Dua Kardeşliği

Ey Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan dünyada da ahirette de kaybeden¬lerden oluruz.
Bizi hüsrana uğrayanlardan ey¬leme.
Şeytanın kalbimize girip saptırmasına fırsat verme.

Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Ey Tövbeleri kabul eden ve Dualara icabet eden Rabbimiz! Sana yöneldik. Efendimizi, şefaatçi yapıyor, ellerimizi O'nun mübarek ellerinin al¬tında tutuyor ve istediklerimizi böylece istiyo¬ruz.

Ey Rabbimiz ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. günahımız çoktur ama.
Senin rahmetinde her şeyi aşkındır, her şeyi kuşat¬mıştır. Rahmetin gazabını geçmiştir.
Bize rahmetinle muamele eyle.

Ey Rabbimiz! Bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı günde; bizi yüzleri ak. gö¬nülleri pak olan, sevgili Rasülünün bayrağı al¬tında toplanan mesut insanlar zümresine kat.
O'nun yanında cennete girmeyi, mübarek Ce¬malini görmeyi.
Senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makam olan rızana ulaşmayı nasib eyle

Ey Rabbimiz! Ömrümüzün en hayırlı anı¬nı son anımız, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise sa¬na kavuştuğumuz gün kıl.

Ey ululuğu ve azametiyle beraber bize bizden daha yakın bulunan Yüceler Yücesi Rab!
Talep ettiğimiz şeylerin biricik sahibi Sensin; her zaman acz u fakr ve ihtiyaçlarımı¬zın ibresi de Seni gösteriyor; öyleyse başka hangi kapıya yönelebiliriz ki.!

Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz hadd ü hesaba gelmeyecek kadar hata ve günahlar¬dan dolayı Sen'den cüda düştük. Bu acınacak halimizi Sana arzediyor ve yakınlığını diliyo¬ruz.
Diliyoruz Rabbimiz zira biliyoruz ki. Sen'in lütf u keremin sadece mukarrebîne has değil¬dir, bilakis Sen şayet dilersen bizler gibi isyan vadilerinde dolaşan kullarına da ihsanda bulu¬nur ve nimetlerini sağanak sağanak yağdırır¬sın, ey rahmeti her zaman gazabının önünde olan Rahman ve ey sevdiği kullarını, zâlimle¬rin, tacirlerin, fâsıkların münafıkların, ve mülhidlerin acımasızlığına asla terk etmeyen

Rahim!
Ey selamet ve esenliğin kaynağı, biricik melcemiz, yegâne Rabbimiz!
Biz mücrim kullarını bütün yaramaz ve uygunsuz düşünce ve davranışlardan sıyanet buyur., topyekun bela ve musibetlerden bizi koru., dünyada da, ahirette de utanç verici, yüz kızartıcı, rezil rüsvâ edici hallere düşmek¬ten muhafaza et!

Yâ Mevlânâ Yâ llâhenâ! Biliyor ve inanı¬yoruz ki. Sen, kullarının ibadet ü tâatına asla ve kat'a muhtaç olmadığın gibi. onların işlediği masiyetler de Sen'in ululuğuna asla zarar ve¬remez. Ne olur, bahtına düştük, kasden ya da min gayr-i kasdin. içine düştüğümüz kusurlar¬dan dolayı bizi-muaheze etme! İhlas-ı tâmma mazhar olmuş kullarının arasına bizi de al ve ibadetlerimizin riya ve süm'a gibi virüslene kir¬lenmesine izin verme'..

Niyazımızın ahirinde Hakka kurbet kahramanlarının seyyıdi, Sen"in Habibin ve Rasûlün Hazreti Muhammed'e ve yine Sana vuslat iştiyakıyla her zaman yanıp tutuşmuş âlü ashabına salât ü selam ediyor, dualarımızı Kâbe-ı Muazzama'da. sâat-i icabede. makbul kullar tarafından yapılmış dualar gibi kabul etmeni diliyoruz. Yakarışlarımızı kabul buyur Rabbimiz!
Âmîn!.. Âmîn!.. Âmîn!..

ALLAH RIZASI İÇİN EL-FATİHA

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar