Osmanlı Padişahlarının Unutulmaz Sözü

Osmanlı Padişahlarının Unutulmaz Sözleri


1. “Gitdün ammâ kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile.” (Neşâti)
1-divan-beyit
Anlamı: Sen gittin; fakat canı, yani beni, özleminle beraber bırakıp da gittin.
Ben, sensiz dostlar sohbetini bile istemiyorum…

2. “Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi
Âdem âdem olmayınca âdem netsin âdemi.” (Ziya Paşa)
2-divan-beyit
Anlamı: Adama adam gerekir, adam etsin adamı.
Adam, adam olmayınca, adam ne yapsın adamı?

3. “Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bâl olmuş sana
Mey süzülmüş şişeden ruhgâr-ı âl olmuş sana.” (Nedim)
3-divan-beyit
Anlamı: Nezaket, kuyumcuların altını tel halinde incelttiği araçtan (haddeden) geçerek, senin boyunu posunu oluşturmuş. Şarap, şişeden süzülerek yanağındaki allığı oluşturmuş.

4. “Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkim zehri dermândadır.” (Fuzûlî)
4-fuzuli-divan
Anlamı: Aşk derdiyle hoşnudum, ey doktor! Bana ilaç verme ki, benim helak olmam; senin derman olsun diye vereceğin zehrindedir.

5. “Cihân-ârâ cihân içredür ârâyı bilmezler
O mâhiler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler.” (Hayalî)
5-divan-beyit
Anlamı: Yaratılanlar bu dünyanın içindedir dünyayı bilmezler, balıklar koca denizin içindeler de denizi bilmezler.

6. “Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir.
Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir.” (Şeyh Galib)
6-divan-beyit
Anlamı: Sen benim Efendimsin, benim bu cihanda itibarım varsa sendendir.
Aşıklar arasında bir şöhretim varsa yine sendendir.

7. “Aşk mıdır ki can-ü dil mülkünü yağma eyleyen
Aşk mıdır sinem içre gelip de cân eyleyen.” (Muhibbî- Kanuni Sultan Süleyman)
7-divan-beyit
Anlamı: Sevgilinin gönül varlığını yağma eyleyen aşk mıdır?
Ve sonrasında cansız göğsüm içinde, gelişi ile bana tekrar can veren aşk mıdır?

8. “Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ itsem n’ola
Nice demlerdür esir-i iştiyâkıdur gönül.” (Nef’î)
8-divan-beyit
Anlamı: Bir nefescik olsun o güzel yüzü görmek için bin canım olsa da kurban etsem yeridir. Gönül nice zamandır onun arzusuyla yana tutuşa esiri olmuştur.

9. “Yoluna cânum revân itsem gere cânâ didüm
Yüzüme bin hışm ile bakdı did cânun mı var.” (Zâtî)
9-divan-beyit
Anlamı: Bağırdım; “Ah sevgilim canımı kurban etmem gerek senin için.”
Sevgili, bin öfkeyle yüzüme baktı ve dedi ki; “Canın! Senin daha harcanmayan canın mı var?”.

10. “Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr
Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.” (Ahmed Paşa)
10-divan-beyit
Anlamı: Ezel gününde sevgilinin gözü bana bir merhaba lûtfetti.
O gün bugündür, o bakışın mestliğiyle başka birinin merhabasını hiç tanımadım.

11. “Arz-ı hâl etmeye câna seni tenhâ bulamam,
Seni tenhâ bulıcak kendimi aslâ bulamam.” (Ulvî)
11-divan-beyit
Anlamı: Sevgilim! Halimi, yani aşkından dolayı başıma gelenleri ve isteklerimi, arz etmek için seni tenha bulamıyorum. Seni tenha bulunca da kendimi asla bulamıyorum.

12. “Derd-i aşkı gayrıdan sorma ne bilsin çekmeyen
Anı yine aşık-ı nalana söylen söylesin.” (Bakî)
12-divan-beyit
Anlamı: Aşk derdini başkalarından sormayın. Aşkı çekmeyen onun ne olduğunu ne bilsin? Siz onu yine inleyen aşığa sorun ki, size hepsini bir bir anlatıversin.

Etiketler : Osmanlı Padişahlarının Veciz Sözleri Osmanlı Padişahlarının Dünyayı Titreten Sözleri Padişah Sözleri, Padişahların Özlü Sözleri Osmanlı Padişahları Sözleri Archives En Güzel ve Anlamlı Osmanlı Padişahı Sözleri Osmanlı Padişahlarının Tarihe Geçen Sözleri Osmanlıca Sözler, Osmanlıca Özlü Sözler Anlamlı Güzel Sözler Eski Türkçe Kelimeler Kulağa Hoş Gelen Az Bilinen Sözler Osmanlıca Sözler Osmanlıca Yazılan Sözler ve Anlamları
osmanlı sözleri anlamlı ile ilgili aramalar osmanlı sözleri kısa  osmanlı ecdadı sözleri  padişahların aşk sözleri  osmanlı delikanlı sözleri  osmanlı resimli sözler  osmanlı hakkında söylenmiş sözler  türk hakanlarının sözleri  fatih sultan mehmet sözleri
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar