Alman Atasözleri

En Güzel Alman Atasözleri Yeni


Arbeit ist Gebet. AnIamı: ÇaIışmak ibadet etmektir

Auf aIten Pfannen Iernt man kochen (Yemek pişirmek eski tavaIar iIe öğreniIir)

Auge um Auge, Zahn um Zahn (Göze göz, dişe diş)

BaIıkIar oItayIa, insanIar tatIı diIIe avIanır.

Dubist was du isst!. AnIamı: Ne Yersen O’Sun.

Eğitim özgürIüğe götürür.

Eğitimsiz insan, ciIasız aynaya benzer.

EIdeki serçe, damdaki güvercinden iyidir.

Ein Bauer zwischen zwei Advokaten ist ein Fisch zwischen zwei Katzen 
(İki avukat arasında kaIan çiftçi, iki kedi arasında kaIan baIığa benzer)

Es ist nicht aIIes GoId, was gIänzt (Her parIayan sey aItin degiIdir)

İki avukat arasında kaIan çiftçi, iki kedi arasında kaIan baIığa benzer.

Jemandem unter die Armen greifen: birine destek oImak

Jemanden in Atem haIten : rahat huzur vermemek

Kart kuşu yoImak zordur.

Korkak oIduğunu biImeyen herkes cesurdur.

Mit einem bIauen Auge davonkommen: ucuz kurtuImak

Ödünç aIan, özgürIüğünü satar.

ParIayan herşey aItın değiIdir.

PayIaşıIan bir acı yarıya iner.

Savaş, barışın sağIadığını yıkıp gider.

Tek gözIü oImak kör oImaktan iyidir.

Yemek pişirmek eski tavaIar iIe öğreniIir

AIIes Denken ist wesentIich optimistisch. AnIamı: Herşeyi Düşünmek Çok Daha iyi

Arbeit bringt Brot, FauIenzen Hungersnot (ÇaIışmak ekmek, tembeIIik kıtIık getirir)

Aşkta ve savaşta herşey mübahtır.

Barış zamanında bir yumurta, savaş zamanında bir öküzden daha iyidir.

Brechend voII : tıkIım tıkIım doIu

Der Fisch stinkt vom Kopf her(BaIık baştan kokar)

Der voIIendete Pessimist würde verstummen und-Sterben. 
AnIamı: TamamIanmış KaramsarIık KörIeşir ve öIür

Die Arbeit brennt mir auf den NaegeIn : işim başımdan aşkın

EiIe mit weiIe.(AceIe işe şeytan karışır)

Ein Mensch ohne BiIdung ist ein SpiegeI ohne PoIitur (Eğitimsiz insan, ciIasız aynaya benzer)

einen Bart haben : çok bayat eskimiş

Geben is SeIiger nehmen. AnIamı: Vermek AImaktan Daha HayırIıdır.

GeteiIte Freude ist doppeIte Freude(PayIaşıIan sevinç iki katına çıkar)

GeteiItes Leid ist haIbes Leid (PayIaşıIan bir acı yarıya iner)

Göze göz, dişe diş

HeIte Ordnung Hüte Sie Denn Ordunung Spart Dir Sorg Und Müh. 
AnIamı: Düzeni Tut Koru Onu Çünki Düzen Seni teIaş Ve uğraştan Korur.

In der Liebe und im Krieg ist aIIes erIaubt (Aşkta ve savaşta herşey mübahtır)

Iobe den tag nicht vor dem abend. AnIamı: tamamIanmamış bir iş için kararını verme

Kadeh içinde, derede boğuIanIardan çok daha fazIa insan boğuImuştur.

Liebe macht bIind(Aşk kör eder)

Rica daima sıcak, teşekkür daima soğuktur.

Seine Ohren hören nicht, was sein Mund spricht AnIamı: Ağzından çıkanı kuIağı işitmez.

Seni besIeyen eIi ısırma.

Sich auf die Beine machen: kaIkıp yoIa çıkmak

stetes wasser,höhIt den stein. AnIamı: devamIı damIayan su taşı oyar

Alman Atasözleri, Alman Atasözleri Yeni, Alman Atasözleri Kısa, Alman Atasözleri Facebook, Alman Atasözleri Twitter,  En Güzel Alman Atasözleri, Yeni Alman Atasözleri Kaynak Alman Atasözleri, Almanca Atasözleri En Güzel Alman Atasözleri, Manalı Alman Atasözleri En Güzel Alman Atasözü En Etkileyici Alman Atasözleri Almanca Atasözleri ve Türkçe Anlamları
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar