ingilizce Güzel Sözler, ingilizce Sevgiliye Sözler Anlamlı İngilizce sözler ve anlamları İngilizce havalı, cool sözler ve Türkçe anlamları İngilizce Mesajlar, İngilizce Güzel Sözler ingilizce Güzel Sözler - Türkçe Anlamları ile Birlikte

Eğer bir gün aşk, sizin de kapınızı çalarsa ve o kişi yabancı olursa diye ona aşkınızı bu güzel 
İngilizce cümlelerle gösterebilirsiniz. 
İşte İngilizce’de kullanılan aşk sözleri, anlamları ve okunuşları…

Bizi Facebook, Twitter, instagram, Google+, Pinterest Youtube 
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz.
Yorumlar