Okumakla ilgili Güzel Sözler

Okumakla İlgili Güzel Sözler


Okumak da bir dostluk kurmaktır. (Cemil Meriç)

Olgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır. (Montaigne)

Dünyanın her yerinde insanlar bir şey öğrenmek için okurlar. 
Müslümanlar ise Kur’an’ı sadece okumak için öğrenirler. (Muhammed Gazali)

Oldukça cahilimdir, ama epey okurum. (J. D. Salinger)

Kitap okumak yalnızlaştırmıyor insanı, iyi bir seçici yapıyor. 
Bir yerden sonra az insan çok kitap evresi başlıyor hayatın.

Okurken ruhuma sanki ilahi bir nefes dolar ve o nefes, bana hayatın bütün güçlüklerini yenecek kudreti kazandırır. (D.Henderson)

Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür. (J. P. Sartre)

Bir kulübede oturup kitap okumayı, sarayda oturup eğlenmeye tercih ederim. (Massinger)

Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır. (Joseph Brodsky)

Yediğimiz her şeyin hazım esnasında lezzetinden başka etkileri de olduğu gibi, okuduklarımızın bize verdiği zevkten başka etkileri de vardır. (T. S. Eliot)

Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım. (Charles de Montesquieu)

Okumayı, hiçbir hazineye değişmem. (Edward Gibbon)

İnsanın gayesine ulaşabilmesi için bilgi ve hüner lazımdır. 
Bunun için de başını eğip okumak ister. Bu baş eğme insana altın taçtır. (Şeyh Galip)

Ben hep bilgili kişilerden bir şeyler öğrenmek için onlarla beraber olmak isterim. (Şekspir)

Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur. (Denis Diderot)

Okuyanım üç kişi de olsa bu, yazmama kâfi sebeptir. (Arif Nihat Asya)

Her okur bir lider değildir; fakat her lider bir okur olmalıdır. (Harry Truman)

Okumak İle İlgili Sözler Kısa, Okumak İle İlgili Sözler Mevlana, Okumak İle İlgili Sözler Atatürk, Okumak İle İlgili Hadisler, Okumak İle İlgili Atasözleri, Okumak İle İlgili Sloganlar, Okumak İle İlgili Güzel Sözler, Kitap Okumak İle İlgili Sözler

Kitapları değil, kitapların içindekileri kafanda topla. (Hz. Ali)

Okuyan adam, fikri ve manevi varlığı katılaşmamış, kemikleşmemiş taze ve dinç adamdır. (Rauf İnan)

Okumanın sonu, düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır. (Rene Descartes)

Bugün iyi kitaplar oku, sonra zamanın olmayabilir. (Charles Burney)

Ancak okuyarak, insan ne kadar kitabı okumadan geçebileceğini anlar. (Wilhelm Raabe)

Okumayan insanlar, hayatta her şeyden ümitlenmemelidirler. (John K. Bangs)

Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır. (Francis Bacon)

Çocuklarınıza, okuyup yazmayı öğreterek ikramda bulunun; 
Çünkü okuyup yazmak, en önemli işlerdendir. (Katip Çelebi)

Allah’ım! Bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver. (Konfüçyüs)

Az bilmek için, çok okumak gereklidir. (CharIes de Montesquieu)

Bir kitabın bazen bir kişiyi bile etkilemiş olması yeterlidir. 
Milletlere bir kişinin yön verdiği çok görülmüştür. (İbrahim Ünal)

Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer. (Edmund Burke)

Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. (W. E. Channing)

Bana kitaplarını göster, sana çocuklarının ruh halini söyleyeyim. (Anatole France)

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)

Kitabın yaprakları, bizi aydınlığa götüren kanatlar gibidir. (Voltaire)

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. (Victor Hugo)

Okumak, geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir. (Descartes)

Okulda okudukları ile yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler. (Voltaire)

Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye edin. (Hz. Ali)

Geleceğin cahili okumayan kişi olmayacaktır 
Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır. (Alvin Toffler)

Bir insan ne kadar çok kelime bilirse zekasını o ölçüde kullanmış olur. (Namık Kemal)

Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır.(A. Pope)

Okumak insana olgunluk, konuşmak canlılık, yazmak da açıklık verir. (F. Bacon)

Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu hüsrandır. (Ovidius)

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir. 
(Charles de Montesquieu)

Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insandır. (Victor Hugo)

Okumak İle İlgili Sözler, Okumak İle İlgili Sözler Resimli, Okumak İle İlgili Sözler Kısa, Okumak İle İlgili Sözler Facebook, Okumak İle İlgili Sözler Twitter, Okumak İle İlgili Sözler Anlamlı, Okumak İle İlgili Sözler Uzun

Okuma, alışkanlıkların en asilidir. (Antoine Albalat)

İnsanlığa başlıca borcumuz; bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır. (Şemsettin Sami)

Maksatsız okumak, vakit öldürmektir. (Süheyl Ünver)

Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını; beni, kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı. (Goethe)

Her gün tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin, eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz. (Horace Mann)

Egzersiz beden için neyse, okumak da zihin için odur. (Anonim)

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. 
Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. (Atatürk)

Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi, yarıda kalmıştır. (P.Peacut)

Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim. 
(C. Henderson)

İnsan okuyarak bilir, yaşayarak öğrenir. (Ali Suad)

Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız. (Roz Townsend)

Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursan. (Konfüçyus)

Kitap okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. (Mark Twain)

Okumak bir çare, anlamak bir şifadır. (R. Necdet Evrimer)

Tags: Okuma İle İlgili Söylenmiş Sözler Okumak Hakkında Sözler Okumak İle İlgili Sözler Okumak Üzerine Sözler Okumakla İlgili Güzel Sözler Okumakla İlgili Sözler
Tags: Okuma İle İlgili Söylenmiş Sözler Okumak Hakkında Sözler Okumak İle İlgili Sözler Okumak Üzerine Sözler Okumakla İlgili Güzel Sözler Okumakla İlgili Sözler
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar