Karakter Sözleri

Bir insanın karakteri onun kaderidir.

Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir.

Yeminden çok, karakter soyluluğuna güven.

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir.

Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın şahsiyeti de odur.

Zayıf karakter bir günah değildir; ama insanı günaha götürür.

Karakter parayla satılsaydı, hediye alırdım bazılarına.

Bir erkeği kadının gözünde yakışıklı yapan tipi değil karakteridir.

İnsan, bir şey yapabilmek için, kendinden bir şey olmalıdır.

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.

İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir.

Bir insanın taşıdığı karakter sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir.

İnsan sessizlik içinde her şeyi kazanabilir, karakterden başka.

Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç yoktur.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlâkıyladır.

Bir yetenek sükûnet içinde meydana gelir, karakter ise dünyanın fırtınaları içinde.

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar.

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler.

Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın.

Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.

Şahsiyetinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka şahsiyetinizden bir şey eksiltir.

İnsanlar gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterlerini ortaya koyamazlar.

Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki.

İnsanlar yeteneklerinizi ve yapabildiklerinizi çabuk unuturlar, ama karakterinizi asla unutmazlar.

Şahsiyetini kazan ve faziletini kemale eriştir, zira sen cisminle değil ruhunla insansın.

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin.

Akıl iki tarafı keskin bir kılıca benzer, karakter onun sapıdır, sap olmayınca onun değeri olmaz.

Karakter zekâdan daha yüksek bir yerdedir, yüce bir ruh yaşamak ve düşünmek için güçlü konumdadır.

Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür.

Karakter ağaç ise şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir, biz hep gölgeyi düşünürüz, oysa gerçek ağacın kendisidir.

Sevgi ve karakterin olmadığı yerde, ne büyük insan ne büyük sanatçı ne de büyük mücadele insanı vardır.

Her insanın üç türlü karakteri vardır, belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter.

Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır.

Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar.

Bir adamın karakteri, kendi hakkında söyledikleri ile değil başkaları hakkında yürüttüğü düşüncelerle daha iyi anlaşılır.

Sen, bir kişinin kendisi övüldüğü zaman bunu nasıl karşıladığına dikkat edebilirsen, her kişinin karakterini keşfedebilirsin.

Hiçbir insanın dünyaya bakışı, öteki insanlara benzemez ve farklı karakterler çoğunlukla aynı ilkeyi farklı uygulayacaklardır.

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir.

Nesillerine büyük bir zenginlik yerine, iyi bir eğitim ve karakter vermekten daha iyi bir şey yoktur.
Bu paradan daha uzun süre yaşar.

Aslında başlı başına bir mertebe teşkil eden ve umumun iyiliği için bir merhale olan karakter, her çeşit insanı yükseltir ve cemiyetteki her mevkie layık olduğu itibarı sağlar.

Karakter, her şeyin temeli olmalıdır, o isterse bir yemin, bir şiir, bir resim veya bir komediye ait bulunsun, onsuz hiçbir şey olamaz.

Güzel bir insan karakteri binlerce tesirin altında yoğrulmuştur.
Bu tesirlerin başlıcaları şunlardır: örnek ve nasihat, hayat sosyetesozler.com ve edebiyat, dostlar ve komşular, içinde yaşadığınız dünya ile aynı zamanda iyi sözlerini ve amellerini takdir ettiğimiz ecdadımızın ruhları.

Karakter bir kuvvettir ve önemli bir etkiye sahiptir, dostlar ve sermaye kazandırır; himaye ve yardımlaşmayı teşkilatlandırır, o kolaylıkla servet, şeref ve mutluluğa götüren güvenilir yolu açar.

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar