Ramazan Davulcu Manileri

Davulun içi pekmez,

Çalarım fakat ötmez.

Bir bahşiş vermezseniz,

Davulcu buradan gitmez.

Misafirim nazlandı,

Börek diye sızlandı,

Bir sini börek yedi,

Biraz olsun uslandı.

Tepsiler dizi dizi,

Dâvete bekle bizi,

Adresi iyi yaz ki,

Kolayca bulam sizi

Bu aya sultan ay derler

Kaymak ile baldan yerler

Ezelden adet kılınmış

Bekçiye bahşiş verirler.

Akşamdan pilavı pişirdim

Gene karnımı şişirdim

Çok mani diyecektim ama

Defteri yolda düşürdüm

Var hânene selâm et!

Hâlin olsun selâmet,

Son günler yaklaştıkça,

Çoğalır oldu dâvet

Ezanlar hep okundu

İftarlığım lokumdu

Aç karnına çok yedim

Bana biraz dokundu.

Bak geldi etli dolma,

Çok yiyip göbek salma.

Üstüne bir kahve iç,

Terâvihe geç kalma!

Hoşafın suyu boldur,

Bir kepçe daha doldur,

Sahurda köfte varmış,

Ne olur erken kaldır

Sahur oldu ışıyor,

Bülbüller ötüşüyor,

İftara çay deyince,

Yüreğim tutuşuyor.

Cebimin ağzı dardır

İçinde şeker vardır.

Sabreyle aman gönül,

İftara neIer vardır?

Pilavın kokusu var,

Mâninin arkası var,

Bahşişimi yollayın.

Gözümün uykusu var.

Maniler çiçeklidir

Birbirine eklidir

Davulcunun daveti

Mutlaka böreklidir.

Eski cami direk ister

Söylemeye yürek ister

Benim karnım tok ama

Arkadaşım börek ister

Bu aya sultan ay derler

Kaymak ile baldan yerler

Ezelden adet kılınmış

Bekçiye bahşiş verirler.

Çatal kaşık elimde

Besmele var dilimde

Fazla kaşık salladım

Bir sızı var kolumda

Göz aydın hepimize

Mübârek günler bize

Onbir ayın sultanı

Hoş geldin evimize.

Herkes sabırla bekler

Zayi olmaz emekler

İftara geliyoruz.

Hazırlansın yemekler.

İşte geldi gidiyor

Mutlu günler bitiyor

On bir ayın sultanı

Bize vedâ ediyor.

On bir diye sevinme

Teravihten erinme

İbadetler şükürdür

Bunu bil ki öğünme

Ramazan’ım merhaba

Bizlere verdin sefâ

Rabbimize hamdolsun

Her nefeste bin defa.

Var hânene selâm et!

Hâlin olsun selâmet

Son günler yaklaştıkça

Çoğalır oldu dâvet

Secdeye varan başla

Gözlerden akan yaşla

Müslüman arkadaşla

Ne güzeldir Ramazan .

Günâhın olsa yığın

Yine de O’na sığın.

Gazabından fazladır

Rahmeti Allahımın.

Besmeleyle çıktım yola

Selam verdim sağa sola

A benim ağalarım

Ramazanınız mübarek ola.

Şükür bu aya girdik.

Akşam hilâli gördük

Sevinçlere garkolup

Yüzü secdeye sürdük.

Yeni cami direk ister

Bunu söylemeye yürek ister

Benim karnım toktur ama

Arkadaşım börek ister.

Tepsiler dizi dizi

Dâvete bekle bizi

Adresi iyi yaz ki

Kolayca bulam sizi

Kavuştuk Ramazan’a

Hem de büyük ihsana

Bu ayda oruç tutmak

Huzur verir insana.

Ezanlar hep okundu

İftarlığım lokumdu

Aç karnına çok yedim

Bana biraz dokundu.

Bekçiniz kapıya geldi

Cümlenize selam verdi.

Darılmayın iki gözüm

Bahşişin almaya geldi.

Akşam ezanı dinlemek

Sahur vakti yemek yemek

Ramazana mahsus şeydir

Gece davulcu söylemek

Halayıklar halayıklar

Ocak başında uyuklar

Davulumun sesini duyunca

Pirincin daşını ayıklar.

Sokak yolu dar mıdır?

Minaresi var mıdır?

İftara kal diyorlar

Acep aslı var mıdır?

Yemekler boldur gayet

Beni de edin davet

Birlikte yer içeriz

Şöyle ederiz sohbet.

Sahur vakti emîndir.

Hoşaf suyu serindir.

Aman eli çabuk tut

Yetimi sen sevindir.

Onbir ayın sultanı

Kıymetlidir her ânı

Süslersin şu cihânı

Hoşgeldin yâ Ramazan!

İnananlar oruç tutar

Gönüller hep bir atar

Sevinir hep müminler

Allah diyenler artar.

Duvardan kedi atladı

Bekçinin ödü patladı.

Merak etme bekçi baba

Bey kesesini yokladı.

Aldanma sağa sola

Gel gidelim hak yola

Güzel oruç tutanın

Âkıbeti hayrola.

Bu aya hürmet gerek

Nîmete şükür gerek

Mübârek Ramazan’da

Hakka ibâdet gerek.

Ne uyursun ne uyursun

Bu uykudan ne bulursun

Al aptesti kıl namazı

Cenneti alayı bulursun.

Sahur oldu ışıyor

Bülbüller ötüşüyor

İftara çay deyince

Yüreğim tutuşuyor.

Uyumasın gözümüz

Doğru olsun sözümüz

Her iki cihanda da

Ak olmalı yüzümüz.

Yün yatakta yatarız

Yapma çiçek satarız

Biraz bekle davulcu

Şimdi bahşiş atarız.

Sâlih olan seçilir

Gök kapısı açılır.

Oruçlunun üstüne

Ne rahmetler saçılır.

İşte geldim iki büklüm

Üstümdedir davul yüküm

A benim ağalarım

Selamun aleykum.

Arnavut’musun Tatar’mısın

Ekşili çorba yapar mısın

Sana davul çalıyorum amma

Acaba sen oruç tutar mısın?

Bu gece ayın evveli

Açıldı İslâm’ın gülü

Geldi Mubarek ramazan

Mesrur etti cân ü dili.

Davulun içi pekmez

Çalarım fakat ötmez.

Bir bahşiş vermezseniz

Davulcu buradan gitmez.

Cebimin ağzı dardır

İçinde şeker vardır.

Sabreyle aman gönül

İftara neler vardır?

Eski cami direk ister

Söylemeye yürek ister

Benim karnım tok ama

Arkadaşım börek ister.

Gökyüzünün melekleri

Devran eder felekleri

Bu ayda ikram edenin

Zayi olmaz emekleri

Hakk’ın bize ihsanısın

Hem ayların sultanısın

Sen bir saadet kânısın

Ey mâhı sultan merhaba.

Hava sıcak terlerim

Birçok mâni derlerim

Davet verdim bu akşam.

Sizleri de beklerim.

Hoşafın suyu boldur

Bir kepçe daha doldur

Sahurda köfte varmış

Ne olur erken kaldır.

Karşıma fener geldi

Aklıma neler geldi

Börek bekledim ama

Sofraya döner geldi.

Rabbimizin nîmeti

Ölçülür mü kıymeti?

Bu ayda müminlere

Saçar bolca rahmeti.

Sofrada fakir olsun

Tabağı çukur olsun.

Karnı doyduktan sonra

Duâyı okur olsun.

Yaram derindir eşme.

Aman derdimi deşme

Sahurda börek yoktu.

Gözlerim oldu çeşme.

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar