Oruç ile ilgili Güzel Sözler

Oruç ile ilgili Çok Güzel Sözler


Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe nafile oruç tutmasın.

Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.

Oruçlu iken vefat etmiş kimseye Allah kıyamete kadar oruç tutmuş sevabı yazar.

Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir.

Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit, öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır.

Bu ay Ramazan Allah için açlık ve susuzluğun, takat ve ibadetin meşakkatlerine sabır ve tahammül ayıdır.

Bu ayda Ramazan küçük büyük bir hayır yapan insan, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır.

Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, ölünün velisi her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. 
R. Salihin, 1259

Oruç der ki: Ey Rabbim, hakikat ben onu, yâni oruçluyu, gündüzleri yemekten ve şehvetlerden menettim. Onun hakkında beni şefaatçi kıl!

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, 
Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Müslim, Sıyam 2, 1079

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara suresi 183

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Tirmizi, Cihad 3, 1624

Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir, fakat oruç başkadır. 
Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.

Yemekten ve içmekten kesilmek oruç değildir. Oruç, çirkin söz söylemekten, kötü temastan, nefsin boyunduruğundan kurtulmak ve fena hareketlerden sakınmaktır.

Kim Ramazan orucunu farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek gönül hoşluğu ve tam bir ihlas ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır.

Her kim oruçluya bir yudum su verirse, Allah da ona benim mahşerdeki havuzumdan öyle bir su içirecektir ki, Cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir.

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. 
Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. Müslim, Sıyam 171, 1155; Tirmizi, Savm 26, 721

Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. 
Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun.

Yalanla, gıybetle zedelenmeyen oruç, fenalıklara siperdir. Oruçlu olan bir kimse, bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe, iftar edinceye kadar ibadettedir.

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe’ye haccetmek, 
Ramazan orucu tutmak.  Tirmizi, İman 3, 2612

Kim Ramazan orucunu, farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek, gönül hoşluğu ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır. Oruç Şefaat Edecektir. 
Buhârî, Kitâbu’l- imân

Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki; oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur: Allah der ki: Ağzı kokan şu kul şehvetini, yemesini, içmesini benim için terk ediyor. Mademki sırf benim için oruç tutmuş, o www.sosyetesozler.com orucun ecrini ben veririm.

Ey insanlar büyük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi başınızın üstüne düştü. 
Bu öyle bir aydır ki, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. 
Allah o mübarek ayın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile namazı meşru kıldı.

Resul-i Ekrem Efendimiz; “Ey insanlar büyük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi başınızın üstüne düştü. Bu öyle bir aydır ki, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. 
Allah o mübarek ayın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile namazı meşru kıldı.”

Bu ayda Ramazan her kim oruçlu bir mümine iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağışlanmasına ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. 
Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevaba kavuşur.

Oruç ile ilgili Güzel Sözler ile ilgili aramalar oruç ile ilgili yazılar  oruçla ilgili komik sözler  oruç ile ilgili hadisler  oruç ile ilgili ayetler  oruç nedir  anlamlı oruç sözleri  oruçla ilgili afişler  oruç ayı için güzel sözler
Oruç ile ilgili Güzel Sözler
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar