Ego Sözleri, Egolu Sözler, Egoist Sözler

Kısaca tanımlarsak Ego Latince “Ben” demektir..
Egoist ise Bencil kelimesinin eş anlamıdır

Felsefede, egoizm, kişinin kendi eyleminin motivasyonu ve amacı olması gerektiği anlamına gelir.Egoizmin betimleyici ya da normatif iki değişkeni vardır. Tanımlayıcı (veya pozitif) değişken, egoizmi insan ilişkilerinin gerçek bir tanımlaması olarak kavrar. 
Yani, insanlar kendi çıkarları ve arzularıyla motive olurlar ve başka türlü açıklanamazlar. 
Normatif değişken, insanların davranışlarını motive etmeden ne olursa olsun motivasyona sahip olmalarını önermektedir.Altmışlık egoizmin tam tersidir. “Egoizm” terimi, İngilizce “I” için Latince terim olan “ben” ten kaynaklanmaktadır. Egoizm ayırt edilmelidir egotism psikolojik kişinin kendi öneme aşırı değerlenmesi veya kişinin kendi faaliyetlerinin demektir.

EGOİZM 3 GRUBA AYRILIR
1. Psikolojik Egoizm

Psikolojik egoizm, her insanın nihai bir amacı vardır: kendi refahı. Bu, algılanan kendi çıkarlarını maksimize etmeyi başaramayan, ancak psikolojik egoistlerin hedeflemek istedikleri davranış türlerini – yalnızca fedakar davranış veya motivasyon gibi – yalnızca görev düşünceleriyle ortadan kaldıran bir eylemi mümkün kılar. İrade zayıflığına izin verir, çünkü irade zayıflıklarında hâlâ kendi refahımı hedefliyorum. Hedeflediğim gibi davranmadığım için zayıfım. Ve bu, başkalarına yardım etmek gibi, insanların refahından başka şeyleri hedeflemesine olanak tanır; burada bu şeyler kişinin refahı için bir araçtır.

2. Etik Egoizm

Etik egoizm, bir eylemin kişinin kendi menfaatini maksimize etmesi için ahlaki açıdan doğru olması için gerekli ve yeterli olduğunu iddia eder. (Maksimizizasyon dışındaki olasılıklar vardır Örneğin, birinin belirli bir refah seviyesine ulaşması gerektiğini iddia etmekle birlikte, daha fazla şey kazanma gereği yoktur Etik egoizm, kurallar gibi eylemler dışındaki şeylere de uygulanabilir Ya da karakter özelliklerine sahip olursunuz.Bu varyantlar nadirdir ve onlara yönelik argümanlar ve standart argümanlara ilişkin argümanlar standart versiyonla aynıdır ve onları bir kenara koyuyoruz.

3.Akılcı Egoizm

Akılcı egoizm, bir eylemin kişinin kendi menfaatini maksimize etmesi için mantıklı olması için gerekli ve yeterli olduğunu iddia eder.Etik egoizmde olduğu gibi, maksimizasyonu düşüren veya davranışlardan ziyade kuralları veya karakter özelliklerini değerlendirecek değişkenler vardır. Ayrıca bir menfaat için kişisel çıkarın maksimize edilmesini gerekli kıldığı ancak yeterli olmadığı veya gerekmediği de vardır Rasyonel.Ayrıca rasyonel eylemi en üst düzeye çıkaran veya makul derecede en üst düzeye çıkaracağına inanılan düşünebiliriz.
Yine de bu konuları bir kenara koyuyoruz.)

Kaynak:StanfordFelsefe Ansiklopedisi..Plato.stanford.edu

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar