Merhamet Sözleri Merhamet Mesajları

Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti…Churton Collins

Merhamet, her zaman intikamdan daha asiIdir. Merhamet ısmarIama oImaz, tatIı bir yağmur gibi gökten düşer, verene de aIana da faydaIıdır..  –  WiIIiam Shakespeare

Altın bulmaya çalışan insanlar vardır,o,merhamet bulmaya çalışıyordu. – Victor Hugo

AdaIet nerede hesap sorarsa, merhamet orada hakIarını kaybeder.
Georges DuhameI

Sen yerde oIanIara merhamet et ki, gökte oIanIarda sana merhamet etsin. 
Senden aşağı oIana acı ki, senden üstün oIan da sana acısın. MevIana

Başkasına merhamet etmek,ondan daha kuvvetli olduğunu zannetmektir ki,
Ne kendimizi bu kadar büyük,ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur. Sabahattin Ali

Üç tutku yönlendirdi hayatımı:
Sevgi açlığı,bilgi arayışı ve başkalarının acılarına yönelik dayanılmaz bir merhamet.
Aşk ve bilgi göklere yükseltti ama merhamet her seferinde çekip yere indirdi beni. Bertrand Russell

Gözler içinde ya merhamet ya nefretin işıldadığı bir kandildir;yahut tevekkül veya şüphenin tüttüğü…”N.Fazıl Kısakürek

Unutmayın,kılıçların ve tüfeklerin sesi,her yerde her zaman merhamet,adalet ve vicdanın sesini öldürür.”Mehmed Uzun

Bazı insanların hayvandan bile aşağı olması mümkün,eğer kalbinden merhametin zerresi kalmamışsa.”Cahit Zarifoğlu

Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. (Lavigerie)

Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. (Villiam Shakespeare)

Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil. (K.Csatho)

En az merhamet gösterenler, en büyük günahları işleyenlerdir. (Beaumarchais)

Acıma, çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felâketlerin kurnaz ca bir tahminidir. (La Rochefoucauld)

İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış,kendine acıması da tehlikeli bir şeydir. (E.Benson)

Merhamet öfkeyi gemlemeseydi, tüm dünya yok olurdu. ( Seneca )

Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil. (K.Csatho)

Nerede akarsu olursa,orada yeşillik. Nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur. (Mevlana)

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. (Albert Camus)

Düşmana acıyan, kendine acımaz. (Francis Bacon)

Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir. (Colton)

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolay sevebilir. (Andre Maurois)

Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. (Montaigne)

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. (Georges Duhamel)

İki çeşit acıma vardır. Biri merhem, diğeri zehirdir.
Birincisi dostlarımızın, ikincisi de düşmanlarımızın acımasıdır. – Charles Summer –

Merhamet de bir menfaat hissidir ya! “Allah”ın hoşuna gider de beni kayırır” düşüncesi! (R.Halid Karay)

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. (Hz Muhammed S.A.V)

Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir. (Hz Ali)

Yerdekilere merhamet edin ki, gökte ki merhamet etsin. (Hz Muhammed S.A.V

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar