ingilizce Atasözleri ve Deyimler

İngilizce Atasözleri ve Deyimler

Birbirinden Seçkin İngilizce Deyimler ve Atasözleri

“The early bird catches the worm.”
You should wake up and start work early if you want to succeed.
“Erken kalkan yol alır.”
Başarılı olmak istiyorsanız, uyanmalı ve işe erken başlamalısınız.

“You can’t make an omelet without breaking a few eggs.”
When you try to do something great, you’ll probably make a few people annoyed or angry. 
Don’t worry about those people; just focus on the good results.
“Birkaç yumurta kırmadan omlet yapamazsınız.”
Harika bir şey yapmaya çalıştığınızda, muhtemelen birkaç kişiyi sinirlendirirsiniz. Bu insanlar için endişelenme; sadece iyi sonuçlara odaklanın. (Bu kullanımı uygun bulmuyoruz. İnsan kırmak her ne olursa olsun hoş bir davranış değildir. Alıntı yaptığımız yerde bu şekilde bir kullanımdan bahsedilmiş. İngilizcede bu atasözünün bu şekilde kullanılıyor olması üzücü.)

“God helps those who help themselves.”
Don’t just wait for good things to happen to you. Work hard to achieve your goals.
“Kendine yardım edenlere Allah da yardım eder.”
Sadece sana iyi şeyler gelmesini beklemeyin. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın.

“You can’t always get what you want.”
Don’t whine and complain if you don’t get what you wanted.
“İstediğini her zaman elde edemezsin.”
İstediğini alamazsan, sızlanma ve şikayet etme.

“Cleanliness is next to Godliness.”
Be clean. God likes that.
“Temizlik, Allah’ın yanındadır.”
Temiz ol. Allah temiz olanın yanındadır ve bundan hoşlanır.

“A watched pot never boils.”
If something takes time to finish, don’t watch it too closely because it will seem like it’s taking forever.
“İzlenen bir tencere asla kaynamaz.”
Bir şeyin bitmesi zaman alıyorsa, çok fazla izlemeyin çünkü sonsuza dek sürecek gibi görünecektir.

“Beggars can’t be choosers.”
If you’re asking for a favor from someone else, you have to take whatever they give you.
“Dilenciler seçim yapamaz.”
Başka birinden bir iyilik istiyorsan, sana ne verirse almalısın.

“Actions speak louder than words.”
Just saying that you’ll do something doesn’t mean much. 
Actually doing it is harder and more meaningful.
“Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur.”
Sadece bir şeyler yapacağını söylemek demek değildir. 
Aslında bunu yapmak daha zor ve daha anlamlı.

İlginizi çekebilir: İngilizce Güzel Sözler ve Anlamları

“If it ain’t broke, don’t fix it.”
Don’t try to improve something that already works fairly well. 
You’ll probably end up causing new problems.
“Bozulmadıysa, düzeltmeyin.”
Zaten oldukça iyi çalışan bir şeyi geliştirmeye çalışmayın. 
Muhtemelen sonunda yeni sorunlara neden olacaksınız.

“Practice makes perfect.”
You have to practice a skill a lot to become good at it.
“Pratik yapmak mükemmelleştirir.”
Bu konuda iyi olmak için bir beceriyi pratik yapmalısın.

“Too many cooks spoil the broth.”
When there are too many people trying to lead and give their opinions, it’s confusing and leads to bad results. Jobs and projects should have one or two strong leaders.
“Çok fazla aşçı suyu bozar.”
Liderlik etmeye ve görüşlerini vermeye çalışan çok fazla insan olduğunda, kafa karıştırıcıdır ve kötü sonuçlara yol açar. İşler ve projelerin bir veya iki güçlü lideri olmalıdır.

“Don’t bite the hand that feeds you.”
If someone’s paying you or helping you out, you have to be careful not to make them angry or say bad things about.
“Seni besleyen eli ısırma.”
Biri size para ödüyorsa veya size yardım ediyorsa, onları kızdırmamak veya hakkında kötü şeyler söylememek için dikkatli olmalısınız.

“All good things must come to an end.”
You can’t keep having good luck or fun forever; eventually it will stop.
“Bütün güzel şeyler sona ermeli.”
Sonsuza dek iyi şans veya eğlence yaşamaya devam edemezsiniz; sonunda duracak.

“One man’s trash is another man’s treasure.”
Different people have different ideas about what’s valuable.
“Bir adamın çöpü diğer bir adamın hazinesidir.”
Farklı insanlar neyin değerli olduğu hakkında farklı fikirlere sahiptir.


İngilizce deyimler ve atasözleri üzerine yazdığımız yazıya yorum alanından sizde katkı sağlayabilirsiniz.

İngilizce Atasözleri, İngilizce Atasözü, Atasözü, Ata Sözleri, Ata Sözü, Türkçe İngilizce Bazı Atasözleri, English Turkish Proverbs İngilizce Atasözleri ve Türkçe Anlamları Wall Street English İngilizce deyimler İngilizce öğren En Popüler İngilizce Atasözleri ve Türkçe Anlamları İngilizce Atasözleri, Türkçe Anlamları ve Açıklamaları En Sık Kullanılan İngilizce Atasözleri ve Deyimleri
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar