Eleştiri Sözleri

Allah, insanlar hakkındaki hükmünü, bütün ömürleri bittikten sonra veriyor da biz aciz insanlar kim oluyoruz da onları bir kez görmekle, iki üç yazısını okumakla, birkaç dedikodu dinlemekle, haklarında hüküm verebiliyoruz.

Dale Carnegie

Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir.
Aliya İzzet Begoviç

Kendini yargılamak, başkalarını yargılamaktan daha zordur.
Antoine de Saint Exupery

Basit insanlar, genellikle kendilerinin anIama yetenekleri üstüne çıkan her şeyi kınarlar.
François de La Rochefaucauld

Ömür kısa, sanat uzun; fırsat geçici, görgü ve tecrübeler aldatıcı, yargı ise güçtür.
Hipokrates

Birini yargılamak istediğin zaman, önce gökte üç ay değişene dek, onun ayakkabılarıyla yürümelisin.
Kızılderili Atasözü

İnsanları yargılarsan, onları sevmeye zamanın kalmaz.
Rahibe Teresa

Her zaman iyi hüküm vermeye hazır bir durumda bulunmak için iki şey gerekir: 
Biri hakikatin bilgisi, diğeri ise bu bilgiyi hatırIamak ve doğrulamak alışkanlığı
Rene Descartes


Karşınızdaki adama, bütün kalbinizle yardım etmeyi kabul edebilirseniz, işte o zaman onu eleştirebilirsiniz; çünkü yapıcı tenkidin başka yolu yoktur.
Abraham Lincoln

Her sanatçının ilkeleri olmalı ve iyi sanatçı olabilmek için bu ilkelere ters düşebilmeli. Eleştirmenler, edebiyat ve sanatta dikiş tutturamamış olan adamlardır.
Abraham Lincoln

Çok yapılan tenkit, azarlama ve çıkışmalar şiddetini kaybeder, tıpkı bir tanesi olsa, insanın ayağını acıtan çakıl taşının, çoğu üzerine basılınca tesirini kaybedişi gibi.
Andre Gide

Yaratıcı yazar kömürü alır, elmas yapar; sonra eleştiriciler o elması kömüre çevirirler…
Bernard Shaw

Oymacılıkta kural eleştirilerde de geçerlidir, oyulacak yer kesilmez.
Charles Buxtou

Yapabileceğiniz en iyi şeyi yapın, sonra şemsiyenizi açın, tenkit yağmurunun ensenizden içeri akmasına müsaade etmeyin.
Dale Carnegie

Haksız eleştiri, çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür.
Dale Carnegie

Dostlarının tenkidleri ve alayları, senin hayatını değiştirmeye engel olmasın, rezalet içinde olup onlara yaranmayı mı yoksa faziletli olarak, onların gözünden düşmeyi mi üstün tutarsın?
Epictetos

Eleştiriden korkarsan bir şey söyleme, bir şey yapma, bir şey olma.
Elbert Hubberd

Basit bir kimse en küçük bir tenkide çıldırır, akıllı adam ise kendisini eleştiren, kendisi ile tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.
Elbert Hubberd

Dürüst eleştiri kolay kolay kaldırılamaz, özellikle de bir akrabadan, bir arkadaştan, bir tanıdıktan ya da bir yabancıdan geldiği zaman.
Franklin P. Jones

Yalnız yaşamak istemiyorsan, beraberinde olanları gereksiz yere eleştirmekten vazgeç.
Francisco Gomez

Hiciv öyle bir aynadır ki ona bakanlar, orada herkesin yüzünü görürler de kendi yüzlerini göremezler.
Jonathan Swift

İyi bir hiciv; keskin bir jilet gibi olmalı, bir dokunuşla neredeyse görünmeyecek ve hissedilmeyecek şekilde yaralamalıdır.
Lady Mary Montagu

Tenkit kolay, sanat güçtür.
N. Destouches

Bir kimsenin beni yüzüme karşı methetmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni tenkid etmeye de hakkı olması lazımdır.
Otto von Bismarck

Bir kimseyi eleştirmeden önce, o işin aslını anlamalıdır.
Thomas Cariyle

Eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir, ağrı ile aynı işi görür; çünkü ağrı da vücutta bir arıza olduğunu haber verir.
William Churchill

İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman bile, gerçekte sizden övülme bekliyorlardır.
William Somerst Maugham

Benim için önemli olan, eleştiricinin doğru dürüst biri olup olmadığıdır; beni ister övsün ister yersin.
Wolfgang Van Goethe

Hiçbir şey insan için, ölçüsüz tenkid veya aşırı övgü kadar zararlı olamaz.
Wolfgang Van Goethe

Sen kendini biliyorsan, bil ki kendini bilmezlerin söyledikleri anlamsızdır. 
Unutma gereksiz eleştiri sadece gizli hayranlıktır.
Cengiz Aytmatov

Devlet hayatında samimi eleştiri şarttır. Eleştirisiz devlet, kısa zamanda çöker.
Sezai Karakoç

Kötü bir eleştirmen, kendi beyninden başka bir düşünce yuvasına erişemeyecek kadar, kör olan insandır.
Lev Tolstoy

Düşünceyi özgür ifade ve eleştiri hakkını,çene patlatmak ve kötü fıkralar anlatmakla karıştırıyorsun.
Wilhelm Reich

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, tenkit edin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.
Şeyh Şadi Şirazi

Eleştiri ve özeleştiri kuruma değil, kişilere yöneliktir ve elbette doğruların yolunu aydınlatır.
İskender Pala

Eleştiri yağmur gibi, bir insanı köklerine zarar vermeden besleyecek kadar nazik olmalıdır.
Frank A. Clark

Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım.
Cenap Şehabettin

Büyük insanlar kendilerine atılan eleştiri taşlarından heykeller diken insanlardır.
Robin Sharma/eleştiri sözleri

Eleştiri çok tehlikeli bir kıvılcımdır. 
Bu kıvılcım barut fıçısından farksız olan insan gururunu infilak ettirebilir.
Dale Carnegie

Hiciv öyle bir aynadır ki ona bakanlar, orada herkesin yüzünü görürler de kendi yüzlerini göremezler.
Jonathan Swift

Bizi köpeklerle dost yapan bağ, onların bağlılığı ya da sevimli oluşları değil, bizi eleştirmemeleridir.
Sydney Harris

Eleştiricilerin sözlerine aldırmayın şimdiye kadar hiç birinin heykeli dikilmemiştir.
Sibelius

Bizi en sert eleştiren kimdir.Ümitsizliğe uğramış bir merak.
Goethe/eleştiri sözleri

Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. 
Cömertlik zekanın ,cimrilik ise gafletin alametidir.
Cafer-i Sadık

İyi bir hiciv; keskin bir jilet gibi olmalı, bir dokunuşla neredeyse görünmeyecek ve hissedilmeyecek şekilde yaralamalıdır.
Lady Mary Montagu

Yalnız yaşamak istemiyorsan, beraberinde olanları gereksiz yere eleştirmekten vazgeç.
Francisco Gomez

Sizi eleştirenlerden, size karşı cephe alanlardan, sizinle yarışanlardan alınacak büyük dersler vardır.
W.Whitman

Benim için önemli olan, eleştiricinin doğru dürüst biri olup olmadığıdır; beni ister övsün ister yersin.
Goethe

Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. 
Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun olacaktır.
F.Nietzsche

Gözlerim görebildiği sürece resim yapmaya devam edeceğim. 
Göremediğim zaman da eleştirmen olacağım.
A.Walkowitz

Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir,ahmakları öfkelendirir.
Napolyon

Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit gülen yaratığa büyük adam denir.
Cemil Sena

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar