Açgözlülük Sözleri

Aç Gözlülük Hakkında En Güzel Sözler

Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. 
Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. 
Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir.Mevlana

 İnsanlar daima malik olduklarından daha çoğuna sahip olmak isterler. 
Ama yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden daha azdır.Theoghit

Bu dünya herkesin gereksinimini karşılayabilir, ama hiç kimsenin açgözlülüğünü gideremez.Mahatma Gandhi

Açgözlülük ve dünya nimetlerini elde etme hırsı, insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar.Mevlana

 İnsanoğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: 
İhtiras (aç gözlülük) ve arzu.Hadis-i Şerif

İnsanın büyüklüğü kanaatten gelir. 
Kişi, zor günlerinde bile açgözlülükten uzak kalmalıdır.Cicero

Dünyalık peşine düşenlerin açgözünü, ya kanaat ya da mezar toprağı doyurur.Sadi Şirazi

Zengin insan, mal sahibi olan değil, açgözlülükten uzak kalabilendir.

Barışın beş düşmanı içimizdedir; açgözlülük, hırs, haset, öfke ve kibir. 
Bunlar ortadan kaldırılsaydı sarsılmaz bir sürekli barış içinde mutlu olurduk.

Açgözlülük fakirliktir, kimseden bir şey beklememek de zenginliktir; kişi herhangi bir şeye göz dikmediği zaman, o şeye muhtaç değildir.Hz. Ömer

 Açgözlülük ilençli bir düşkünlüktür: Bir insana azıcık altın ver, ne kadar aç olursa olsun önündeki yemekten bile vazgeçer.Lucanus

Bu açgözlülük ve para hırsı ortamında,bir tek insanca duygu ya da görüşün lekelenmeden kalması olanaksızdır.Karl Marx

Hepimiz cesur, güvenilir ve açgözlü olarak dünyaya geliriz ve çoğumuz açgözlü olarak kalırız.Mignon McLaughlin

İnsanların hırsı ve açgözlülükleri, mutlu olmamalarının tek sebebidir.

Eğer biri size “Para değil prensip meselesi” diyorsa, mesele paradır.Kin Hubbard

 Dünyaya hakim olan güç; ahmaklık,korkaklık ve açgözlülüktür.Albert Einstein

Açgözlülük, ilk günden bugüne, uygarlığın itici gücüdür.Friedrich Engels

Açgözlülük, tıpkı konfor düşkünlüğü gibi, bir tür korkudur.Cyril Connolly

Yoksulluk çok şey ister, açgözlülük ise her şeyi.Pubilius Syrus

 Deve yükü aş olsa, aça az görünür.Kaşgarlı Mahmut

Hırsın kökü açgözlülük, meyvesi ise kınanmaktır.Hz. Ali

 Açgözlü her zaman yoksuldur.Horatius

Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.Atasözü

 Açgözlülüğün en kötü yanı iyilik bilmezliğidir.Seneca

 Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırma.J.Bachar

En büyük hata, kazanç için açgözlü olmaktır.Lao Tzu

 Aç gözlüyü minnettar edemezsin, çünkü doymaz ki.Cenap Şehabettin

Kanaat eden aziz, aç gözlülük yapan zelil olurHz. Ali

 Açgözlülük, tıpkı konfor düşkünlüğü gibi, bir tür korkudur.Cyril Connolly

Bu dünyada insanoğlunun açgözlü ve obur tutkuları kadar azgın bir şey yoktur.Homeros

Açgözlülük derin bir mutsuzluğun en şaşmaz işaretlerinden biridir.Franz Kafka

Açgözlülük derin bir mutsuzluğun en şaşmaz işaretlerinden biridir.Thomas More

Yoksulluk pek çok şeyin olmayışıdır ama açgözlülük hiçbir şeyin olmayışıdır.Publilius Syrus

 Oburluk duygusal bir kaçıştır, içimizi kemiren bir şey olduğunun belirtisidir.Peter De Vries

Açgözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün.Şeyh Edebali

 İnsanoğlunun yalnızca kendisinin konuşması, dinlemeye hiç yanaşmaması açgözlülüktür.Demokritos

 Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. 
Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.Gautama Buddha

Arzu öyle bir şeydir ki hiç doymak bilmez; birçok insanın hayatı arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.Aristoles

 Kimileri kendilerinin açık fikirli olduğunu düşünür.
Oysa onlar, açık fikirli olmaktan çok açgözlüdürler.Will Durant

 Ülkeniz dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olabilecekken, bir avuç insanın açgözlülük ve hırsı yüzünden acılar çekecek.Thomas More

 Böyle davranmayı sürdürürsek, açgözlülüğümüzün kurbanı olacağız; değişmeye yanaşmazsak, yeryüzünden silinip gidecek, yerimizi böceklere bırakacağız.Jacques-Yves Cousteau

 Açgözlülüğümüz, bizi o kadar çok şeye birden saldırtır ki en ehemmiyetsizlerini fazla arzulamak yüzünden, en değerli şeyleri elden kaçırırız.La Rochefaucauld

 Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür.La Rochefaucauld

 Açgözlü ipek böceğine benzer. Tıpkı ipek böceğinin kozasının içinde hareket etmesi gibi, ne kadar kendi etrafında dönerse dönsün, kurtuluşu mümkün olmayıp ölüme mahkumdur.A. Pope

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar