Zikir ile ilgili En Güzel Sözler

Zikir ile ilgili En Güzel Sözler


Her an, dilleriyle Allah’ı zikr edip, O’nu bir an unutmayanlardan herbiri, güler bir hâlde Cennet’e gireceklerdir.“ Cübeyr bin Nüfeyr

Zikre gafletsiz ve ara vermeden devam ederseniz bu zikirden kısa zaman sonra haz alırsınız. Abdülbâki el-Hüseyni

Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. 
Her vakit Besmeleye, her saatte Lâ ilâhe illallâh’a ihtiyaç vardır. 
O zikr-i İlâhî sâyesinde ene mahvolur. Said Nursi

Zikir, Allah’a vusul (ulaşma) sebeplerindense de, rabıtasız ve şeyhde fâni olmaksızın yapılan zikir ulaştırıcı olmaz. Hâce Muhammed

Zikir kalbin gıdasıdır. Gıdasını almayan kalp zayıflar, sonra ölür. 
Kalp ancak zikir ile beslenir, kuvvetlenir, tatlanır, manen hayat bulur. Gavs-ı Sani

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Al-i İmran Suresi

Her vakit, Allah’ı zikr etmek lâzımdır. Kalpte başka hiçbir şeye yer vermemelidir. 
Yerken, içerken, uyurken, gelirken, giderken hep zikir yapmalıdır. İmâm-ı Rabbânî

Her nefis, dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’ni zikreden kullar bundan (yani susuz gitmekten) müstesnadırlar. Davud-i Tai

Ölüm anında insanda şu üç sıfattan başka hiçbir şey kalmaz: 
1. Kalbin dünya kirinden temizlenmesi. 
2. Kalbin Allah’ın zikriyle yakınlık kurması. 
3. Kalbin Allah sevgisiyle neş’eye garkolması. İmâm-ı Gazâlî

Zikir Allah Rasulünün Hz Ebu Bekir ile hicretlerinde sevr mağarasında Ebubekir es Sıddika tavsiye ettiği şekilde yapılmalı; ya Eba Bekr dilini üst damağına yapıştır ve Allah Allah Allah de. Hasan Basri

Kalbin temizlenmesi, ancak dünya şehvetlerinden kaçınmakla mümkün olur. 
Zikre yakın olmak ise, ancak çok zikir yapmakla mümkün olur. 
Allah sevgisi ise, ancak marifetle elde edilir. 
Allah’ın marifeti ise daima zikir yapılmadıkça bilinemez. İmam Gazali

Bu seyr-i süluk-i kalbinin ve hareket-i ruhaniyenin (ruhun hareketinin seyrinin, yolculugunun, Allah’a yükselmesinin) miftahlari (anahtarlari) ve vesileleri, zikr-i ilahi (Allah’i zikretmek) ve tefekkürdür. Said Nursi

Kalp, takva ve iyi amellerle süslenip, kötü sıfatlardan arınmadıkça, o kalpte zikrin hakikati bulunmaz. Aksi takdirde, zikirden dem vurmak nefsin konuşması olup, bu konuşmada kalbin dahli yoktur. 
Böyle olunca da şeytanın kalpten sürülmesi mümkün değildir. İmâm-ı Gazâlî

Zikrullah, velilik payesinin verilmesine sebep olur ve vuslat alametini ve iradesini tahakkuk ettirir. Hakk’a (CC), vuslat yollarının en kavi ve metini Zikrullah yoludur. 
İmam-ı Kuşeyri (RA) Zikir ile ilgili sözler

Allahu Teala, onları çalışmalarını bol bol mükafat versin! Sonra herkese lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmelidir. Bundan sonra bu öğrendiklerini yaşamalıdır. Ondan sonra her zamanında Allahu Teala’yı zikretmelidir. Fakat zikir yapmasını kamil ve mükemmel bir zatdan öğrenmesi şartdır. 
Nakış olandan öğrenirse kemale eremez.

Allahu Teala’ya hamd olsun ve Onun seçtiği sevdiği kullarına selam olsun! 
Bu yolda çalışmak isteyen önce itikadını hak yoldaki alimlerin bildirdiklerine göre düzeltmesi lazımdır. Derin alimler bütün bilgilerini Eshab-ı Kiram’dan aldılar kendi düşüncelerini ve felsefecilerin fikirlerini bunlara karışdırmadılar.

Bir kimse namaza durduğu zaman, kendisinden bu zahiri kötülükler ve münkerler zuhur etmez. Halbuki zahir halkın nazargâhıdır. Onu yalnız insanlar öyle görürler. Fakat namaz insanı batınî kötülüklerden, münkerlerden men etmez. Bir kimse zahirden zamazda görünür. Amma gönül batını kötülükler ve münkerlerle meşgul olabilir. Çünkü batını, Hakk’ın (CC) nazargâhıdır. 
Halk onu görmez ve bilmez.

Şehvet kalbe galip geldiği zaman, kalbin en derin hücrelerine nüfuz edemese dahi, şeytan oraya gerleşir. Kötü sıfatlardan uzak olan kalplere gelince, o kalplerde şehvet olduğu için değil, zikirden gaflet edildiği zaman şeytan o kalplerin kapısını çalar. Fakat o kalpler zikre sarıldıkça şeytan geri çekilir. İmâm-ı Gazâlî

Şeyh Safi (RA) Hz.leri’ne sordular: “Zikrullah etmek, namazdan efdaldir buyuruyorsunuz. 
Halvette bulunan dervişlerinizi, nafile namaz kılmaktan men ediyorsunuz. 
Oysa namaz, İslam’ın en büyük erkanından değil midir? Böyle olduğu halde, neden Zikrullahı çok ettiriyorsunuz da, namazı az kıldırıyorsunuz?” Hz. Şeyh (RA) Hz.leri cevap verip buyurdular ki: “Zikrullah namazdan şu sebeple efdaldir. Namaz insanları yalnız zahiri münkerlerden men eder.

Allahü Teala (CC) Hz.leri’ni zikretmek ise batıni safi (temiz) kılar ve batinî kötülük ve münkerlerden men eder. Yani Hakk’ın (CC) nazargâhı olan batını, kötülüklerden ve münkerlerden men eder, temizler. Bizim de maksudumuz da zaten gönül aynasını temizlemek değil midir ki, iki cihanın hakikatları oradan görünsün! İşte bunun için zikir namazdan Efdaldir.” buyurmuşlardır.(Ankebut-45)” Abdulkadir Geylani

Zikir ile ilgili En Güzel Sözler ile ilgili aramalar zikir ile ilgili evliya sözleri  tesbih zikir ile ilgili sözler  zikir ile ilgili ayetler  zikir ile ilgili hadisler  zikir ile ilgili kıssalar  zikir sözleri resimli  zikir çeşitleri  zikrullah hakkinda sozler
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar