En Güzel Dini Sözler ve Mesajlar

Azametli, bahtsız bir kıt'anın;
şanlı, talihsiz bir devletin;
değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi,
ittihad-ı İslâmdır.

Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Bir kimse bir müslümanın kanının akmasına bir kelimenin ucuyla bile yardım etse, kıyamette alnına ' Allah'ın rahmetinden payı yoktur ' diye yazılır

Hz.İbni Ömer (R.a.) - Ramûz El-Ehadis

Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Dünya, mü'minin zindanı, kafirin de Cennetidir.

Müslim, Zühd
*Hak’tan korkanın korkusu arttıkça kalbi ona korkuyu unutmayı öğretir.
Onu Hakk’a yakınlaştırır. Ona müjdeler verir.

*Sûfîler ahirete göre akıllı, dünyaya göre delidirler.

*Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz.

*Allah’ı arayan O’nu bulur.

*Sûfîlerden biri demiş ki: “İnsanlar hakkında Allah’a uy, Allah hakkında insanlara uyma!”
Nazarın Salan Gönlüm
Mollanepes*

Yüz bin nedamet ile dünyaya gelen gönlüm,
Gözün açıp, âleme nazarın salan gönlüm.
Cihanı kılıp seyran, serkeşte olan gönlüm,
Devletine güvenme, bu fânî, yalan gönlüm,
İnleyip gam gelince, şâd olsa gülen gönlüm,
Bâkî devlet visalin Allah’tan dilen gönlüm,
Azrail’in kahrından hasrette solan gönlüm,
Gâhî fânî urbasın toprağa çalan gönlüm,
Gâh ahiret esbabın, kazanır iman, gönlüm.

Meşk eyleyip, gönlüm sen, halka sırrın söylersin,
Kaçıp dünya ehlinden gafilleri seversin,
Meskenin derin derya, cihana kol yayarsın,
Hayr işleri şer bilip, şer işe baş koyarsın,
Öldürmeyip nefs itin, haram lokmalar yersin,
Felek ile yarışıp, sadece ben varım dersin,
Akıl, Hakk’ı yâdeyle, ne şeytana uyarsın?
Şeytan’a uydu isen, dûzah içre yanarsın,
Azrail’e can verip, özge libas giyersin,
Can gider cesedinden, toprağa bulan, gönlüm.

Kalmadı zengininde bu hayr ile sehavet,
Fakirlerde yok oldu hem sabr ile kanaat,
Hatunlarda haya yok, şermende-yi kıyâmet,
Padişahın adli yok, eksik dervişde tâat,
Tutmazlar Hak kelamın seher saat-be-saat,
Uyan, ey âdemoğlu, yatar mısın sen rahat,
Zebanda zehr ezildi, yoktur şirin nezaket,
Dostlar olmuştur düşman kıyâmetten alâmet,
Ne zaman bulur murat, geride kalan gönlüm...

Bu dünya vefasızdır, yanan şemler sönerler,
Bütün canlı mahlûkat ecel şerbet içerler,
Ayrılıp akrabadan bâkî yurda göçerler,
Ahirzaman olmuş der, alim güftar açarlar,
Zalimin zulmü artar, fukaralar kaçarlar,
Alimler amel etmez al şarabı içerler,
Büyü ile uğraşıp, sema üzre uçarlar,
Zina kılıp âşikâr nâ-mahremi koçarlar,
Can fânî, ceset fânî, bunlar hepsi geçerler,
Sen de bâkî kalmazsın, kefene dolan, gönlüm.

Çark-ı felek cevrinden kıldı beni âvâre,
Gelmişim bu cihana, kalmışım derd ü zâra,
Kaza oku gezlenir, bir gün kılar set pâre,
Kılıç altında günüm, neyleyim, ben bîçâre,
Salarsa, ben neylerim, orda âteş ü nâra,
Cürm ü günah boynumda, güya ki seng-i hârâ,
Nice bundan el çekip gider özge diyara,
Kâdir rahmin göstersin ben gibi nâ-murada,
Nefes der ki, ümidim, gözüm düşse Dildara,
Sıdkını bire bağla, Hakk’a doğru dön gönlüm.

Evet, vakit yaklaştı.
Dünya kazûratından temizlenmek üzere bir gusül lâzımdır.
*Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.

*Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.

*İlim kılıç, amel el gibidir. El olmadan kılıç kesmez.
Kılıç olmadan da el kesmez.

*Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar.
Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.

*Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin.
Çünkü O’ndan istemek ibadettir.
Vaktaki hürriyet dîvanelikle yad olunurdu;
zayıf istibdat, tımarhaneyi bana mektep eyledi.
Vaktaki îtidal, istikamet irtica ile iltibas olundu;
meşrûtiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep eyledi.
*Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.

*Faydayı ve zararı Allah’dan başkasından bilenler Allah’ın kulu değildir.

*Veliliğin şartı gizlemek, nebiliğin şartı ilân etmektir.

*Günahların kötü bir kokusu vardır.
Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.

*Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.
Şark husûmeti İslam inkişafını boğuyordu;
zail oldu ve olmalı.
Garb husûmeti, İslamın ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebeptir,
bakî kalmalı
''Hıçkırarak ağlamak isterken gözyaşlarımı içime akıtmaktan,
Beyazın tonunda kaybolmak isterken siyaha esir olmaktan yoruldum.
Hep güçlü olmaya çalışmaktan,Sorumluluk sahibi olmaktan,
Her şeyi bilmek zorunda olmaktan,Çocukken genç olmaktan,Gençken olgun olmaktan,
Kısacası kendimden yoruldum...Oyunun Adı HAYAT,Başrolde Ben......
Hadi topla yüzünü prenses üzülme katla
hüznünü kaldır çekmecene bir yerlere sakla daha ömrünü tüketecek
nice yaraların olacak ...kabukları düşecek yeniden kanayacak kırmak
istiyor bırak gitsin gitmek istiyor bırak gitsin bi daha gelmesin ister
yen ister yenil daha gençsin öğreneceksin ister sev ister sevil daha
... neler göreceksin...

♥ Bazen Deqer Vermek Yetmez Seversin hem de ÖLümüne,ama O Seni, Senin Onu Sevdiqinden daha Az Sever Ya da Sevmez.Sen Üşürken Onun YokLuqunda,O Senin varLığını Aramaz BiLe.O Senin İçin DeqerLıyken Sen Onun Hayatında Kenar Süsü OLarak Durursun. Sen Onun için Herqece AqLarken O BunLarı Hiç BiLmez. İnsana en Cok Ne Koyar B...iLirmiSin"Sen Ona Tüm Hayatını Hediye Ederken,O Kendini Başkasına Hedıye Eder..!!

GİTMEK... kimi zaman ayakların geri gidercesine.. kimi zamanda bir aşkı tamamen silercesine.. GİDENİ İZLEMEK.... kimi zaman "dur" demekle dememek arasında binlerce kez ölmek...kimi zamanda üstünden kocaman bir yükün kalkması.. Seviyorum seni ama... gitmeliyim... seni hayallerin, beni gerçeklerim bekler...

HADİ BİR GAYRET ! İTİRAF ET , DÖK İÇİNİ ,
Süzülsün dudaklarindan, Beni anlatan dilin coşsun. .
CESARET OLSUN BU ŞİİR SANA !!! YÜREKLEN KENDİNİ AŞARAK ,
KIR GÖNLÜNÜN ZINCIRLERINI , İÇİNDE KALMASIN UHDE GİBİ ..
SAVUR ARTIK YÜREĞİNİ YÜREĞİME , DÖKÜVER İNCİLERİNİ !!

Ben,seni bana sevdireni sevmişim.Lisanı ağızda olanı değil,lisanı
gönülde olanlara yar et bizi.Tebessümü simasında olanı değil,tebessümü
gönülde olanlara kat bizi.Aşkı tende sananı değil,aşkı ruhunda can
bilenlere arat bizi...(Hz. Mevlana)

Yüzümüze annemizin elinden başka bir el sevgiyle dokunduğundan beri mutsuzuz.''
Annesinden dayak yediği halde, yine de "anne" diye ağlayan bir çocuktur aşk...
"INSAN" bir çay Poşetine benzer Sıcak suyun içine atana kadar gerçek "RENGINI" bilemezsiniz 

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar