imân En Büyük ve En Güzel Nimettir

İmân En Büyük ve En Güzel Nimettir

 “İnsan biraz düşünecek olsa, iman nimetinden daha büyük bir nimetin olmadığını hemen anlar.
Zira iman insanın ebedi cehennem azabından kurtulmasına vesiledir.
İman doğudan batıyabütün dünya malından ve hükümdarlığından daha makbul, paha biçilmez nadide bir incidir.”

Seyyid Muhammed Râşid (K.S)
Hazret-i Lokman ilim ve hikmetiyle dillere destan bir zattır.
Bunun içindir ki, kendisine Lokman Hakîm, denmiştir.
Hz. Lokman, ismi Kur’ân’da da geçen, peygamber veya veli olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmayan bir mânâ büyüğüdür.

İslâm tarihinde Hazret-i Lokman’ın hikmetli sözleri, vecizeleri, öğütleri ve tavsiyeleri meşhurdur.
Hafs bin Ömer’in rivayetine göre, Hz. Lokman yanına bir torba hardal tanesi koyarak oğluna öğüt vermeye başlar. Her öğüt verdikçe torbadan bir hardal çıkarır.
Sonunda torbadaki hardal tükenir ve oğluna da şöyle der:

“Ey oğul, sana o kadar öğüt verdim ki, şayet bu öğütler bir dağa verilseydi, dağ yarılırdı.”
Hz. Lokman’ın Saran ismindeki bu oğlu babasının verdiği bütün öğütlere uymuştu.
Lokman Aleyhisselâmın hikmetli sözlerinin asıl kaynağı elbetteki Kur’ân-ı Kerimdir.
O halde Kur’ân-ı Kerimde yer alan bu öğütler tefsirlerde de genişçe bulunur.
Cenab-ı Hak, Hazret-i Lokman’ın dilinden bu sözleri şu âyetlerle (meâlen) beyan buyurur:
12. ibni Kesîr Tercümesi, 12:6409.

Allah’a ortak koşma
“Hani Lokman oğluna öğüt verirken demişti ki,
‘Oğlum (ey oğul!) Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.
Allah her yaptığını ortaya çıkarır
“Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse,
Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir,
O her şeyden hakkıyla haberdardır.
Namazını dos doğru kıl
“Oğlum, namazını dos doğru kıl. İyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır.
Başına gelene sabret. Şüphesiz ki bunlar uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir.
Kasılarak yürüme, yavaş konuş
“Gururlanıp insanlardan yüzünü çevirme.
Yeryüzünde kasılarak yürüme.
Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünenleri sevmez.
“Yürüyüşünde mutedil ol. Sesini alçalt.
Seslerin en çirkini, şüphesiz ki, eşeklerin sesidir.”13
13. Lokman Sûresi, 13-20.

Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar