Dualı Sözler, Bol Dualı Mesajlar

Allah’ım Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle!

Yuvasız kuşa biIe daI verip yuva kurduran Rabbim..
Hakkımızda en hayırIısı neyse bizIere de onu nasip eyIe.. Amin.

ALLAH’ım,Hz.Muhammed ve âline Salat eyle ve benim imanımı en Kâmil iman yakinimi en üstün yakin kıl Niyetimi niyetlerin,amelimi amellerin en güzeline ulaştır Duayla birlikte

En umutsuz anımda dünyamı aydınlatan, kalbimi ferahlatan, sana ettiğim dualardır Allah’ım.
Yine bir dua ile kapındayım. Kalbimi ferahlat, karanlıklarımı aydınlat. Amin.

Dua kabul et bizi, sana en yakın yerde ölelim.

Allah'ım! Beni, bana zarar verebilecek, beni üzebilecek her insandan uzak tut

Hz. Mevlana der ki; "Kaderimi ben secmedim; Rabbim ikram etti. Elhamdülillah! İyiyim desem yalan olur. Kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım. Belki o zaman kalbim kurtulur." Duam belli duyan belli. Gerisi Takdir-i İlahi.

Bir aşığın en güzel duasıdır,onu benim için beni de onun için hayırlı kıl.

İnşallah ayağınız kayar da cennete düşersiniz.

Hiçbir mesafe, duanın ulaşamayacağı kadar uzak değildir.

Allah’ım (c.c.), seni seveni sevdir bana, senin sevdiğinin sevgisini nasip et bana.
Ey Rabbim! Beni, bana nasip etmeyeceğin boş bir hayalin peşine düşürme!

Birine verebileceğin en güzel hediye, dua’dır.

Allah katında duadan makbul ve kıymetli hiçbir şey yoktur. »

Duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, ancak sevdiği kuluna dua ettiren RABBİM. Ellerimizi boş çevirme inşallah.


Rabbim.. Ellerimde hiçbir şey yok.. Ellerimde bir tek “yok” var..
Ve ben yoktan var ettiğin bu ellerle senin sonsuz keremine el..

-  Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü’l-Âlemîn.

Tek kurtuIuşumsun dua’m. Seni yüreğimden diIime düşürüne hamd oIsun.

Dua ağızdan değiI, yürekten geImeIidir. PauI Rcher

“ALLAH bizi kalpleri ölmeyenlerden eylesin” Amin…

Hayır kapılarını hikmetle açan Her türlü müşkülü gideren ve kolaylaştıran
Hüküm veren ALLAH’ım Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç

Karanlık geceler kavuşur aydınlığa. Açlar doyar. Ağaçlar kavuşur suya. Gönlümü nurunla, benliğimi sevginle doldur Allah’ım. Ahrette karşına utançla çıkmaktan, ancak sana sığınırım Ya Rabb!

Sen sevdirmezsen sevemeyiz; Kalbimizi cemâline ve kemâline hayran eyle Allah’ım.
Kulluğunun kapısından ayırma Ey Rabbim.!

Allah’ım bizleri iliminle zengin kıl, hiliminle zinetlendir, takva ile mükerrem kıl.

Ya Rab.! Sana karşı olan mahcubiyetim bana yeter.
Başkasının önünde beni mahcup etme! Beni Sen kaldır ki, kimseler düşürmesin.

Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.

Dua ile çaldım bugün kapınızı. Belki darda, belki zorda, belki de çok mutlusunuz.
Rabbime bir demet dua gönderdim sizin için; sıkıntılarınızı hayra çevirsin. Amin

Rabbim dualı bir hayat yaşayan,duasını hayatına taşıyan,başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eylesin inş.

Allah'ım bilerek yada bilmeyerek işlediğimiz büyük küçük tum gunahlarimizi bağışla Yarabbi bizi doğru yoldan ayırma Amin

Zamanla değil, duayla gelir beklenen!

Allah katında duadan makbul ve kıymetli hiçbir şey yoktur.

Birine verebileceğin en güzel hediye, dua’dır.

Ben Mevla’ya arz ettiğim yakarışımın duamın kabul edilmemesinden korkmam.
İçimde acziyetimi ona arz olan, dua etme isteğinin kaybolmasından korkarım!

Senin kum tanesi adedince günahın olabilir,
Yaratanın sonsuz kudret ve keremi var.
Yeter ki sen acziyetini, pişmanlığını ona dua ile arz et.

Ey duam! Aklımın, kalbimin yaralı yerlerine iyi gelen tek merhem sensin. SübhanAllah! Elhamdülillah!

Ya Rahman! Rahmetinde sınır tanımayan! Rahmetini, merhametini çekme bir an bile üzeremizden.

Rabbim.. Ellerimde hiçbir şey yok.. Ellerimde bir tek “yok” var..
Ve ben yoktan var ettiğin bu ellerle senin sonsuz keremine el..

AIIah’ım! AmeIIerimizi ihIasIa derinIeştir ve ümitIerimizi de ye’sin insafsızIığına bırakma!

AIIah’ım, mübarek günIer, geceIer hürmetine miIIetimizi terör iIIetinden muhafaza eyIe!

Ya Rahman! Rahmetinde sınır tanımayan! Rahmetini, merhametini çekme bir an biIe üzeremizden.

Neye gurur eder havalanırsın ey Însanoğlu ? Kısa bir ömrün bir nefes yakınında ölüm var..
Seni bekleyen toprak, çürüyecek bedenin var.. Mahşer günü Rabbine verilecek hesabın var..!

Ey Âdemoğlu: Rahmet ettiğin gibi, Rahmete erersin. Sen kullarıma Rahmet etmediğin halde,
BEN den, sana merhamet etmemi nasıl dilersin? Hadis-i kudsî اَرْحَمُ الرَّاحِمِين Bize Rahmetini ihsân eyle!..

Senin ve Peygamberinin sevdikleri, Seni ve peygamberini sevenler hürmetine, kalbime ferahlık ver.
Ülkemizi her türlü belalardan koru Allah’ım. Senin birliğine inandık.
Peygamberin Hz. Muhammed sav.’in, senin elçin olduğuna, şüphesiz iman ettik.

Faturasız tek hat ‘Dua’dır. Bol bol konuşun. Konuştukça kazanın!

Gözyaşı Allah içinse eğer, mübarek ve mukaddestir.
Gözyaşı pişmanlıktır, gözyaşı tevbedir, gözyaşı gözün niyazıdır duasıdır.

Allah’ım Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle!

Ey gecenin sahibi olan Rabbim. Nasıl ki geceyi gündüz ile örtüyorsan;
Rahman ismin hürmetine bizim de günahlarımızı rahmetinle ört.

Zor, biliyorum. Ama nasipte varsa açılır yollar. İzin ver Allah'ım

Bir dua yeter bin derdi göndermeye! Bir tövbe yeter bin günahı temizlemeye.

Allahım; kulağımdan ve gözümden beni ölünceye kadar faydalandır.
Dinimde ve bedenimde bana sağlık ve güvenlik ver. Amin.

Onların mallarından sadaka al ki, onunla kendilerini temizlersin, tertemiz edersin.
Bir de haklarında hayır dua et. Çünkü senin duan kalblerini yatıştırır. Allah işitendir, bilendir.

Ey allah’ım! Beni, bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme!

Rabbim; seni tanımayanları, bizim tanımamıza izin verme amin.

Ya rab bela-yı aşk ile kıl aşina beni. Bir dem bela-yı aşktan kılma cüda beni.

Beni senden uzaklaştırandan uzaklaşmayı, beni kendimden alıp sana getiren yola…
Sana olan aşkımı ifade eden duaya şükürler olsun ya Rab!

Eşi benzeri olmayan, sonsuz kudret sahibi güzel Mevlam! Benim arzularımı değil;
senin bende görmek istediklerini yaşat bana, bunlara karşı ne olursa olsun şükür nasip et bana.

Allah’ım (c.c.), nasıl ki azametinle ve kudretinle gündüzü gece ile nasıl örtüyorsan; bizim de eksiklerimizi, günahlarımızı rahmetinle ört. Rabbim! Yuvalarımızı senin rızana uygun bir saadet diyarı yap.
Ömrümüze bereket ver, kazancımızı helalinden ver. Rızana uygun şekilde yaşamayı nasip et. Amin.

İlâhî! Dil verdin, zikrinden ayırma; gönül verdin fikrinden çevirme.
İman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

“DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir..
Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir..

Ya RAB! Sana tüm benliğimle yalvarıyorum beni iki yüzlü insanlardan ve sağ gösterip sol vuran insanların şerrinden uzak tut..

AIIah’ım GönIümüzde oIanı hakkımızda hayırIı eyIe, hakkımızda hayırIı oIana gönIümüzü razı eyIe !

RABBİM, öyIe bir eş nasib et ki bana, sevgi sözcükIeriyIe birIikte ayetIer döksün yüreğime.

Duadan bıkkınIık göstermeyiniz. Çünkü dua iIe beraber oIan hiç kimse heIak oImamıştır. Hadis-i Şerif

Rabbim! Maddi ve manevi bütün hayır kapılarını açsın Bizleri Fazlından ve Kereminden istifade eden kullarından eylesin Hiç bir kuluna Rızık endişesi vermesin Herkesin bahtı, yolu ve Nasibi açık olsun

ALLAH’ım Güzel haberler veren Bize güzel şeylerden bahseden Ve en hayırlara sevk eden insanları Dünyamızda bize misafir et

Sana edilen dualar, en uzak mesafelerden dahi yerini bulur. Haddim olmayarak, yine kapına geldim. Geçmişimde olanları bağışla. Geleceğimde olanları hayra ve doğruya çevir.
Şüphesiz ki Sen, her şeyi hakkıyla bilen ve hayırlı olanı dileyensin.

Kardeşin kardeşe verebileceği en güzel hediye, gıybetinde yapılan duadır.
Dua ile gıybeti yapılan, hayırla anılıp bol dua edilenlerden olmak duasıyla.

Ya RAB.! SANA karşı olan mahcubiyetim bana yeter.
Başkasının önünde beni mahcup etme! Beni SEN kaldır ki, kimseler düşürmesin.

Ya Rab bela-yı aşk ile kıl aşina beni. Bir dem bela-yı aşktan kılma cüda beni.

Allah’ım Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle!

Allah'ım! Sevdiğim insanların acılarını bana yaşatma.

Çayın tadını, dostun hayırlısını, evin huzurunu, sevginin ömürlük olanını, sağlığın şükrünü bizden eksik etme ey güzel Allah'ım.

Allah'ım kibrimi kabartma, elimi daraltma ve beni Senden başka kimseye yalvartma! Amin.

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar