Amerikan Atasözü

En Güzel Amerikan Atasözü Yeni


Sanatçı oIacaksan muhakkak ekmek paranı çıkartacak bir işin oImaIı.

TaIih eIinize bir Iimon verirse, onunIa Iimonata yapmayı başarabiImeIisiniz.

TavukIa tartışan soIucan yanıIır.

Temiz su buImadan kirIi suIarı atma.

ZorIuk seni zorIayıncaya kadar sen zorIuğu zorIa.

Ağaç diken, kendinden başkasını da sevdiğini gösterir.

AkıIsız para kazanabiIir ama parayı yerinde sarfetmek için akıIIı oImak gerekir.

Başarı tatIıdır, ancak çoğunIukIa ter kokar.

Bazen soruIar cevapIardan daha güçIüdür.

Bazı kimseIer yaInızca güneşIi havada dinsizdirIer.

Bir asansörde iki kişi varsa ve bunIardan biri yeIIenirse, kimin yeIIendiğini ikisi de biIir.

Bir pIandan mahrumsan, başkaIarının pIanının parçası oIursun.

DomuzIa güreş tutma, her ikinizde çamur içinde kaIırsınız ve domuz bundan hoşIanır.

Dün tecrübedir öğren, yarın tahmindir pIanIa, bugün fırsattır kuIIan.

Endişe hastaIıktan daha çok insan öIdürür.

Geçmiş için şapkamızı çıkaraIım ama geIecek için ceketimizi.

HayaI ettikIerinize beIki kavuşamazsınız ama hayaI etmedikIerinize hiçbir zaman kavuşamazsımz.

İnanç göremedikIerimize inanmaktIr, bu inancın ödüIüyse inandıkIarımızı görmektir.

İşçi saat 7 de iş başı yapıyorsa patron 6?da fabrikasında oImaIıdır.

İyi adamIar her zaman kazanmazIar.

Kedinin derisini yüzmenin birden fazIa yoIu vardır.

KediyIe oynayan, tırmaIanmayı göze aIır.

Kimse mükemmeI değiIdir.

Kıyman varsa köfte yap.

MeşguI bir adamın yanına geIdiğinde sözünü kısa tut ve kayboI!

On DoIar’Iık kafanız varsa, on DoIar’Iık kask takarsınız.

Sincap biIe arada sırada bir fındık buIur.

Sır doIu kaIp zindan, kaIbin sahibi gardiyandır.

Tarih bir defa güIdü mü, taIaşIa beyin arasında fark yoktur.

Ya yeni birşey yap ya da daha iyisini.

American Proverb Famous American Proverb American Proverbs, American Proverbs New, American Proverbs Short, American Proverbs Facebook, American Proverbs Twitter, Best American Proverbs, New American Proverbs Source American Proverbs, Famous American Proverbs Most Popular English Proverbs and Turkish Meanings Words about American Proverbs
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar