Felsefi Sözler, Felsefi Mesajlar

Felsefi Sözler, Felsefi Mesajlar

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. CERVANTES

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. SOKRATES

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. DIDEROT

İnsan hür olarak yaratılmış, zincire vurulmuş olarak bile doğsa, yine hürdür. SCHILLER

İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. O.J.BANGS

İnsan zaman öldürmek için değil; faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır. O.GOITMIDH felsefi aşk sözleri

İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. NAPOLEYON

İnsan kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. EFLATUN

İnsanlar birbirleri içindir; birbirlerine aittir. GOETHE

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. GOETHE

İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır: can sıkıntısı, kötülük. VOLTAIRE

İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. A.MAZERELLES

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. V.HUGO

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. ARİSTO

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. C. ŞAHABETTİN

Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKIANOS

Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B.SHAW

Kendisini pek çok seven , çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN

Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE

Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA EDRI

Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır. SENECA

Konuşama, insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE

Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON

Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur. M.CAVENDISH

Kral da dilenci de aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE

Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOILEAU

Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. S.ZWEIG

Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. SADİ

Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. LA FONTAINE

Nankörlük, zayıf insanların işidir, kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. GOETHE

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. MEVLANA

Nezaket hiçten gelir; ama her şeyi satın alır. DR.V.PAUCHET

Okullar demokrasinin kalesidir. H.MANN

Okumak; haz duymaya,zihnimizi beslemeye, yeteneklerimizi arttırmaya yarar. F.BACON

Okumak; insana olgunluk, konuşmada canlılık, yazmada açıklık verir. F.BACON

Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. H.CLAUSEN

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. RUFFINI

Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur ama dostluk kuramaz. SENECA

Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. EINSTEIN

Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabah olduğunu sanırlar. G.DUMANT

Para arttıkça, para sevgisi de artar. JUVERAL

Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. SENECA

Resim, sözcüksüz şiirdir. HORATIUS

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir. M.B.EDDY

Sanat, doğaya eklenmiş insandır. F.BACON

Sanat hem bir coşma, hem bir yadsıma işidir. A.CAMUS

Sanat, insanın doğaya eklediği bir şeydir. ALAIN

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. SCHILLER

Sanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu. TOLSTOY

Sanat toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. A.İLHAN

Sanatın düşmanı bilgisizliktir. S.JOHNSON

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. M.KEMAL ATATÜRK

Sanatta temel olan,yeni ve kişisel bir şey söylemektir.Büyük sanatçı bununla belli olur. L.TOLSTOY

Saygı olmayan yer de aşk da olmaz. E.ZOLA

Sevdiği bir işi bulan insan mutludur. T.CARLYLE

Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye, ne altın ne de mücevher. Yalnız kendimizden bir küçük parça. R.W.EMERSON

Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. CHILON

Suçu toplum hazırlar,suçlu işler. BUCKLE

Susan bir bilgin,bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. MOLIERE

Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. AMBROISE

Şair,her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına,giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. P.NERUDA

Şerefli bir ölüm,şerefsiz bir ömürden daha iyidir. TACITUS

Şiir benim içimde bir amaç değil,tutkudur. E.A.POE

Şiir, düşüncelerle değil, sözcüklerle yazılır. MALLARME

Şiir, güzellikte çarpışan tek gerçektir. GLFILLON

Şiir, hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. E.STINUS

Şiirin, düz yazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. VOLTAIRE

Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir. H.MANN

Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. F.NIETZCHE

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAIGNE

Tatlı sözler, şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN

Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İ.İNÖNÜ

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M.K.ATATÜRK

Ulusların zenginliği ipek, pamuk, altın değil, insandır. R.HOVEY

Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARISTO

Unutma ki ağzında bal olan arını kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M.E.YURDAKUL

Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE

Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE

Ya sus ya da susmaktan daha değerli şeyler söyle. PHTAGORE

Gerçekçi ol imkansızı iste. CHE GUEVARA

Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma! Tutmaz. C.ŞAHABETTİN

Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. C.ŞAHABETTİN

Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır. LA ROCHEFOUCAULD

Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. P.MARSHALL

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niçin bugünden başlamıyorsun? EPIKTETOS

Yaşam kısa, sanat uzundur. HIPPOKRATES

Yaşamak solumak değil, çalışmaktır. J.J.ROUSSEAU

Yaşamanın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. F.W.FOERSTER

Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. G.MARTIN

Yiğit olan sırrını kimseye demez, kötü kalbindekini dile getirir. KARACAOĞLAN

Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir. BURKE

Zafer, iradededir. NAPOLYON

Zevke esir olan değil, hakim olan mesuttur. ARISTIPAS

Zorluk çeken rahat bulur. ŞİNASİ

Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir. K.JASPERS

Ben yalnız bir şey bilirim o da hiç bir şey bilmediğimdir. SOKRAT

Kalbin öyle duyuşları var ki akıl onlara asla sahip değil… B.PASCAL

Hayatın her anı mana doludur. L.TSE

Beni rozet yapma sanatına memur etselerdi rozetçiliğin felsefesini yapardım. E.RENAN

Düşünmek, ruhun varlığının ispatıdır. AUGUSTINUS

Doğadaki sayısız güzellikler hayatın bilinmeyen derinliklerindeki estetik zenginliğin belgeleridir. M.SCHELER

Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir. ARISTOTALES

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir. S.ERIUGENA

Bilimsel gerçekler üzerinde anlaşmak varken, kelime yığınlarıyla kavga etmek niçin? F.BACON

Tanrı bize her şeyi bilmek hatta kendisini de bilmek yeteneğini vermiştir. AUGUSTINUS

Mükemmel bir alemde mevcut olan her şey en iyi şekildedir. LEIBNIZ

Hakikatin ölçüsü bizzat hakikat ve ona mahsus olan apaçıktır. Hakikat kendi kendisi sayesinde doğrudur. SPINOZA

Gerçeği aklın ışığı ile ara. R.DESCARTES

Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa konuşma hakkını savunacağım. VOLTAIRE

“Savaş istiyoruz!”. En önce vuruldu bunu yazan. B.BRECHT

Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı, ne gümrük duvarı, ne de üniforması vardır. S.FREUD

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. U.MUMCU

Hayal etmek, bilmekten daha önemlidir. A.EINSTIEN

Fikir, aza sahip olan değil, çoğu isteyendir. L.A.SENECA

Kimin değil, neyin doğru olduğu önemlidir. T.HUXLEY

Bir insan başarısızlıkları için başkalarını suçluyorsa, başarılarının şerefini de başkalarına vermesi gerekmez mi. H.W.NEWTON

Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. KONFİÇYÜS

Akıllı konuşur, çünkü söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır. PLATON

İnsanlara en büyük iyilik, akıllarını kullanmayı öğretmektir. MOLLIERE

İstemek yetmez, şiddetle arzulamamız gerekir. OVIDIUS

Kendi omzuna tırman, başka nasıl yükselebilirsin ki? F.NIETZCHE

Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz. B. NECATİGİL

Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin. KONFİÇYÜS

Hırs bir teknenin yelkenlerini şişiren rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır, azı tekneyi olduğu yerde saydırır. VOLTAIRE

Uzağı düşünemeyen üzüntüye yakındır. KONFİÇYÜS

Başkalarının izinden giden, kendi izini bırakamaz. KONFİÇYÜS

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Y.EMRE

Herkes bir konuda benimle aynı görüşü paylaşıyorsa, şüphe etmeye başlarım. O.WILDE

Aptallığın en açık kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp, değişik sonuç almayı beklemektir. A.EINSTEIN

Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir, mücadele etmeyen zaten yenilmiştir. B.BRECHT

Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur. SOCRATES

Kendini bil. SOKRATES

İnsan haklarının evde başlaması gerekir. E.GALEANO

Aklını kullanma cesaretini göster. I.KANT

Bozulduğu zaman insandan daha korkunç yaratık yoktur. SOPHOKLES

Şöhret, ancak küçük dozlarda alındığında faydalı olan bir zehirdir. H.BALZAC

Bütün yanlışlıkların altında gurur yatar.

RUSKIN

Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.

ÇİÇERO

Hiçbir mücadele yoktur ki ahlak esaslarına dayanmadan yürüyebilsin.

M.K.ATATÜRK

Yükselmenin en alçakça sı, zayıfların sırtına basarak olanıdır.

SCHILLER

Büyük insanların amaçları vardır, diğerlerinin ise sadece istekleri.

W.IRVING

Düşünce yeteneğimizi öldüren en büyük düşmanımız alışkanlıklarımızdır.

S.MAUGHAM

Bazen sesini duyulabilmen için susman gerekir.

S.LE

Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu, uyanmaktır.

S.M.POWER

Vicdani tertemizdi zira onu hiç kullanmamıştı.

S.LEE

Hayır demek kolaydır çünkü evet dinilince yapılacak iş çıkacaktır.

SEIFRIDGE

Ben size Ay’ı gösteriyorum. Siz benim parmağıma bakıyorsunuz.

MAD

Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin, Can suyunu aramadaysan Can’sın Sen. Ne’yi arıyorsan O’sun Sen.

Mevlana

Sayısız güzellik doğar da her günde, birini sevmek için bir ömür yetmez.

F.N.ÇAMLIBEL

Adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur.

DUVERGER

Fizik kendini metafizikten sakın

NEWTON

Herkesin birbirine benzediği yerde hiç kimse yoktur.

M.FOUCAULT

Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir.

M.FOUCAULT

Diz çök inanırsın.

PASCAL

İktidar kirletir, mutlak iktidar mutlaka kirletir.

BAKUNIN

Mülkiyet hırsızlıktır.

PROUDHON

Eğer biri her şeyi biliyorsa hiç kimse özgür iradeye sahip değildir.

T.SHILK

Nedensel olarak belirlenmiş bir dünyada yanlış veya doğru yoktur.

SKINNER

İnsan yaşamak istediği şey için ölür.

H.MILLER

Biz görünmek için yüzümüzü kapatıyoruz.

K.MARCOS

Lüksün içinde suç vardır.

R.BARTHES

Deliyle bilge arasındaki fark: birincisi tutkulara, ikincisi aklına boyun eğmiştir.

ERASMUS

İçimizdeki buzulu kıracak olan baltadır kitaplar.

BACHMAN

Kadim sınıf ayrımı kadınla erkek arasındadır.

S.FIRESTONE

Hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmek gerekir.

LAMPEDUSA

Belirleyici olan nereye bakıldığı değil nereden bakıldığıdır.

P.CARDEN

Biz zengin olduk, çünkü bunun için bazıları öldü, bazı kıtalar tamamen boşaldı.

SOMBART

Kavramların eksik olduğu yerde sözcükler yerleşir.

GOETHE

Katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan dünyevileşiyor en sonunda insanlar hayatlarının gerçek koşullarıyla ve diğer insanların ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor.

K. MARX

İnsanı savunuyorum çünkü düştüğünü gördüm.

A. CAMUS

Yeninin ilk görünümü dehşettir.

H. MULLER

Hayır diyeni sevmeyiz, tamam efendim demenin ne kadar tehlikeli olduğunu kutsal kitaplardan öğrenmeye çalışırız.

KIERKECARD

Kabilemizde yamyam kalmadı,son yamyamı dün yedik.

SANTNER

Günümüzde vahşet o kadar derindir ki; artık trajik onur düzeyine yüceltilemez.

S. ZIZEK

Burjuvazi dini şevki, kahramanca cesareti, en ilahi coşkunlukları bencil hesapların buzlu sularında boğdu.

K. MARX

Devrim yapamazsın devrim olabilirsin.

U. LEGUIN

Söyle ve ruhunu kurtar.

F. NIETZSCHE

Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser kapitalizm.

K. MARX

Saray: Saltanat, savaş zulümdür; tekkeler, dervişler, ulema bu zulümün ürünüdür.

Ş. BEDRETTİN

Başarıyla övünmek, onu en kötü biçimde kullanmaktır.

MAUPASONT

Hiçbir çağda insan bugün olduğu kadar isteklerinin kölesi haline gelmemiştir.

A. ÖZDENÖREN

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.

MEVLANA

Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir.

C. MERİÇ

Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olmazdı.

İ.A.E. HANİFE

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur.

İ. HALDUN

Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış oldukları tokluk öldürür.

İ. HALDUN

Tiranlığa direnmek, Tanrıya itaat etmektir.

S.B. ANTHONY

Cahil insanlar özgürlükleri koruyamazlar.

N. GIOVANNI

Erkek kardeşlerimizden tek istediğim, ayaklarını boğazlarımızdan çekmeleridir.

S. GRIMKE

Sırrını saklarsan o sana esir olur, yayarsan sen ona esir olursun.

İ. SİNA

Oy kurşun gibidir. Bir hedef gözetmediğiniz taktirde kullanmayın. 
Eğer hükümet ödediğimiz vergilerle bizi koruyamıyorsa, ödediğimiz vergilerin bir kısmini silah almak için ayırmaktan çekinmeyeceğiz. Seçenek, oy yada kurşundur.

MALKOLM X

Irkçılık olmadan kapitalizm olmaz.

MALKOLM X

İster mermi kullansın, ister oy pusulası; insan iyi nişan almalı, kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.

MALKOLM X

Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.

M. SAİD

Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyunlara haksızlıktır.

MEVLANA

Bazen susmak, söylenen bir çok sözden daha tesirli olur.

MONTESQUEIU

Yanıldığını kabul etmek yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektedir.

C. MERİÇ

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. Kardeşçe yaşamayı…

M.L. KING

Küçük şeylere gerektiğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

EFLATUN

İnsanlar sabırsız oldukları için cennetten kovuldular, tembel oldukları için geri dönemiyorlar.

KAFKA

Hiçbir şey kadının itibarını erkeğe dişiliğiyle ulaşmaya çalışması olgusundan daha fazla zarar veremez.

H.S. BLATCH

Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

EMERSON

Adem adam olmayınca, adam etmez ademi;

Ademe adam gerek, adam ede ademi.

Büyük işler kuvvetle değil sebatla başarılır.

JOHNSON

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

GOETHE

İyi düşün, güzel hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma!

MEVLANA

Çocukluğumuzda daima bir an vardır ki, kapı açılır ve geleceği içeri alır.

G. GREENE

Eğitimle olabilecek şeyi, kanunla yapmaya çalışmamalıdır.

MONTESQUIEU

Konuşun, tanışın; çünkü kişi dilinin altıda gizlidir.

Hz. ALİ

Kaptanı Nuh olan kişi, denizin dalgasından korkar mı?

SADİ

Rahatlık içinde düşünce uykuya dalar.

A. GIDE

Kötülük yapabilmek ellerindeyken, bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övülmeye değer bir şeydir.

PLATON

Bir yerde gören göz yoksa, orada güzellikler ve çirkinlikler birbirine eşittir.

H. ŞİRAZİ

Günümüzde insanlar her şeyin kıymetini biliyor, hiçbir şeyin değerini bilmeksizin. Görüşler, görünüşe akseder.

A. CEMİL

Kalın telden ince ses çıkmaz.

F. YAKAR

İyi yontulmuş taşlar, harca lüzum kalmadan kendiliklerinden birleşirler.

ÇİÇERO

Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka bir şeyi olmayandır.

SHOPENHOUER

Bir bahçe ve kitaplığın varsa hiçbir eksiğin yok demektir.

ÇİÇERO

Varolur varolmaz bir dil içine doğarız ve dil bizimle konuşur; kendi yasasını, bir ölüm yasasını bize zorla kabul ettirir.

H. CIXOUS

Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.

M. TWAIN

Cahil insan gül olsa da koklama.

A. A. VEYSEL

Tanrı yükler verdi,aynı zamanda omuzlarda.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

EFLATUN

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.

J.B. CONONT

Dünya düşünürler için bir komedi, hissedenler için bir trajedidir.

H. WALPOLE

Bir insanın yaşamından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.

TAGORE

Akıllı bir insan aklını kullanır,daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır.

B. B. SHAW

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.

H. RICKOVER

Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak.

KONFİÇYÜS

Cevizin kabuğunu kırıp içine inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

GAZALİ

Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.

J. CHRISTIAN

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

EFLATUN

Size ne yapacağınızı söyleyebilirler, ama ne düşüneceğinizi asla!..

SOCRAT

Asla aldatılmayız, kendi kendimizi aldatırız.

GOETHE

En kritik an, şu andır ve her an yanı başımızdadır.

M. AURELIUS

Ne için burada olduğumuzu bilmiyorum ama, keyif çatmak için burada olmadığımızdan eminim.

L. WITTGENSTEIN

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır.

DEMOSTHENES

Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelir.

J. COLBINS

Zaman büyük bir öğretmendir. Ne yazık ki bütün öğrencilerini öldürür.

C. C. GOETZ

Akıllı insan, düşündüğü şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

ARISTOTELES

Gelenekler, beklenmeyenin gerçekleşmesini önlemeye yönelik toplu çabalardır.

B. TOBER

Bilgeliğin ilk adımı her şeyden şikayet etmek, sonuncusu ise her şeyle uyuşmaktır.

LICHTENBERG

Susmak, dayanılması çok güç bir cevaptır.

CHESTERTON

Bazı kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler ama benlik insanın bulduğu değil yarattığı şeydir.

T.SZASZ

Gölge doğuşunu ışığa borçludur.

JOHNGAY

Belleğim “bunu sen yaptın” diyor , gururum “bunu sen yapamazsın” diyor. Sonunda belleğim gurura boyun eğiyor.

F.NIETZSCHE

Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.

L.ROCHEFOUCAULD

“Değişim ne zaman gereklidir?” sorusuna verilecek en iyi yanıt, “Gerekli hale gelmeden” dir.

C.MOLLER

Kağıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır.

M.S. FOBES

Kadınsız devrim olmaz; devrimsiz kadın kurtulmaz.

R.LUXENBURG

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır. 
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.

A.BEHRAMOĞLU

Büyümek için büyümek, bir kanser hücresinin ideolojisidir.

E.ABBEY

Hakikat, olanın gizinin çözülmesi ve ortaya çıkmasıdır.

HEIDEGGER

Bilmeyen ve bilmediğini bilen, çocuktur.

Ona öğretin.

Bilen ve bilmediğini bilmeyen, uykudadır.

Onu uyandırın.

Bilmeyen ve bilmediğini bilen, aptaldır.

Ondan sakının.

Bilen ve bildiğini bilen, liderdir.

Onu izleyin.

K’UNG-FU-TZU

Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır.

ARISTOTELES

Herkes insanlığı değiştirmeyin düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

V.HUGO

Sevmek mutluluğumuzun bir başkasının mutluluğu içine yerleştirmek demektir.

W.V.LUBREITZ

Sevgi bir garanti olmadan kendimize yükleminde bulunmak; sevilen kişide, bizim sevgimizle sevgisinin oluşacağı umuduyla kendimizi tümüyle vermektir. 
Sevgi bir inanç eylemidir. Kimin biraz inanç varsa onun aynı zamanda biraz sevgisi de vardır.

E.FRROM

Biz hepimiz o denli şok birlikte olduğumuz halde hepimiz yalnızlıktan ölüyoruz.

A.SCWITZER,

Kişi sevince artık kendi dışındaki güçlerin insafına kalmış olmaz çünkü kendisi de güçlü bir varlık haline gelmiştir.

L.BUSCAGLIA

İnsanlar başaklara benzer. İçleri boşken başları havadadır; doldukça eğilir.

MONTAIGNE

Gülümseme iki insan arasındaki en kısa mesafedir.

V.BORGE

Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiştir demektir.

Hz. ALİ

Esnek insanlar asla kırılmazlar.,

B.KARİM

Acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır.

W.MASON

Adalet evrenin ruhudur .

Ö.HAYYAM

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

L. TUTANG

Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

DESCARTES

Aklın üç ilkesi; iyi düşünmek, ,iyi söylemek, iyi yapmaktır.

DEMOKRIT

Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, Bilgisizlik ve Temellik.

HAECKEL

Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer.

TAGORE

Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.

A. ÇEHOV

Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur.

SOKRATES

Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir.

ROOSVELT

Bana ya hürriyet verin, yada ölüm.

P. HENGY

Başarı, cesaretin çocuğudur.

B. DISRAELI

Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim gibi güleyim.

MOLIERE

Beşikten mezara kadar bilim öğrenin.

Hz. MUHAMMED (s.a.v)

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

SORATES

Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket edilmelidir.

BERKLEY

Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz.

GOETHE

Bir insanın tek başına mutlu olması, unutulacak bir şeydir.

A.CAMUS

Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise, ruh içinde eğitim odur.

CERVANTES

Bir okul açan, bir hapishane kapatır.

V.HUGO

Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan, nereye gittiğine bak.

E.HANİFE

Cahil kimsenin ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.

MEVLANA

Düzyazı yürümeye, şiir ise dansa benzetilebilir. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. Dansın amacı ise, kendisidir.

VALERY

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

Hz ALİ

En büyük ceza evi, cahil bir insanın kafasının içidir.

MONTAIGNE

Sözcüklerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.

CONFUCIUS

Zamanı gelen bir düşüncenin gücüne hiçbir ordu karşı koyamaz.

V.HUGO

Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır.

F.KALFA

Kardeşiyle sokaklarda hep bir örnek giydirilen sen nasıl sevmezsin eşitliği, yürürken düşen çoraplarını aynı hizaya getirmek için annen değil miydi önünde diz çöken.

S.AKIN

Yeryüzünde hiçbir gıda açlık kadar lezzetli değildir.

CERVANTES

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.

AMYOT

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

PASCAL

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

V.HUGO

Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır.

M..D.DELUSY

Başkalarını sık sık affedin, ama kendinizi sala.

P.SYRUS

Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz.

J.J.ROUSSEAU

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

MONTAIGNE

Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin ise birçoğunu bir yana koyar.

H.CARNS

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

L.YUTANG

Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz.

M.AURELIUS

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden yanılmayacaklarını ileri sürmezler.

T.JEFFERSON

Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin.

MONTAIGNE

Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat üreten adamdır.

F.BACON

Akılı olmakta bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

DESCARTES

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır:Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.

GOETHE

Akıllı bir insanın dünyası bütün dünyadır.

ARISTOFANES

Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olurlar.

B.DIZRAELLI

Gerçeklik her türlü kurumdan daha sinsidir.

V.I.LENİN

İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir.

MONTAIGNE

Birbirimizi bağışlayabilmeden önce, birbirimizi anlamamız gerekir.

E.GOLDMAN

Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler.

SHAKESPEARE

Namus görünmez bir cevherdir; çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler.

SHAKESPEARE

Az iş gören el daha hassas olur.

SHAKESPEARE

Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.

SCHILLER

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin masum çocukluk yüreği olsun.

SCHILLER

Ne kadar yerinde olursa olsun, büyüklere hitap eden her övgü şarlatanlıktır.

SCHILLER

Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez.

SCHILLER

Ayrılık, tatmin edilmeyen aşkı artırır.

SCHILLER

İnsan beklemeyi, umumiyetle, artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.

SCHILLER

Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir.

SCHILLER

Başkalarının istediğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz.

VOLTAIRE

Kuvvetleri eşit olan köpekler, birbirlerine dişlerini gösterirler. Ortada paylaşacak bir şey olduğu zaman da birbirlerine saldırırlar…

VOLTAIRE

Tarih felaketleri ve yoksullukları yansıtan bir tablodur…

VOLTAIRE

Sanat, düşündüğünü söylemektir…

VOLTAIRE

Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, ulusların tarlasıdır. Her ulus geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçer…

VOLTAIRE

Ölüm olmasaydı onu icat etmek zorunda kalırdık.

VOLTAIRE

Küçük insanların büyük gururları olur.

VOLTAIRE

Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.

A.BRET

Sevdiğiniz zaman, şak o kadar büyüktür ki, bir bütün olarak içimize sığmaz; sevdiğimiz insana doğru yayılır.

M.PROUST

Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlarda erkeklerin son aşkı olmak isterler.

O.WILDE

Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başka.

MONTAIRE

En büyük kötülük, zorluklara karşı koyamamak zafiyetinden gelir.

GOETHE

En tatlı balın bile fazlasının tadı bıkkınlık verir

SHAKESPEARE

Kuru pantolon balık tutulmaz

CERVANTES

Alabalık tutmak için, sineği feda etmelisin

G.HERBERT

Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.

PUŞKİN

Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır.

B.FRANKLIN

Basit adam, karmaşık adamdan daha korku vericidir.

DOSTOYEVSKI

Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.

BACON

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.

MOLIERE

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir.

MONTAGINE

Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi davranmalıdır.

VAUVENARQUES

Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok içi boştur.

SADİ

En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir.

BROWN

Korkunun kaynağı, cehalettir.
EMERSON

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Bizi takip`de bulunduğunuz için teşekkür ederiz
Yorumlar