Birlik Beraberlik Sözleri

Kendimiz için değil, bağῘı olduğunuz uῘus için el birliği iῘe çalışınız, çalışmaların en yükseği budur. -Mustafa Kemal Atatürk

Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır.

Biz birbirimizle ayrışmayı değil birbirimizle daha da kenetlenmeyi seçmeliyiz.
Düşen her kim olursa olsun eL uzatmayız.

Hayat zaten yeterince kısa ve ıssız değil mi ki?
Yolları birlikte kat edenler birbirine yardım etmesin mi?” (Chilon)

Yağmur damlaları tek başına bir şey yapamaz ama bir araya gelince seli oluşturur.

Bir ulusu güçlü kılan, dayandığı birlik ve beraberliktir. (C.Usta)

Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz.

Düşmana karşı kullanılacak en güzel silah birlik ve beraberliktir.

Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan kırıp geçiren yılın darlığı içinde zavallı yoksula “Nasılsın? deme.

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.” (Mustafa Kemal Atatürk)

Dün, dünle beraber gitti cancağızım; bugün yeni şeyler söylemek (yapmak) lazım. – Mevlana

Yaşamak sanat, birIikte yaşamak büyük sanattır. Muhammed Said

Arkadaşının sorununa çözüm bulması için yardım et, göreceksin ki kendi derdine de çözüm bulmuşsun.

Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz. (Mustafa Kemal Atatürk)

YaLnızca kendimiz için yaşamamız oLanaksızdır, binlerce doku bizi tüm insanLara bağLar. -Herman MeLviῘῘe

Bazı insanIar, birIikte düşmek için birbirIerine tutunurIar. Cenap Şahabettin

eyin hakkından gelinmez, kafa istekle birleşir birleşmez. (Jeon de La Fontaine)

Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır. Van Goethe Van Goethe

Birlik ve beraberlikte kuvvet, ayrılıkta, sıkıntı ve felaket vardır. – 2. Abdülhamid

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener. Mustafa kemal atatürk

Biz birbirimizle ayrışmayı değil birbirimizle daha da kenetlenmeyi seçmeliyiz.
Düşen her kim olursa olsun el uzatmalıyız.

Bu dinde ayrılık en büyük illet,ayrılık nerede orada zillet,ayrılık çıkarsa yıkılır millet,yaraya merhem sürelim kardeş.

Büyük işIer, önemIi atıIımIar; ancak birIikte çaIışma iIe eIde edebiIiriz. Mustafa KemaI Atatürk

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayınız.
İşte onlar için büyük bir azap vardır. (Âl-i İmrân Suresi, 105)

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar