En Güzel ingilizce instagram Sözleri

Be an encourager, the world has enough critics already. 
Cesaret vericilerden ol, dünyada zaten yeterince eleştirici insan var.

If you’re reading this, congrats you know how to read. 

Eğer bunu okuyabiliyorsanız, tebrikler okumayı biliyorsunuz.

I love to walk in fog, Because nobody knows i am smoking. 

Sisin içinde yürümeyi severim, çünkü kimse sigara içtiğimi farketmiyor.

Always give your best never worry for results. 

Daima elinden gelenin en iyisini yap, sonuç için endişelenme.

Education is the most powerful weapon which u can use to change the world. 

Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.

The future depends on what we do in the present. 

Gelecek, şimdiki zamanda ne yaptığımıza bağlıdır. Mahatma Gandi

God sometimes removes people from your life to protect you… Don’t run after them. 

Tanrı bazen sizi korumak için hayatınızdan bazı insanları çıkarır. Peşlerinden koşmayın.

Believe deep down in your heart that you’re destined to do great things. 

Kalbinizde derinlere inin, harika şeyler yapmaya muktedir olduğunuza inanın.

Everyone wants, happiness. No one wants, pain. 

But you can’t have a rainbow without a little rain. 
Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. 
Fakat gökkuşağını görebilmek için biraz yağmur gereklidir.

You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on with you. 

İçinde olup bitenleri değiştirmeden etrafında olup bitenleri değiştiremezsin.
En Güzel İngilizce İnstagram Sözleri
Türkçe Çevirileri İle En İyi İnstagram Sözü
People who touch your heart are always with you. 
Kalbine dokunan insanlar, daima yanındadır.

Try to be a rainbow in someone’s cloud. 

Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.

Stop talking about darkness and light a candle. 

Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.

A smooth sea never made a skilled sailor. 

Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.

I have nothing to lose,but something to gain. 

Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak birşey var.

Follow your heart and see where you land. 

Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode. 

Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.

Train your mind to see the good in every situation. 

Her durumda iyiyi görmek için zihnini eğit.

My secrets of life is a book any one can take a look. 

Hayat sırlarım kimsenin bakamayacağı bir kitaptır.

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode. 

Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.

Pictures are worth a thousand words. 

Resimler bin söze değerdir.

Like stars in the sky, I shine at night. 

Gökyüzündeki yıldızlar gibi gece parlarım.

Sometimes being stupid is also good. 

Bazen aptal olmak da iyidir.

i’ll see you in the dark side of the moon. 

Seni, ayın karanlık tarafında göreceğim.

Beautiful minds inspire others. 

Güzel akıllar diğerlerine ilham verir.

Life’s a game, let’s make a high score. 

Hayat bir oyun, hadi en yüksek puanı alalım.

Eventually, everything goes away. 

Sonunda herşey ortadan kaybolur.

I know I haven’t changed but I’m not the same. 

Değişmediğimi biliyorum ama aynı değilim.

Life must go on. Hayat devam etmeli.
Don’t worry, be Happy! Endişelenme, Mutlu ol!

Battery about to die. Pil bitmek üzere.

My life is in under construction. Hayatım, yapım aşamasında.

Time never comes again. Zaman asla geri gelmez.

If life’s a journey i am a traveler. Hayat yolculuksa ben bir gezginim.

Memories last forever. Anılar sonsuza kadar sürer.

Happiness is to love and to be loved. Mutluluk sevmek ve sevilmektir.

Two faced peoples. İki yüzlü insanlar.

You can do anythink. Just get up and do it. 
Her şeyi yapabilirsin. Sadece kalk ve yap!

My secrets of life is a book any one can take a look. 

(Hayat sırlarım kimsenin bakamayacağı bir kitaptır.)

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode. 

(Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.)

Be an encourager, the world has enough critics already. 

(Cesaret vericilerden ol, dünyada zaten yeterince eleştirici insan var.)

If you’re reading this, congrats you know how to read. 

(Eğer bunu okuyabiliyorsanız, tebrikler okumayı biliyorsunuz.)

I love to walk in fog, Because nobody knows i am smoking. )

Sisin içinde yürümeyi severim, çünkü kimse sigara içtiğimi farketmiyor.)

If life’s a journey i am a traveler. (Hayat yolculuksa ben bir gezginim.)
Memories last forever. (Anılar sonsuza kadar sürer.)

Happiness is to love and to be loved. (Mutluluk sevmek ve sevilmektir.)

My big afraid to losing you. (Seni kaybetmekten çok korkuyorum.)

Enjoy every single moment in your life.  

(Hayatınızdaki her anın tadını çıkarın.)

Life must go on. ( Hayat devam etmeli.)


Don’t worry, be Happy! (Endişelenme, Mutlu ol!)

Battery about to die.( Pil bitmek üzere.)

I don’t trust words, I trust actions. 

(Kelimelere güvenmem, eylemlere güvenirim.)

Enjoy the little hings in life, because one day you will look back and realize they were the big things. 

(Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. 
Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.)

Wealth is the slave of wise man. The master of a fool. 

(Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir)

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time. 

(Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın)

A person starts dying when they stop dreaming. 

(Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar)

“The intensity in your eyes burns my pen as I write. 

(Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor.)

They can kill the dreamer, but they can never kill the dream. 

(Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.)

There are no shortcuts to any place worth going. 

(Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.)

One thing only I know, and that is that I know nothing. 

(Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.)

I cannot teach anybody anything, I can only make them think. 

(Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.)

When you’re finished changing, you’re finished. 

(Değişmen bittiği zaman, sen de bitmişsin demektir.)

No bees, no honey; no work, no money. 

(Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.) 

A mother’s heart is always with her children. 

(Bir annenin kalbi her zaman çocuğuyla birliktedir.)

He who opens a school door, closes a prison. 

(Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.)

Everything has beauty, but not everyone sees it. 

(Herşeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.)

Advertising is legalized lying. 

(Reklam yasallaşmış yalan söylemektir.)

Men never remember, but women never forget. 
(Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.)

Try to be a rainbow in someone’s cloud. 

(Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.)

Stop talking about darkness and light a candle. 

(Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.)

A smooth sea never made a skilled sailor. 

(Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.)

I have nothing to lose,but something to gain. 

(Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.)

Follow your heart and see where you land. 

(Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.)

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode. 

(Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.)

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. 

(Aklın gerçek kaynağı bilgi değil hayal gücüdür.)

In teaching others we teach ourselves. 

(Başkalarına öğreterek kendimize de öğretmiş oluruz.)

There is only one happiness in life — to love and to be loved. 

(Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.)

Where there is love there is life. 

(Aşkın olduğu yerde hayat vardır.)

Friendship often ends in love; but love in friendship, never. 

(Arkadaşlık genelde aşk ile son bulur; fakat arkadaşlıkta aşk, asla.)

Teachers open the door but you must walk through it yourself. 

(Öğretmenler kapıyı aralayanlardır ancak içinden kendin geçip gitmelisin.)

You must be the change you wish to see in the world. 

(Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.)

Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life. 

(Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.)

A friend walks in when everyone else walks out. 

(Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.)

Eventually, everything goes away. 

(Sonunda her şey ortadan kaybolur.)

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar