Felsefi Mesajlar, Felsefi Sözler

Felsefi Mesajlar, Felsefi Sözler


Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.
SCHILLER

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
EFLATUN

Hareketler, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder.
OSCAR WILDE

Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran
Fakat ilk iyi davranışı sen yap.
D.HUME

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde dokuzu terdir.
T. EDISON

Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın
V. HUGO

Akıllı bir adam, senin canının düşmanı bile olsa, b,r dosttan iyidir.
FİRDEVSİ

Espri, otoriteye bir başkaldırıyı,onun baskısından kurtulmayı simgeler.
S. FREUD

Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı.
DOSTOYEVSKI

Boş vakit, felsefenin annesidir.
T.HOBBES

Fikirler, ordulardan daha güçlüdür.
W.M.PALTON

Sadece akıllılar fikir sahibi olurlar; insanların geri kalanı fikirlerinin eseridir.
COLERIGE

Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.
T.CARLYLE

Dünyayla kavganızda dünyayı destekleyin.
F. KAFKA

Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır.
VOLTAIRE

İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir.
ÇİÇERO

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
MONTAIGE

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.
TOLSTOY

Bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluluğa yönelmiş bir tehdit demektir.
MONTESQUIEU

Hürriyet verilmez, alınır
ROBESPIERTE

Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır.
ARISTOTELES

Baskı, ihtilalin tohumudur.
D.WERSTER

Millete efendilik yoktur.
ATATÜRK

En tehlikeli insanlar yarı deliler ve akıllılardır.
GOETHE

Hiç bir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir.Eğer o fikir sahip olduğumuz tek fikirse.
EMILE CHARTIEN



İyi kitap okumayan adamın okumuş olması ile okumamış olması arasında bir fark yoktur.



M.TWAIN



İnsanlar tecrübeleri nispetinde değil, tecrübelerinden aldıkları dersler nispetinde olgundur.



B.SONER



Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.



MOLIERE



Dünyada en korkunç şey bilgisizliğin hakim olmasıdır.



GOEYHE



Haksızlığa başkaldırmayanlar onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdır.



Hz ALİ



Hoşlanmadığınıza sabretmedikçe hoşlandığınızı elde edemezsiniz.



Hz İSA



Beni öyle bir yalana inanıdır ki ömrünce sürsün doğruluğu.



Ö.ASAF



Kitaplar da dost gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.



JOINAIRE



Kadınlar kocalarının güneş gibi olmasını isterler.Hem aydınlatıcı, hem yakıcı.



VOLTAIRE



Tartışmasını bilmeyenler kavga ederler.



CHESTERTON



Bir karı koca tartışması görürseniz kadını savununuz.Çünkü kocasının savunulmaya ihtiyacı yoktur.O her zaman haklıdır.



F. WALKER



Bir gram zeka bin kilo kültüre bedeldir.



BRANFIELD



Siyaset ilim değil zanaattır.Karakteri bozar.



BISMARK



Hükümettekiler akıllarının sonundadırlar artık. Çünkü oraya gelmek epey vakit almıştır.



DESMAND



Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir.



DIDEROT



Her kitaplık bir cezaevi kapatır.



SENECA



Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun.Niye bu günden başlamıyorsun.



EPIKTETOS



Aşk kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gider.



C.ŞAHABETTİN



Damla, kendini tamamlayınca damlar.



MEVLANA



Ey hayat seni bu kadar önemli tutuşum ölüm sayesindedir.



SEECA



İyi yaşamak değil, yamayı iyi bitirmek.İşte gerçek mutluluk budur.



ESKHYLOS



Her kadınla onu seviyormuş gibi,her erkekle ondan sıkılıyormuş gibi konuşun.



A.ASAF



En iyi yananlar eski odunlar,en güzel içilenler eski şaraplar,en güvenilen kimseler eski dostlar, en rahat okunan ise eski yazarlardır.



BACON



İnsanlar gelmeleriyle yalnızlıklarını dağıtanları severler, gitmeleriyle kedilerini yalnız bırakanlara aşık olurlar.



Ö.ASAF



Haksızlıklar karşısında eğilmeyin. Çünkü haksızlıkla birlikte onurumuzu da kaybederiz.



Hz ALİ



Umut iyi bir kahvaltı, kötü bir akşam yemeğidir.



BACON



İstediğiniz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkın. Yinede kendi bacaklarımızla yürüyeceksiniz.



MONTAIGNE



İnanıyorsanız mutlaka yenensiniz.



Hz MUHAMMED (s.a.v)



Hayat karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirememenle ilgilenir.



L. MARTIN



Kavakların dikliğine ve boylarının uzunluğuna bakarak onların önemli bir şey olduklarını zannetmeyin. Zira bütün meyvasız ve gölgesiz yaratıkların çoğu bulutlardan sallanır.



C.SENA



Her şeyin değeri zorluğundadır.



OVIDIUS



Elin yaptığı herhangi bir şeyi bir başka el yıkabilir



MONTAIGNE



Çok kere en kuvvetli tenkit ses çıkarmamaktır.



C. BUXTON



En iyi nasihat iyi olmak.



MALCOLM X



Para iyi bir hizmetçi kötü bir efendidir.



R.DIYOJEN



Kalem akın dilidir.



CERVANTES



Tanrım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.



KONFİÇYÜS



İyimser mümkün olabilecek en iyi dünyada yaşadığını iddia eder.



Kötümserde bunun doğru olabileceğinden korkar.



J. KABELL



Hastalık ölümün hizmetçisidir.



F. ROUS



Şans bilen kafalara yardım eder.



PASTEUR



Saçının ağarmasından ibret almayana nasihat kar etmez



A.B. E.REVVAD



Dünya malı için çalışmak kolay fakat hesabından kurtulmak zordur.



F.B. İYAD



Ona düşmanlarını sordum saydı, saydı, saydı .



Y. KEMAL



Evlilik erkeklerin hürriyetlerini, kadınlarında mutluluklarını ortaya koydukları bir kumar.



M. D. REPO



Ölüm olmasaydı hayat bütün güzelliklerini kaybederdi.



GOYAL



İnsanların aşktan öldükleri yalandır.



SHAKESPEARE



Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler. Cesurlar ölümü bir kez tadarlar.



SHAKESPARE



Ölümün bizi nerede beklediği belli değil.İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim:



MONTAIGNE



Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey.



S. FAİK



Şerefli bir ölüm şerefsiz bir ömürden daha iyidir



TACITUS



Ölüm hiçbir şeydir. Asıl yenilmiş ve şerefsiz yaşamak her gün ölmektir.



NAPOLYON



Büyün günler ölüme gider. Son gün varır.



MONTEIQNE



En mükemmel adalet vicdandır.



VICTOR HUGO



Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.



LA FONTAINE



İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.



MONTASGUINE



En iyi konuşmacılar kaybetmeye hazır olanlardır.



KROSUS



Güzel bir şey her zaman iyi değildir.Ama iyi bir şey her zaman güzeldir.



L’ ENELOS



Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir.Doğru yürümez.



ARISTOPHAROS



Kadınlar geçlerin sevgilisi, orta yaşlıların arkadaşı, yaşlıların ise dadısıdır.



BACOM



Hiçbir haine güvenmeyin.



CICERO



Acı çekmek ölmekten daha çok cesaret ister.



CERVANTES



Tatlı şeyler sonu iyi biten acılardır.



AESKHYLOS



Dünkü acılar bugünkü sevinçlerimizin kaynağıdır.



POKLOK



Acısız geçen gün yoktur.



SENECA



Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir.



VOLTAIRE



Bir yanı dinlemeden karar veren doğru kara vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır.



SENEFCA



Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve kağıttır.



BARECERO



İki şey aklın hafifliğini gösterir. Söylenecek yerde susmak.Susacak yerde konuşmak.



SADİ



Yerinde söz söyleyen özür dilemek zorunda kalmaz.



F. S. MEHMET



Sanat geçliğe terbiye, ihtiyarlığa teselli, fakirliğe zenginlik ve zenginliğe süs verir.



SCHILLER



Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi.



MONTESQUIE



Aşırı adalet aşırı adaletsizliktir.



CICERO



Aptallar akıllarından pek az şey öğrenirler.Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.



CATO



Yalancı alçakgönüllülükle doğdu.Alçakgönüllülük öldü.



MARK TWAIN



Alışkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç halini alır.



CAMPELL



Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak ölmemektir.



CAMPELL



Her aptal kendini beğenen bir aptal bulur.



BOILEUS



Aptal akıllı olduğunu sanır. Ama akıllı aptal bilir.



SHAKPEARE



Gerçek bir arkadaş iki gövdede yaşayan bir ruhtur.



ARISTO



Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.



C.ŞAHABETTİN



İlk ve son aşkımız kalbimize karşı olanıdır.



BOVEE



Aşk masraflarla çevrilmiş bir okyanusudur.



LAND BEWAR



Aşk yepyeni kalabilen eski bir masaldır.



H. HEIRO



Beni az ama uzun sev.



MONLOWE



Toplum en büyük eserleri çocuksuz adamları vermiştir.



BACON



Bazı şeyleri yarım bileceğine bir şey bilmemek daha iyi olur.



NIETZCHE



Bir bugün iki yarına bedeldir.



FRANKLIN



Dünyayı kendime cehennem yaparak gökyüzündeki cenneti kazanmak istiyorum.



L. BRYON



Hakların mahkum edildiği bir ülkede bütün doğruların yeri cezaevidir.



THOREAU



Mutlu çocuk.Beşik nasılsa büyük geliyor sana. Büyüde bak bakalım dünya nasıl dar geliyor sana.



SHILLER



Demokrasi demek ben de senin kadar iyiyim değil, sen de ben kadar iyisin demektir.



T.JEVOLD



Ölü bir imparator olmaktansa yaşayan bir dilenci olmak daha iyidir.



L. FONTAINE



Sahici bir dilenci tek ve gerçek kraldır.



LESSINA



Dilenciler utançlarını torbalarında taşır.



BARACCIO



Kimse duymak istemeyen kadar sağır olamaz.



M. HANEY



Dün bugünün projektörü, yarının aynasıdır.



BARACCIO



Acayip şeyler acayip düşüncelerden doğarlar.



SHELLEY



Düşüncelerle karşılaşınca zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir, ustalarla da yönetir.



M. J. ROLAND



Tehlikede olanlar bacaklarıyla düşünürler.



BIENCE



Kötülük kazanabilir ama üstün gelemez.



J. ROUX



Bu mektubu her zamankinden uzun yazıyorum. Çünkü kısa yazacak kadar vaktim yok.



PASCALL



Bugün ölüm diye bir şey olmasaydı yaratmak zorunda kalacaktık.



MILLAUD



Kader vermediğini geri alamaz.



SENECA



Sakın sofrada tartışmayınız.Nasılsa tok olan kazanacaktır.



WHALEY



Ölüm yoktur. Yıldızlar daha güzel kıyıda doğmak için batarlar.



CREANEY



Kaptanı usta olmayan gemiye her rüzgar kötüdür.



HERBERT



En tatlı öpücükler çalınmış öpücüklerdir.



HUNT



Yanlış davranışınızı itiraf etmekten sıkılmayınız. Bir kimsenin



Yanlışını görebilmesi, gerçeği görmeğe başlaması demektir.



SEELY



Büyük acılar kadar bizi olgunlaştıran bir şey yoktur.



A. MUSSET



İnsan ne için yaşıyorsa, onun büyüklüğü ve önemi kadar yükselir.



H. WOLPOOLE



Bana, okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim:Annemdir.



A.LINCOLN



İnsan, güldüğü kadar insandır.



MOLIERE



Aklın ve dirayetin ak saçlarındaki gibi, ama kalbim masum çocuklarınki gibi olsun.



SCHILLER



Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar korkusu ile çoğu kez bakamayız.



C.ŞAHABETTİN



Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.



C.ŞAHABETTİN



İyimser, yarının üstüde kabuk, kötümser de kabuğun altında yeni yara görür.



E.SCHRODER



Ülkü güzellik demektir, hep kaçan, yakalanmayan bir şeydir.



M. SEVIGNE



Uyuyan birini sakın seyretmeyin; bu size ait olmayan bir mektubun açılması gibi bir şeydir.



EPICTETUS



Bilgisizlerin önünde güzel özdeyişleri sayıp dökme, o özdeyişlerin emrettiği şeyleri yap.



EPICTETUS



Kıskanılmayan, buna layık değil demektir.



AISKHYOLS



Bir insanın değeri,kitaplarının değeri ile ölçülür.



H. SPENCER



Bana kitaplarını göster, sana çocuklarının ne ruhta olduklarını söyleyeyim.



W. WHIPPLE



Bazı kimseler, güllerin dikeni olduğundan yakınırlar. Ben dikenlerin gülü olduğuna şükrederim.



A. KARR



Gönlüm geçmişi yaşatıyor, ama gözüm gelecektedir.



M. İKBAL



İnanç, görmediğimize inanmaktır. Bunun armağanı da inandığımızı görmektir.



S. AUGUSTINE



Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.



SENECA



O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun.



M. TWAIN



Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir.



V. HUGO



Dostlar öyle bir ailedir ki, insan o ailenin kişilerini yalnız kendi seçer.



A. KARR



Dostu olmayan insan en yoksul insandır.



BECHSTEIN



Çiçeği küçümseyen, Tanrıyı da küçümser.



A. DUMAS



Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.



A. GIDE



Anne her zaman haklıdır. O kadar çok çekmiş ve o kadar sevmiştir ki başka türlü olamaz.



SUNDERMAN



Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır.



EPICTETOS



Doğru ve korkusuz ol! Dünyadaki amaçların sadece memleketinin iyiliği, Tanrının amaçları, gerçekçilik ve güzellik yaratmak olsun.



SHAKESPEARE



Arkasından sevineceğin bir gam,sonunda gamlanacağın sevinçten iyidir.



SADİ



Mümkün olsaydı, her karış toprağa,buğday eker gibi kitap ekerdim.



H. MANN



Kaybedilmiş günlerin en kötüsü, bir defacık dahi olsun, gülmeden geçilenidir.



CHAMFORT



Şarkı söyleyen bir demirci, hırçın ve sinirli bir milyonerden daha mutludur.



Dr. LINK



Kalp kör olduktan sonra, gözün görmesinde yarar yoktur.



Hz. ALİ



Açlıktan ölmek üzere olan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur.



M. TWAIN



İnsan için gerçek, onu insan yapan şeylerdir.



EXUPERY



Paylaşılmayan mutluluk, mutluluk değildir.



PASTERNAK



Hayat bir kere yaşandığı için yargılanamaz.



M. KUNDERA



Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada da, kendi olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez…!



E.E. CUMMINS



Biz insanlar yaratılıştan anlamı olmayan bir dünyaya fırlatılma talihsizliğini yaşamış olan anlam arayan yaratıklar gibi görünüyoruz. En büyük görevlerimizden biri yaşamı destekleyecek kadar sağlam bir anlam icat etmek ve bu anlamı ortaya koymadaki kişisel katkımızı inkar etme şenlindeki hileli manevrayı gerçekleştirmektir.



I.YALOM



Anlamsız bir dünyaya biz bir şeyler katmadığımızda, onun da bize verecek şeyi yoktur.



E.GEÇTAN



Gerçek bazılarımızın onsuz yaşayamayacağına bir yanılsamadır.



F. NIETZSCHE



Ölüm daha fazla olasılığın olanaksızlığıdır.



HEIDDEGGER



Akıl kendi başına cenneti cehennem, cehennemi cennet yapabilir.



J. MILTON



İnsanların büyük çoğunluğu tüm mutluluklarını bir başka insanın aline bilerek koymaya çalışır. Bu tür mutluluk arayışı insanın olgun olmadığını gösterir. Olgun insan mutluluğun temelinin kendi içinde olduğunu bilir.



QENTIN CRISP



İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.



J. P. SARTRE



Sorumlu olmak, bir olayın yada bir şeyin tek yaratıcısı olmaktır.



J. P.SARTRE



Karşılanan önemli yaşam sorunları, o sorunları ortaya çıkaran düşünce düzeyinde çözülemez.



A.EINSTEIN



Düşlemek bilmekten daha önemlidir.



A.EINSTEIN



Başkalarının bizi kızdıran tarafları kendimizi anlamamıza yol açar.



C.JUNG



Bir insanın elinden tanrılarını alırsanız, karşılığında ona yeni tanrılar vermek zorunda kalırsınız.



C.G.JUNG



Her davranışın atası düşüncedir.



EMERSON



Kafanda kurduğun düşünceye benzemiyorsun.



FAUST



Başarıyı hedef alın;mükemmel olmayı değil.Yanlış yapma hakkınızdan vazgeçmeyin;vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme olanağınızı kaybedersiniz.Unutmayın;mükemmeliyetçiliğin arkasında korku yatar.İnsan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin.Daha mutlu ve daha etkili bir insan olursunuz.



D.M.BURNS



Bir şeyi yapabileceğinize inanır yada inanmazsınız fakat her iki durumda da haklısınız.



E.SPENCER



İnsan inandığıdır.



A.CHECHOV



İyi yada kötü bir şey yoktur fakat biz düşüncemiz ile iyi ve kötüyü yaratıyoruz.



W.SHAKWESPERE,



İyi ağaç kolay yetişmez;rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur.



J.W.MARRIOT



En iyi asker saldırmaz, en üstün savaşçı sesiz başarır. En büyük fatih mücadele etmeden kazanır. En başarılı yönetici emretmeden yönetir.



L.T.&T.T.KING



İnsanlar sahip olduklarının toplamı değil;fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.



J.P.SARTRE



Dünya gezegenin tek bir uzay gemisi ve yazgımızın da ortak olduğunu göremediğimiz sürece onu daha fazla yürütmemiz mümkün değildir. Oya herkesin malı olacaktır yada hiç kimsenin.



B.FULLER



Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür.



MASLOW



Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.



BAILEY



Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir.Kadınlar sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar.



BALZAC



Aşk hazzı dostlukla, duyu hazlarından yoğrulmuştur.



J.BENTHAM



Aşk cennetin dilinde bize kalan tek andır.



BULOR



İstek, hareket, genişleme, yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur.



J.BOEHME



Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur.



L.CORDAIRE



Geniş varlık denizin her yanında geniş bir aşk akışı vardır.



DANTE



Aşk anlatabilmek için yeryüzünde varolan dillerden başka bir dil gerekiyor.



E.DELACROX



Bir şey kendiniz için iyi, yani uygun gibi sulunmuşsa ona karşı aşk duyarız.



DESCARTES



Aşk bıkılmayandır.



DUCLOS



Hareket etmenin nedeni “istek” ve” sevmektir”, bu ise düşünmektir. Aşk tutkudur.İyinin ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir.



D.FREROLA



Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa başka yerde yaşamayacaktı.



FAUERBACH



Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir.



C.FOSTER



Varlık sezginin, duygunun ve aşkın bir sırrıdır.



FEUERBACH



Yaşam belirtisinin kökeni duygulanma, duygulanmanın da temeli aşktır.



S.FREUD



Erkeğin yaratılışında sevmek yoktu.Ona aşkı öğreten kadındır



GERALDY



Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir.



GOETHE



Duygu oranları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır



HERAKLITOS



Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.



W.HUGO



İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendilerinin arkasından koşmaları gereken hayallere gereksiminleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış benimsemeleri öğretilmelidir.



HOLBACH



Aşk kulubeyi altından bir saraya benzetir.



HOLTY



Aşk yaşamdır deriz ancak umutsuz, inançsız aşk ölümden beterdir.



A.OHBBART



Bir aşkı başka aşk söndürebilir.



MEVLANA



Aşk bir denizdir ki, ne kenarı vardır ne de ucu bucağı.



MEVLANA



Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir.



MOLIERE



Kim başkasını severse, kendisi de sevilecektir.



M.TI



Aşk köprü kurmaktır.İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar.



I.NEWTON



İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmalıyız.



R.OWEN



Aşk iradenin amacıdır.



PASCAL



Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi görünen şeye sürükler.



PASCAL



Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzeli olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir.Bu ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever.



PASCAL



Aşk mutluluğunu evlendikten sonra da sürdürebilseydik dünya cennet olurdu. Dünya sevginin her türlüsü için duygulu değimli?



J.J.ROUSSEAU



Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir.



SHAKESPEARE



Aşk gözle değil, ruhla görülür.



SHAKESPEARE



İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.



M.D.SCUDERY



Ey aşk, güzel ve kısasın.



SCHILLER



Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.



SCHILLER



Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir.



SNECA



Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra, insan hiç sarsılmaz.Bunlar olmayınca yaşayamaz.



STENDAL



Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça aşkın ne olduğunu anlayamaz.



M.TWAIN



Tüm dinler (inaçlar) çoğunluğun korkusu ve akıllı azınlığın üzerine kuruludur.



M.H.BEYLE



Gerçek, inanmayı bıraktığında, çekip gitmeyendir.



P.K.DICK



Eskimo:Tanrı’nın günah hakkında bir şey bilmesem cehenneme gider miydim? Papaz:Hayır, bilmiyor idiysen gitmezdin. Eskimo:O zaman ne diye bana onları anlattın?..



A.DILLARD



İnsan mı Tanrı’nın hatalarından biridir, yoksa Tanrı mı insanın hatalarından biridir?
F.NIETZSCHE

İnanmayı çok isterim ki:öldüğünde tekrar yaşayacağım öyle ki, düşünen, hisseden, anımsayan bir parçam sürecek.Ancak buna ne kadar inanmak istersem isteyeyim ve ölümden sonra yaşam olduğunu iddia ede tüm ilkçağ ve dünya çapında kültürel geleneklere rağmen, dilemeli bir düşünce olduğundan daha ötesini ileri sürebilecek hiçbir şey bilmiyorum.
C.SAGAN

Her ne kadar tatmin edici ve avutucu olsa da, evreni olduğu gibi kavramak, kuruntuyu diretmekten daha iyidir.
C.SAGAN

Hıristiyanlıkta cehennemin simgesi, ateştir. Çok tanrılı dinlerde, yine ateştir. 
İslam da ateştir. Hitler içinde, alevdir. Dinler açısından bakıldığında, sanki Tanrı sadece insan pişirilen bir ızgara kebapçısıdır.
V.HUGO

Geç kalan teselli, idam dan sonraki affa benzer.
W.SHAKSEPEARE

Geçmişi hatırlayamayanlar, onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar.
G.SANTAYANA

Geçken bilgi ağacını dikmezsek, ihtiyarladığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır.
CHESTERFIELD

Gençler!Muhakkak evlenin. 
Eşiniz iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz
SOKRAT

Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur.
E.B.LYTTON

Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.
F.NIETZSCHE

Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir, değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır.
GOLTI

Gerçek bilgi;yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir.
DESCARTES

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
ARİSTO

Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder.
V.HUGO

Gündüz kandilini hazırlayın gece karanlığa razı demektir.
C.ŞAHABETTİN

Güzel bedenler için zevk, güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir.
O.WILDE

Güzel düşün, iyi hisset, aldanma;ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.
T.FİKRET

Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.
BACON

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. 
GOETHE & Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.
MONTAIGNE

Biz bir soru hareketiyiz.
MARCOS

Para bizzat cemaat olduğundan,karşısında başka cemaatlere tahammül edemez
K.MARX

Erkek burjuvazidir ve karısı proletaryayı temsil eder.
F.ENGELS

Eğer bütün insanlar doğuştan özgürse, nasıl oluyor da tüm kadınlar köle doğuyor.
M.ASTELL

Doğal olmayanın yalnızca alışılmış olmayan anlamına geldiği, alışılırmış olan her şeyin de doğal gözüktüğü bir gerçektir.
J.S.MILL

Ya insan ırkının hiçbir üyesinin gerçek hakkı yoktur, ya da aynı haklara sahiptir.
M.CONDORCET

İyilik severlik daima eşit olmayan iki tarafın varlığını gerektirir.
F.BERKTAY

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.
MONTAIGNE

Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz.
P.SAFA

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.
V.HUGO

Her şeyin başlangıcı küçüktür.
CICERO

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.
M.HEAD

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.
W.SHAKESPEARE

Hiçbir şey, ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz.
N.R.NASH

İki günü eşit olan ziyandadır.
Hz.MUHAMMED (s.a.v)

İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez.
E.YUSUF

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Bizi takip`de bulunduğunuz için teşekkür ederiz
Yorumlar