Atatürk’e Özlem Sözleri

Atatürk’e Özlem Sözleri Mesajları


”Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’ nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.” (İkbal Pakistan Milli Şairi)

”Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. 
Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.” (The Fortnightly, Londra)

”Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’ nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.” (Kerama, Lübnan Başbakanı, 10 Kasim 1963)

”İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. 
O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.”
(Gladys Baker)

”Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’ tür.” (Libre Belgique Gazetesi)

”Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.” (Spectator, İngiltere)

”O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.” (Alan Moorehead, İngiliz Yazar)

”Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. 
Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.” (Gerrad Tongas Yazar)

”Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’ nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.” (Tribuna Gazetesi)

”Hayatının sonuna kadar Milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.” (C. C.Sforza, İtalya)

”O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.” (Word Price, İngiltere)

”Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. 
O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.” (İran Gazetesi)

10 Kasım Sözleri 10 Kasım Mesajları
Atatürk’e Özlem Sözleri 10 Kasım İle İlgili Sözler

Ünlülerden 10 Kasım Mesajları Dünya Basınında 10 Kasım Mesajları

”O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. 
Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.” (Claude Farrer)

”Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. Memlekette, bulunabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir. (Mercel Sauvage)

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. (Franklin Rooselelt A.B.D. Başkanı 10 Kasım 1963)

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. 
Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. (Tahran Gazetesi, İran)

Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir. (El Tekaddum Gazetesi, Suriye)

”Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.” (David Lloyd George, İngiltere Başbakanı)

”Atatürk’ün dehası, tarihte Türk Milleti’nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.” (Branko Aczemovic)

”Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’ nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.” (Sscb. Başbakanı Kalinin)

”O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.” (Herbert Melzig)


”Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. 
Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.” (Sir Charles Townshend İngiliz Generali, 1922)

En Anlamlı 10 Kasım Mesajları, On Kasım Mesajları, 10 Kasım Mesajları Kısa, 10 Kasım Mesajları Facebook, 10 Kasım Mesajları Yeni, En Güzel 10 Kasım Mesajları
Ünlülerden 10 Kasım Mesajları Dünya Basınında 10 Kasım Mesajları
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar