Dünya Sosyal Hizmetler Günü

Dünya Sosyal Hizmetler Günü Kutlu Olsun


Bu gün yıllardır süren yanlış sosyal politikaların bir kez daha dillendirildiği, sosyal hizmet çalışanlarının ücret adaletsizliği başta olmak üzere hak kayıplarını, özlük haklarında düzenlemelerin yapılmasını ve herkese ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli kamusal sosyal hizmetin yasal güvenceye kavuşturulmasını talep ettikleri bir gün.

Sosyal Hizmet Uzmanları, toplumda ezilen ve sömürülen tüm kesimlerin hak savunuculuğunu üstlenirken taleplerini 
“Taşeronlaştırmaya bir an önce son verilmesi, kadrolu ve güvenceli iş ortamının sağlanması, emekliliğe yansıtılmayan tüm ek ödeme ve göstergelerin emekliliğe yansıtılması, ırk, renk, cinsiyet, din ve siyasi görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayrımı gözetmeksizin sosyal hizmetlerin herkese eşit, ücretsiz verilmesi” olarak sıralıyor.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi tarafından yapılan duyuruda Sosyal Hizmet Uzmanları’nın sosyal ve ekonomik eşitliği sağlamak için anahtar kişiler olduğu vurgulanarak 
“Sosyal Hizmet Uzmanları; insan ilişkilerindeki problemleri çözmek ve güçlendirmek için sosyal değişimi teşvik eder.

İnsan onuruna bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duyar.
Kapsayıcı sosyal politikaları savunur.
Tüm mesleki uygulamalarını insan onuruna saygı temelinde biçimlendirir.
İnsan hakları ilkelerinin gündelik yaşamda somutlaşmasına çalışır.
Kamuoyuna ve karar vericilere “insan hakları ilkelerinin ve sosyal adaletin” çağdaş bir toplum ideali için temel değerler olduğunu hatırlatıyor, farklı bir dünya için sosyal hizmet diyoruz!
Dünya Sosyal Hizmet Günü Kutlu olsun!” denildi.


Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar