Boşanma ile ilgili Hadisler

• Boşanma ile ilgili Hadisler •

Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı hali beklerler, eğer Allah(c.c)`a ve Ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah(c.c)`ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir, kocaları bu arada barışmak isterlerse, karılarını geri almakta daha çok hak sahibidirler” (Bakara 223) ayeti için der ki: “Bu ayete göre, erkek hanımını üç kere de boşasa ona dönmeye hakkı vardı. Bu hüküm şu ayetle neshedildi. “boşanma iki defadır (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır” (Bakara 229). İbnu Abbas Kütübü sitte hadis no:4189

(Bu görüş, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ebu`d-Derda ve Hz. Aişe (ra)`den ve Ashab`tan on iki kişiden de rivayet edilmiştir. Buhari`nin bir başka rivayetinde İbnu Ömer demiştir ki: “Cenab-ı Hakk`ın ayette zikrettiği ila, dört aylık müddet dışında hiç kimseye helal olmaz. Bu müdded dolunca ya tatlılıkla hanımını tutar veya, Allah(c.c)`ın emrettiği şekilde boşamaya karar verir, (ila müddetini uzatarak kocanın ayrıca birde boşanmasını beklemek gibi üçüncü bir yola sülük edilemez.)”) İbnu Ömer Kütübü sitte hadis no:110

Ben Zeyd İbnu Sabit (ra)`in yanında oturuyor idim. Muhammed İbnu Ebi Atik gözlerinden yaşlar boşandığı halde ona uğradı. Zeyd (ra): “Neyin var?” diye sordu: “Ben,” dedi, “hanımımın işini kendine bırakmıştım, o da beni bıraktı.” “Peki (boşanma işini ona bırakmaya) seni sevkeden şey ne idi?” dedi. Muhammed İbnu Ebi Atik: “Kader!” deyince, Zeyd: “Dilersen hanımına dönersin, zira bu bir (talak)dır. Sen ise ona (kadına) daha çok hak sahibisin” fetvasını verdi. Harice İbnu Zeyd Kütübü sitte hadis no:4056

Bir kimse hanımına yaklaşmamaya yemin ederse (ila`ya karar verirse), bundan boşanma hasıl olmaz. Dört aylık müddet geçince, ila yapan koca tevkif olunur, ya boşar ya da kefaret ödeyerek rücu eder.” İmam Malik der ki: “Bir kimse, çocuğu sütten kesilinceye kadar hanımına yaklaşmamaya yemin edecek olsa, bu ila yemini sayılmaz. Bana Hz. Aişe`den ulaşan bir rivayete göre, bu durumdan kendisine sorulduğu vakit bunun ila olmadığını belirtmiştir.” Hz.Ali ra. Kütübü sitte hadis no:111

Nesai`nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “Berire (ra) kendi nefsinin hürriyete kavuşması için dokuz okiyye üzerine mükatebe yaptı. Her sene bir okiyye ödeyecekti. Resulullah (sav) onu, (hürriyetine kavuştuğu zaman) kocası ile beraberliğe devam etme veya boşanma hususunda muhayyer bıraktı, Kocası köle idi. Berire kendini (kocadan ayrılmayı) tercih etti. Urve der ki: “Kocası hür olsaydı, Aleyhissalatu vesselam Berire`yi muhayyer bırakmazdı.” Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:4186

Resulullah (sav) mülaane (lanetleşerek boşanma) ayeti indiği zaman şöyle buyurdular: “Hangi kadın, bir kavme, onlardan olmayanı dahil edecek olarsa, hiç bir hususta Allah(c.c)`la irtibatı kalmamıştır. Artık Allah(c.c) onu asla cennete koymayacaktır. Hangi erkek de göre göre evladını inkar ederse, Allah(c.c) kıyamet günü onunla kendi arasına perde koyar ve herifi öncekilerin ve sonrakilerin önünde rezil rüsvay eder.” Ebu Hureyre Kütübü sitte hadis no:5324

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ciddi bir sebep olmadan, kocasından hul` yoluyla boşanan kadın, cennetin kokusunu alamaz.” [Ebu Davud`un bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Hangi kadın zevcesinden boşanma taleb ederse…” Ebu Hüreyre`nin Nesai`de gelen bir rivayetinde: “Kocasından hul` suretiyle boşanan kadınlar (günahça) münafıklar gibidir” buyurulmuştur.] Sevban Kütübü sitte hadis no:1747

Kur`an-ı Kerim`deki “Kocaları, bekleme müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya (herkesten) çok layıktırlar” (Bakara 228) ayeti hakkında şunu söyledi: “Erkek hanımını üç talakla da boşasa hanımını geri almaya herkesten daha çok hak sahibi idi. Ancak bu hüküm, Cenab-ı Hakk`ın şu sözü ile neshedildi: “boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır…” (Bakara, 229). İbnu Abbas Kütübü sitte hadis no:487

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi kadın (çok ciddî) bir gerek yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa, bilsin ki, cennetin kokusu kendisine haramdır.” Sevban Kütübü sitte hadis no:4083

Kim hanımını (kendine) haram kılarsa, bu (boşanma ifade eden) bir şey değildir, bu söz bir yemindir, yemin kefaretinde bulunur. Nitekim ayet-i kerime`de Cenab-ı Hakk: “Allah(c.c)`ın Resulünde sizin için güzel örnek vardır.” (Ahzab 21) buyurmuştur. İbnu Abbas Kütübü sitte hadis no:4053

Etiketler : Boşanma ile ilgili Hadisler ile ilgili aramalar peygamber efendimiz boşanma talak ile ilgili hadisler boşanma ile ilgili kıssalar peygamber efendimiz zamanında boşanma boşanmanın vebali boşanmanın helal olduğu durumlar asrı saadette boşanma islamda boşanma
Boşanma ile ilgili Hadisler ile ilgili aramalar peygamber efendimiz boşanma  talak ile ilgili hadisler  boşanma ile ilgili kıssalar  peygamber efendimiz zamanında boşanma  boşanmanın vebali  boşanmanın helal olduğu durumlar  asrı saadette boşanma  islamda boşanma
Sizinde Aklınızda Güzel Sözler Varsa Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz.
Yorumlar