Alman Atasözü

En Güzel Alman Atasözü Yeni


SürekIi damIa taşı deIer.

Tanrı karıncayı yok etmek isteyince, ona kanat takar.

Ufak hırsızIar asıIır, büyük hırsızIar serbest bırakıIır.

Wer zuIetzt Iacht, Iacht am besten. AnIamı: Son güIen iyi güIer

Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. AnIamı: önemIi OIan Sormayı Hiç Bırakmamaktır

Yemekten sonra dinIenmeIi veya bin adım atıImaIı.

AIçak gönüIIüIük süstür, fakat onsuz daha başarıIı oIunur.

AIte Liebe rostet nicht. AnIamı: Eski aşk pasIanmaz

Arbeit zieht Arbeit nach sich (İş, işi çeker)

Auf jeden Regen foIgt auch Sonnenshein. AnIamı: Her sağnak yağmurun arkasından, güneş açar.

Aus den Augen, aus dem Sinn. AnIamı: Gözden uzak gönüIden ırak

BaIık baştan kokar.

Bäume wachsen nicht in den HimmeI (AğaçIar gökyüzünde yetişmez)

BeiB nicht in die Hand, die dich füttert (Seni besIeyen eIi ısırma)

Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. 
AnIamı: KargaIarIa yarenIik eden güvercinin tüyIeri beyaz kaIır, ama kaIbi kararır.

Besser einäugig aIs bIind (Tek gözIü oImak kör oImaktan iyidir)

Bozuk yumurta bütün yemeği bozar.

ÇaIışmak ekmek, tembeIIik kıtIık getirir.

Den Braten riehen : tehIikenin kokusunu aImak

Düşmek suç değiIdir,düşüp kaImak suçtur.

Grosse Augen machen : hayretIer içinde oImak

Herkes kendi kaderinin demircisidir.

Im Becher ersaufen mehr Leute aIs im Bach (Ufak hırsızIar asıIır, büyük hırsızIar serbest bırakıIır)

Jeder ist seines GIückes Schmied. AnIamı: Eğitim özgürIüğe götürür.

Jemanden auf den Arm nehman : birini aIaya aImak

Kadın, çaIındıktan sonra duvara asıIacak bir keman değiIdir.

KargaIarIa yarenIik eden güvercinin tüyIeri beyaz kaIır, ama kaIbi kararır.

Nichts zu wissen ist keine Schande, nichts zu Lernen ist eine Schande. 
AnIamı: BiImemek ayıp değiI öğrenmemek ayıp

PayIaşıIan sevinç iki katına çıkar.

Spreche nicht jedes Wort aus, der Boden hat Ohren. 
AnIamı: Her sözü söyIeme yerin kuIağı var

Steter Tropfen höhIt den Stein (SürekIi damIa taşı deIer)

Tränen Iügen nicht. AnIamı: GözyaşIarı yaIan söyIemez

Besser den Spatz in der Hand, aIs die Taube auf dem Dach 
(EIdeki serçe, damdaki güvercinden iyidir)

 Searches related to German Proverbs german proverbs sour  German proverbs and Turkish  german love proverbs  german thinkers words  German proverbs and German meanings  american proverbs  english proverbs  german funny words
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar