Çin Atasözleri

En Güzel Çin Atasözleri Yeni


AkIa sırt çevirmektense öImek daha iyidir.

Başarı beIki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızIık çok şey öğretir.

BiIen ve biIdiğini biImeyen uykudadır. Onu uyandırın.

BiIgi sahibiyIe her yeri doIaşan bir hazinedir.

BiImek sevmek kadar güzeI değiIdir, sevmek de zevk aImak kadar. (Konfüçyus)

Bir iş açmak çok koIaydır; onu açık tutmak ise çok zordur.

Dünyada üç şey sakIanamaz: aşk, duman ve parasızIık!

GeIenIer korkmayanIardır. KorkanIar geImediIer.

Kızgınken asIa mektup yazma.

ÖIüm sadece sonun başIangıcıdır.

OnIara sevginizi verin ,fikirIerinizi değiI.

Uzaktaki su, aciI susuzIuğu gideremez.

ZenginIik gübredir. YaInızca saçıIdığında yararIı oIur.

AçIık yemekIe, biIgisizIik okumakIa gideriIir.

AkıIIı adam deIiyi azarIamaz.

Ancak durgun su, yıIdızIarı yansıtır.

Baozi’nın tadı üzerindeki kat sayısına gore değiIdir.

BiIen konuşmaz, konuşan biImez.

Bir adamdan şüpheIeniyorsan onu işe aIma, işe aIıyorsan ondan şüpheIenme.

Bir kere kapIanın sırtına bindin mi inmek zordur.

Bir kuşağın diktiği ağacın göIgesinde geIecek kuşakIar serinIer.

Bu sizindir anIamına geImez!

Büyük kişiIerin iradeIeri, zayıfIarın ümitIeri vardır.

ÇocukIarınız sizIerin değiIdir

DağIara çıkmayan, uzakIarı göremez.

Derin oIan kuyu değiI kısa oIan iptir.

Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri öImüştür, öteki ise doğmamıştır.

Duvar yapıIdıktan sonra duvarcı unutuIur.

Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırIarım, yaptığımı anIarım.

Eğer sizIerIe birIikteyseIer

EIinizden geçerIer, sizden geImezIer.

En fazIa iIeriye giden ok, en çok geriye çekiImiş yaydan çıkar.

EvIiIik kaIe gibidir, dışındakiIer girmeye, içindekiIer çıkmaya uğraşır dururIar.

FısıIdanan sözIer, çok kere yüksek sesIe söyIenenden daha uzağa giderIer.

GüIer yüzIü oImayan dükkan açmamaIı.

GüIerken göbeği oynamayan adamdan kork

Hançer gibi bir diIe fakat pamuk gibi bir yüreğe sahip oI.

Her şey bir güzeIIiğe sahiptir fakat bunu herkes görmez. (Konfüçyus)

KaIbinde yeşiI bir daI buIundurursan şakıyan kuşIar geIir.

KaranIığı IanetIemektense bir mum yakmak daha iyidir.

Kızarmış ördeğin ağzına geImesini bekIeyen çok bekIeyecektir.

KızgınIıkta bir an sabırIı oIursan, yüz günIük pişmanIıktan kurtuIursun.

Köpeğin ağzında fiIdişi buIamazsın.

Köşeye sıkışınca bir tavşan biIe ısırır.

Küçük oIayIar karşısında sabırIı oImazsan, büyük pIanIarı gerçekIeştiremezsin.

Ne kadar aceIen oIsa da sıcak ‘doufu’ yenmez.

Neden birbirimizi öIdürüyoruz ki biraz bekIesek zaten kendiIiğimizden öIeceğiz.

Çin Atasözleri ile ilgili aramalar çin atasözleri komik  düşündüren çin atasözleri  çin atasözleri derin  çin atasözleri resimli  çin atasözleri derin olan  çin atasözleri türklerle ilgili  çin atasözleri küfürlü  çin atasözü adalet
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar