Dünya ile ilgili Sözler

Dünya ile ilgili En Güzel Sözler


Bu dünya, baştan sonuna kadar yırtılıp da sonunda bir iplik ile tutan elbiseye benzer ki, o da nerde ise kopmak üzeredir. (Hadis-i şerif meali)

Allah’ın abid ve zahid kulları ile sizin aranızda çok fark var. Onlar, dünya kendilerine teveccüh etmişken ondan kaçtılar. Size gelince, dünya size arka çevirdiği halde, siz onun peşine düşmüş gidiyorsunuz. (İbrahim bin Edhem)

Belki dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki ahret hayatı daha hayırlı ve bakidir. (A’la, 87/16-17)

Biliniz ki, dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. (Hadid, 57/20)

Onlara, dünya hayatının misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat:Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır, ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. (Kehf, 18/45)

Yeryüzünde olan şeyleri; insanların herhangi sinin daha amel işlediğini ortaya koyalım diye, yeryüzü için süs yaptık. Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz. (Kehf, 18/7-8)

Kadınlara, oğulları, yığın yığın birktirilmiş altun ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskarane sevgi, insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. (Al-i İmran, 3/14)

Ey iman edenler, size ne oldu ki; “Allah yolunda elbirlik gazaya çıkın” denildiği zaman yere mıhlanıp kaldınız? Ahirete mukabil dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının faydası, ahiretin yanında pek azdır. (Tevbe, 9/38)

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. (Hadis-i şerif meali)

Dünyada bana üç şey sevdirirdi: Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. (Hadis-i şerif meali)

Benden sonra öyle bir dünyalık yaşayacaksınız ki, ateşin odunu yakıp yok etmesi gibi, o hayat da imanınızı kemirecektir. (Hadis-i şerif meali)

Dünyalıktan yükselttiği ve yücelttiği herşeyi düşürmek, Allah Teala’nın kat’i bir hükmüdür. (Hadis-i şerif meali)

Ya Davud İsrailoğullarına de ki: Bunasıl iş? Hem dünyanın fani olduğunu bilirsiniz, hem de dünyalık toplamak için seferber olursunuz. (Zebur’dan)

Dünyayı kendinize efendi edinmeyin ki, o da sizi kendisine köle etmesin. Servetinizi kaybolmayacak yerde toplayın. (Hz. İsa )

Oğulcağızım, dünya, derin bir deryadır. Çok kimseler burada boğulmuştur. Bu deryada boğulmaktan kurtulmak için senin gemin takva, yatağın iman, yelkenin Allah’a tevekkül olsun ki, batmaktan kurtulabilesin. Yoksa kurtuluş zordur. (Hz. Lokman )

Hak Teala sevdiği kuluna dünyayı daraltır; sevmediğine genişletir ve kendini unutmaya sebeb kılar Allahü Teala’yı bir an bile unutturacak dünya meşgalesinden hayır beklenmez (Fudayl bin İyad KS)

Dünyadan dünyalık ile kurtulmak istemek ateşi saman ile söndürmek gibidir (Bekir bin Abdullah KS)

Dünya bir leştir ondan faydalanmak isteyen köpeklerle dalaşmaya hazır olsun (Hukemadan)

Resûlüllah (SAV): ‘Dünya ile aramızda bir münasebet yok Zira ben dünyada yaz gününde yola çıkan yolcu gibiyim Yolcu yolda bir ağaç gölgesinde biraz istirahat eder sonra gölgeyi terk edip gider Ben de yoluma devam edeceğim’ buyurdu (Hakim)

Bir mü’mini dünya dertlerinden kurtaranı, Allah, ahiret dertlerinden kurtarır – Hadis-i Şerif ‘

Allah’ın rasûlü bize yemin verdi: ‘Her birinizin dünyalıktan taşıyacağı bir yolcunun taşıdığı kadar olsun’ buyurdu’ (Selman-ı Farisî Hz)

Sana lazım olan şeyi istemen dünya sevgisi sayılmaz (Süfyan bin Üyeyne RhA)

İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur – Anatole France

Kadın oğul birikmiş altın ve gümüşgüzel atlar hayvanlar ve ekinler insanlara sevdirildiHalbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarından ibarettir (Âli İmran Suresi 14)

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş – Pir Sultan Abdal

Benden sonra öyle dünya hayatı süreceksiniz ki ateşin odunu yediği gibi o hayat da imanınızı ifsat edecek.

Dünya altın da olsa fanî ahiret toprak da olsa bakîdir Bakî olan çömlek fanî olan altına tercih edilir Lakin biz aksini yapıyoruz (Fudayl Hz)

Dünyalık peşinde koşan kişi deniz suyu içen insan gibidir içtikçe susuzluğu artar sonunda helak olur (İsa AS)

Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir – Hadid,20

Yedi iklim dört köşeyi dolandım, Meğer dünya her tarafta bir imiş – Dadaloğlu

Dünya için çalışmak kolay dünyadan kurtulmak zordur (Fudayl bin İyad RhA)

Dünyada ancak bela ve sıkıntı kalmıştır Sizin amelleriniz bir kap gibidir Üstü ve evveli iyi olursa altı ve sonu da iyidir Üstü bozuk olursa altıda bozuktur’ buyuruluyor.

Dünya bir köprüdür Üzerinden geç, tamirine bakma – Hz.İsa as

Kalbinde zerre kadar dünyalığa yer olan Allah’ın rızasına eremez (Ebû Turab Nahşebî KS)

Kul Allah-u Teala’nın sevgisini onun sevmediklerine düşman olmakla kazanır Onlar da; Nefis Dünya Şeytandır (Abdullah bin Mürteiş KS)

Dünyaya aldanmaktan sakının Burası geçici yolcu konağıdır Bugün burada yarın ahiretteyiz (Yahya İbn-i Muaz Razî KS)

Muhakkak ki dünya hayatı; oyunoyalanma süslenme aranızda övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma gayretinden ibarettir (Hadîd Suresi 20)

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın – Hadis-i Şerif

Dünyayı ve onu yaratanı bir arada sevdiğini söyleyen kişi yalancıdır (İŞafiî RhA)

Ahirete nisbetle dünya birinizin parmağını denize batırmaya benzer dikkat etsin parmağıyla geri getirdiği şey ne kadardır buyurdu

Dünyaya kızmak için sebep yok lakin onda Allah’a isyan edilir ona kızılması bu yüzdendir (İÂzam RhA)

İlmi kemale erdiği halde dünyaya rağbetten uzaklaşmayanın ilmi kendisini ancak Allah-u Teala’dan uzaklaştırır (Hadis-i Şerif)

Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız da dünya sıkıntıları size ehven gelir ve ahireti dünyaya tercih ederdiniz (Buharî)

Yeryüzünü; insanlardan hangisi daha iyi amel edecek imtihan edelim diye süsledik bununla beraber biz kudretimizle onu kuru toprak haline getiririz (Kehf Suresi 7-8)

Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur – Bekkine

Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zordur – Fudayl bin lyaz

Dünya sevgisinin alameti ayıplanmaktan korkmakmedhedilmekten (övülmekten) hoşlanmaktır (Ebu Abbas Mürsî KS)

Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür – Kasas, 60

Dünya mü’mine mal olmaz Zira dünya mü’minin imtihan yeri ve zindanıdır (Ramuz 206-4)

Dünya terzi dükkanı, ölçüyü veren gider – Lindsay

Hepimiz için bir dünya vardır İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde elele yürürler – Oscar Wilde

Dünyaya esir olan azad olmaz – Hariri

Dünyaya dalanlar zühd ve takvadan söz ederlersebil ki onlar İblis’e eğlence olmuşlar (Büyüklerden)

Hiç günahımız olmasa kalbimizdeki dünya sevgisi Cehenneme gitmeye yeter meğer Mevla rahmet ede (Mansur bin Mu’temir RhA)

Dünya sevgisi, her hatanın başıdır – Hadis-i Şerif

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş. (Pir Sultan Abdal)

Dünya, bir cıfedir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle yaşamaya dayanıklı olmalı. (Hz. Ali )

Dünyaya meyleden, suda yürüyen insan gibidir. Suda yürüyen ayaklarını ıslatmadan suda yürüyebilir mi? (Hadis-i şerif meali)

Dünya gömlek değiştireceği zaman olaylar sakınılmaz olur. (Albert Sorel)

Dünyaya itimat etne o çoklarını aldattı. Gün gelir seni de aldatır tedbirli ol. (Şehabeddin Ahmed)

Hasta adam, hastalığı nedeniyle yemeğin tadını almadığı gibi, dünya sahibi de dünya sevgisi sebebiyle ibadetin tadını alıp zevkini alamaz. (Hz. İsa )

Dünya, uykudaki rü’ya, veya zevalemahkum bir gölge gibidir. Aklı başında olanlar buna aldanmazlar. (Hasan-ı Basri)

Önümüzde çok zor ve güç bir yokuş var. Ancak yükü hafif olanlar onu aşabilecek. (Hadis-i şerif meali)

Dünya zevkleri acıdan başka bir şey değildir. (Balzac)

Allah Teala dünyanın sonunu ademoğlunun yediği yemeğin sonuna benzetmiştir. (Hadis-i şerif meali)

Nefis yemekler mideden bağırsaklara geçtikten sonra insan bunlardan nasıl nefret ederse, insan, ölüm anında da dünyadan bu şekilde nefret eder. (İmam-ı Gazali)

Bilmiş ol ki, dünyanın tabiatı, önce yaldızlı şeylerle anlatıp sonra helak etmektir. O, kendini beğendirmek için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren kadına benzer. (İmam-ı Gazali)

Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamiribe bakma. (Hz. İsa )

Dünyanın ellerinde emanet olduğunu bilen ve onu sahibine, teslim edip de usulca oradan ayrılanlara Allah rahmet etsin. (Hasan-ı Basri)

Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O, keyfinize kafidir. (Bediüzzaman)

Yokluktan korkarak kıymetli vakitlerini dünyalık peşinde harcayanlar, en büyük yoksulluğa düşmüş olanlardır. (Şair Ebu Tayyib)

Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zor. (Fudayl bin İyaz)

Allah’tan dünyalık isteyen kimse, onun huzurunda uzun boylu hesap vermek isteyen kimse gibidir. (Bişr-i Hafi)

Allah Teala bir kuluna hayrı murad ettiği zaman, ona dünyalıktan bir miktar verir, sonra durdurur. Verdiği tükenince yenisini verir. Fakat o kul, eğer o kul dünyalığa kıymet vermezse ona alabildiğince bolluk da verir. (Hasan-ı Basri)

Bu dünya tuzaktır. Tanesi de arzulardır.(Benjamin Franklin)

Dünta hakkında hüzd ve kanaat sahibi olmak kadar şeytanın belini kıran bir şey yoktur. (Hammad bin Zeyd )

Cennet’i arzu eden kimse, dünya şehvetlerindden uzaklaşır. (Hz. Ali )

Dünya kalbe yerleşince, ahiret kalbden göç eder gider. (Süleyman Darani)

Dünya tatlı bir yeşilliktir. Allah Teala sizin ne yapacağınızı görmek için sizi halife bu dünyaya göndermiştir. İsrailoğullarının mali vaziyetleri düzelip refaha kavuştuklsrı zaman, elbise, koku, zinet, süs, ev eşyası ve kadınlarla zevke daldılar. (Hadis-i şerif meali)

Ey Haviriler, dünyalık için çalışanların, dinin azı ile dünyanın selametine razı oldukları gibi, siz de dünyanın azı ile dinin selametine razı olun. (Hz. İsa )

İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. (Hadis-i şerif meali)

Dünya ile ilgili Sözler ile ilgili aramalar dünya ile ilgili sözler mevlana  ölümlü dünya ile ilgili sözler  yunus emre dünya ile ilgili sözleri  dünya ile ilgili sözler tumblr  zalim dünya ile ilgili sözler  dünya ile ilgili sözler ingilizce  iç dünya ile ilgili sözler  dünya ile ilgili resimli sözler
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar